Ostatnie orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 lutego 2016

„Drogie dzieci!

Wzywałam was i ponownie was wzywam, abyście poznali mojego Syna, abyście poznali Prawdę.

Ja jestem z wami i modlę się, by się wam to powiodło.

Dzieci moje, musicie się więcej modlić, abyście mieli coraz więcej miłości i cierpliwości, tak byście wiedzieli, jak złożyć ofiarę i byście byli ubogimi w duchu.

Mój Syn w Duchu Świętym jest zawsze z wami.

Jego Kościół rodzi się w każdym sercu, które Go rozpoznaje.

Módlcie się, abyście mogli rozpoznać mojego Syna, módlcie się, aby wasza dusza była z Nim jedno.

To jest modlitwa, to jest miłość, która przyciąga innych i czyni was moimi apostołami.

Patrzę na was z miłością, matczyną miłością.

Znam was, znam wasze bóle i smutki, bo ja też cierpiałam w cichości.

Moja wiara dawała Mi miłość i nadzieję.

Powtarzam, Zmartwychwstanie mojego Syna i moje Wniebowzięcie są dla was nadzieją i miłością.

Dlatego, dzieci moje, módlcie się, abyście poznali prawdę, byście mieli silną wiarę, która będzie prowadzić wasze serca i która wasze bóle i cierpienia będzie potrafiła przemienić w miłość i nadzieję

Dziękuję wam".

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 lutego 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 lutego 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Ostatnie orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 stycznia 2016

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj wzywam was wszystkich do modlitwy.

Bez modlitwy nie możecie żyć, bo modlitwa jest łańcuchem, który was przybliża do Boga.

Dlatego, małe dzieci, w pokorze serca wróćcie do Boga i Jego przykazań, abyście całym sercem mogli powiedzieć: jako w Niebie, niech tak będzie i na ziemi.

Jesteście, małe dzieci, wolni, abyście w wolności zdecydowali się na Boga lub lub przeciwko Niemu.

Widzicie, gdzie szatan chce was pociągnąć do grzechu i niewoli.

Dlatego, małe dzieci, wróćcie do mojego Serca, abym Ja mogła was poprowadzić do mojego Syna Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 stycznia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 stycznia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Ostatnie orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 stycznia 2016

„Drogie dzieci!

Jako Matka jestem szczęśliwa, że jestem pomiędzy wami, bo pragnę mówić wam na nowo o słowach swojego Syna i Jego miłości.

Mam nadzieję, że przyjmiecie Mnie sercem, bo słowa mojego Syna i Jego miłość są jedynym światłem i nadzieją w ciemności teraźniejszości.

To jest jedyna prawda, a wy, którzy będziecie ją przyjmowali i żyli nią, będziecie mieć czyste i pokorne serca.

Mój Syn kocha czyste i pokorne.

Czyste i pokorne serca ożywiają słowa mojego Syna – żyją nimi, szerzą je i sprawiają, że wszyscy je słyszą.

Słowa mojego Syna przywracają życie tym, którzy słuchają.

Słowa mojego Syna przywracają miłość i nadzieję.

Dlatego, apostołowie moi mili, dzieci moje, żyjcie słowami mojego Syna.

Miłujcie się, tak jak On was umiłował.

Miłujcie się w Jego Imię, pamiętając o Nim.

Kościół rozwija się i wzrasta dzięki tym, którzy słuchają słów mojego Syna; dzięki tym, którzy miłują; dzięki tym, którzy znoszą ból i cierpią w ciszy i nadziei ostatecznego odkupienia.

Dlatego, dzieci moje miłe, niech słowa mojego Syna i Jego miłość będą pierwszymi i ostatnimi myślami waszego dnia.

Dziękuję wam".

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 stycznia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 stycznia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Coroczne objawienie i orędzie dane Jakovowi
25 grudnia 2015

„Wszystkie te lata, poprzez które Bóg pozwolił mi być z wami, są znakiem niezmiernej Bożej miłości, którą Bóg ma do każdego z was, i znakiem, jak bardzo Bóg was kocha.

Małe dzieci, jak wielkie łaski dał wam Najwyższy i jak wielkie łaski pragnie wam ofiarować.

Ale, małe dzieci, wasze serca są zamknięte i żyją w strachu i nie pozwalają Jezusowi, aby Jego miłość i Jego pokój ogarnęły wasze serca i zapanowały w waszym życiu.

Życie bez Boga jest życiem w ciemności i nigdy nie poznacie Ojcowskiej miłości i Jego troski o każdego z was.

