Ostatnie orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 sierpnia 2015

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj was wzywam, abyście byli modlitwą.

Niech modlitwa będzie dla was skrzydłami do spotkania z Bogiem.

Świat jest w chwili pokusy, bo zapomniał o Bogu i opuścił Go.

Dlatego, wy, małe dzieci, bądźcie tymi, którzy szukają i kochają Boga ponad wszystko.

Jestem z wami i prowadzę was do swojego Syna, ale wy musicie powiedzieć swoje «tak» w wolności dzieci Bożych.

Wstawiam się za wami i kocham was, małe dzieci, bezgraniczną miłością.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 sierpnia 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 sierpnia 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Ostatnie orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 sierpnia 2015

„Drogie dzieci!

Ja, jako Matka, która miłuje swoje dzieci, widzę, jak trudny jest czas, w którym żyjecie.

Widzę wasze cierpienie, ale powinniście wiedzieć, że nie jesteście sami.

Mój Syn jest z wami. Jest wszędzie.

Jest niewidoczny, ale możecie Go zobaczyć, jeśli Nim żyjecie.

On jest światłem, które oświeca wasze dusze i daje pokój.

On jest Kościołem, który powinniście miłować i zawsze się modlić za Niego i walczyć o Niego – ale nie tylko słowami, lecz dziełami miłości.

Dzieci moje, sprawcie, aby wszyscy poznali mojego Syna, sprawcie, aby był kochany, bo prawda jest w moim Synu, zrodzonym z Boga – Synu Bożym.

Nie traćcie czasu, rozmyślając zbyt wiele; oddalicie się od prawdy.

Prostym sercem przyjmijcie Jego Słowo i żyjcie Nim.

Jeśli żyjecie Jego Słowem, będziecie się modlić.

Jeśli będziecie żyć Jego Słowem, będziecie kochać miłością miłosierną, będziecie się miłować wzajemnie.

Im więcej będziecie miłować, tym dalej będziecie do śmierci.

Dla tych, którzy będą żyć Słowem mojego Syna i którzy będą miłowali, śmierć będzie życiem.

Dziękuję wam.

Módlcie się, abyście mogli widzieć mojego Syna w waszych pasterzach.

Módlcie się, abyście mogli Go objąć w nich.”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 sierpnia 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 sierpnia 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 lipca 2015

„Drogie dzieci!

Jestem z radością z wami także dzisiaj i wszystkich was wzywam, małe dzieci: módlcie się, módlcie się, módlcie się, byście pojęli miłość, którą mam do was.

Moja miłość jest silniejsza od zła, małe dzieci, dlatego przybliżcie się do Boga, abyście odczuli moją radość w Bogu.

Bez Boga, małe dzieci, nie macie przyszłości, nie macie nadziei ani zbawienia; dlatego porzućcie zło i wybierzcie dobro.

Ja jestem z wami i wstawiam się z wami przed Bogiem we wszystkich waszych potrzebach.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 lipca 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 lipca 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 lipca 2015

„Drogie dzieci!

Wzywam was, byście szerzyli wiarę w mojego Syna – swoją wiarę.

Wy, moje dzieci, oświecone Duchem Świętym, moi apostołowie, przekazujcie ją innym – tym, którzy nie wierzą, nie znają, nie chcą znać – to dlatego wy musicie wiele się modlić o dar miłości, ponieważ miłość jest znakiem prawdziwej wiary, a wy będziecie apostołami mojej miłości.

Miłość zawsze na nowo ożywia ból i radość Eucharystii; ożywia ból Męki mojego Syna, przez którą pokazał wam, co znaczy bezgranicznie miłować; ożywia radość, że pozostawił wam swoje Ciało i swoją Krew, aby was Sobą nakarmił i w ten sposób był jedno z wami.

Spoglądając na was z czułością, odczuwam niezmierzoną miłość, która umacnia mnie w moim pragnieniu doprowadzenia was do silnej wiary.

Silna wiara da wam radość i wesele na ziemi, a na końcu spotkanie z moim Synem.

To jest Jego pragnienie.

Dlatego żyjcie Nim, żyjcie miłością, żyjcie światłością, która was zawsze oświeca w Eucharystii.

Proszę was, abyście się wiele modlili za swoich pasterzy; żebyście się modlili, tak byście mieli coraz więcej miłości do nich, bo mój Syn dał ich wam, by was karmili Jego Ciałem i uczyli miłości.

Dlatego wy też ich miłujcie.

Ale, dzieci moje, zapamiętajcie, miłość oznacza znosić i dawać, ale nigdy, nigdy nie osądzać.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 lipca 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 lipca 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Coroczne objawienie Ivance
25 czerwca 2015

Widząca Ivanka Ivanković-Elez miała regularne coroczne objawienie 25 czerwca 2014 roku.

Podczas ostatniego codziennego objawienia 7 czerwca 1985 roku Matka Boża, powierzywszy Ivance dziesiątą, ostatnią tajemnicę, powiedziała jej, że przez całe życie będzie miała ona objawienia jeden raz w roku, na rocznicę objawień.

Tak było i w tym roku.

Objawienie, które trwało 4 minuty, Ivanka miała w swoim domu rodzinnym.

Na objawieniu była obecna tylko rodzina Ivanki.

Po objawieniu widząca Ivanka powiedziała: Pani dała nam swoje matczyne błogosławieństwo i powiedziała:

„Pokój, pokój, pokój”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 czerwca 2015 roku dla Ivanki (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 czerwca 2015 roku dla Ivanki (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 czerwca 2015

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj Najwyższy daje mi łaskę, bym mogła was miłować i wzywać do nawrócenia.

Małe dzieci, niech Bóg będzie waszym jutro, nie wojna i niepokój, nie smutek, ale radość i pokój musi zapanować w sercu każdego człowieka, a bez Boga nigdy nie znajdziecie pokoju.

Małe dzieci, dlatego wróćcie do Boga i modlitwy, aby wasze serce śpiewało z radością.

Jestem z wami i miłuję was niezmierną miłością.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 czerwca 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 czerwca 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem


Wcześniejsze orędzia dostępne są w dziale orędzia, a także w książce 33 lata objawień oraz dodatku do książki - broszurce 34 rok objawień.