Dlatego, małe dzieci, dzisiaj w szczególny sposób módlcie się do Jezusa, by od dzisiaj wasze życie doświadczyło nowego narodzenia w Bogu i by wasze życie stało się światłem, które będzie emanować od was.

I w ten sposób staniecie się świadkami Bożej obecności w świecie i wobec każdego człowieka, który żyje w ciemności.

Małe dzieci, kocham was i codziennie wstawiam się za wami u Najwyższego.

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 grudnia 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 grudnia 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Ostatnie orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 grudnia 2015

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj niosę wam swojego Syna Jezusa i z tego objęcia daję wam Jego pokój i pragnienie Nieba.

Modlę się z wami o pokój i wzywam was, byście byli pokojem.

Wszystkich was błogosławię swoim matczynym błogosławieństwem pokoju.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 grudnia 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 grudnia 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Ostatnie orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 grudnia 2015

„Drogie dzieci!

Ja zawsze jestem z wami, bo mój Syn mi was powierzył.

A wy, dzieci moje, wy Mnie potrzebujecie, szukacie Mnie, przybywacie do Mnie i rozweselacie moje matczyne Serce.

Ja mam i zawsze będę mieć miłość do was – do was, którzy cierpicie i którzy swoje bóle i cierpienia powierzacie mojemu Synowi i Mnie.

Moja miłość szuka miłości wszystkich moich dzieci, a moje dzieci szukają mojej miłości.

Przez miłość Jezus szuka jedności między Niebem i ziemią, między Ojcem Niebieskim i wami, moje dzieci, swoim Kościołem.

Dlatego trzeba się wiele modlić – modlić i kochać Kościół, do którego należycie.

Kościół teraz cierpi, a potrzeba apostołów, którzy kochając jedność, świadcząc i obdarzając, wskazują drogi Boże; potrzeba apostołów, którzy przeżywając Eucharystię sercem, czynią wielkie dzieła; potrzeba was, moi apostołowie miłości.

Dzieci moje, Kościół od samych początków był prześladowany i zdradzany, ale wzrastał dzień po dniu.

Jest niezniszczalny, bo mój Syn dał mu serce – Eucharystię, a światło Jego Zmartwychwstania jaśniało i będzie jaśnieć nad nim.

Dlatego nie lękajcie się.

Módlcie się za swoich pasterzy, aby mieli siłę i miłość, by być mostami zbawienia.

Dziękuję wam".

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 grudnia 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 grudnia 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 listopada 2015

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was wszystkich: módlcie się w moich intencjach.

Pokój jest zagrożony, dlatego, małe dzieci, módlcie się i bądźcie tymi, którzy niosą pokój i nadzieję w tym niespokojnym świecie, gdzie szatan atakuje i kusi na wszelkie sposoby.

Małe dzieci, bądźcie silni w modlitwie i odważni w wierze.

Jestem z wami i wstawiam się przed moim Synem Jezusem za wami wszystkimi.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 listopada 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 listopada 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 listopada 2015

„Drogie dzieci!

Ponownie pragnę wam mówić o miłości.

Zgromadziłam was wokół siebie w imię mojego Syna, według Jego woli.

Pragnę, aby wasza wiara była mocna; by wypływała z miłości.

Bo te z moich dzieci, które rozumieją miłość mojego Syna i naśladują ją, żyją w miłości i nadziei.

Poznali miłość Bożą.

Dlatego, dzieci moje, módlcie się, módlcie się, byście mogli coraz bardziej kochać i czynić dzieła miłości.

Bo sama wiara bez miłości i dzieł miłości nie jest tym, czego od was wymagam.

Dzieci moje, to jest pozór wiary.

To jest chwalenie samego siebie.

Mój Syn wymaga wiary i dzieł miłości i dobroci.

Modlę się, ale również was proszę, abyście się modlili i żyli miłością, ponieważ pragnę, aby mój Syn, gdy będzie spoglądał w serca wszystkich moich dzieci, mógł w nich dostrzec miłość i dobroć, a nie nienawiść i obojętność.

Dzieci moje, apostołowie mojej miłości, nie traćcie nadziei, nie traćcie siły.

Wy to potraficie.

Ja was zachęcam i błogosławię.

Bo to wszystko, co jest z tej ziemi – co wiele moich dzieci stawia niestety na pierwszym miejscu – zniknie; a pozostanie tylko miłość i dzieła miłości i one otworzą bramy Królestwa Niebieskiego.

W tych bramach będę na was czekać.

W tych bramach pragnę powitać i uścisnąć wszystkie moje dzieci.

Dziękuję wam".

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 listopada 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 listopada 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 października 2015

„Drogie dzieci!

Moja modlitwa również dzisiaj jest za was wszystkich, szczególnie za tych wszystkich, których serca stały się twarde na moje wezwanie.

Żyjecie w dniach łaski i nie jesteście świadomi darów, które Bóg wam daje poprzez moją obecność.

Małe dzieci, również dzisiaj zdecydujcie się na świętość i weźcie przykład ze świętych naszych czasów, a zobaczycie, że świętość jest rzeczywistością dla was wszystkich.

Radujcie się w miłości, Małe dzieci, że w oczach Bożych jesteście niepowtarzalni i niezastąpieni, bo jesteście Bożą radością na tym świecie.

Dawajcie świadectwo o pokoju, modlitwie i miłości.

Dziękuję wam, że opowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 października 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 października 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 października 2015

„Drogie dzieci!

Jestem tutaj pośród was, aby was zachęcać, napełniać swoją miłością i ponownie was wezwać, byście byli świadkami miłości mojego Syna.

Wiele moich dzieci nie ma nadziei, nie ma pokoju, nie ma miłości.

Poszukują mojego Syna, ale nie wiedzą, jak i gdzie Go odnaleźć.

Mój Syn otwiera im swoje ramiona, a wy im pomóżcie znaleźć się w Jego objęciach.

Dzieci moje, to dlatego musicie się modlić o miłość.

Musicie bardzo, bardzo wiele się modlić, abyście mieli jak najwięcej miłości, bo miłość zwycięża śmierć i sprawia, że życie trwa.

Apostołowie mojej miłości, moje dzieci, ze szczerym i prostym sercem jednoczcie się w modlitwie, bez względu na to, jak daleko od siebie jesteście.

Zachęcajcie się wzajemnie do duchowego wzrostu, tak jak i Ja was zachęcam.

Czuwam nad wami i jestem z wami, kiedykolwiek o Mnie pomyślicie.

Módlcie się też za swoich pasterzy – za tych, którzy się wszystkiego wyrzekli ze względu na mojego Syna i na was.

Miłujcie ich i módlcie się za nich.

Ojciec Niebieski słucha waszych modlitw.

Dziękuję wam".

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 października 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 października 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 września 2015

„Drogie dzieci!

Również dziś proszę Ducha Świętego, aby napełnił wasze serca silną wiarą.

Modlitwa i wiara napełnią wasze serce miłością i radością i będziecie znakiem dla tych, którzy są daleko od Boga.

Małe dzieci, zachęcajcie się nawzajem do modlitwy sercem, aby modlitwa wypełniła wasze życie, a wy każdego dnia, małe dzieci, będziecie przede wszystkim świadkami służenia Bogu w adoracji i bliźniemu w potrzebie.

Jestem z wami i wstawiam się za wami wszystkimi.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 września 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 września 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 września 2015

„Drogie dzieci!

Drodzy moi apostołowie miłości, wy, którzy niesiecie prawdę, ponownie was wzywam i gromadzę wokół siebie, abyście Mi pomogli, abyście pomogli wszystkim moim dzieciom spragnionym miłości i prawdy – spragnionym mojego Syna.

Ja jestem łaską od Ojca Niebieskiego, posłaną, aby wam pomóc żyć Słowem mojego Syna.

Miłujcie się wzajemnie.

Żyłam waszym życiem ziemskim.

Wiem, że nie zawsze jest łatwo, ale jeśli będziecie się wzajemnie miłowali, będziecie się modlić sercem, osiągniecie wyżyny duchowe i otworzy się wam droga do Raju.

Tutaj czekam na was Ja, wasza Matka, bo tutaj jestem.

Bądźcie wierni mojemu Synowi i uczcie innych wierności.

Jestem z wami, pomogę wam.

Będę was uczyła wiary, abyście wiedzieli, jak we właściwy sposób przekazywać ją innym.

Będę was uczyła prawdy, abyście potrafili rozróżniać.

Będę was uczyła miłości, abyście poznali, czym jest prawdziwa miłość.

Dzieci moje, mój Syn sprawi, że będzie mówił poprzez wasze słowa i wasze dzieła.

Dziękuję wam".

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 września 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 września 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 sierpnia 2015

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj was wzywam, abyście byli modlitwą.

Niech modlitwa będzie dla was skrzydłami do spotkania z Bogiem.

Świat jest w chwili pokusy, bo zapomniał o Bogu i opuścił Go.

Dlatego, wy, małe dzieci, bądźcie tymi, którzy szukają i kochają Boga ponad wszystko.

Jestem z wami i prowadzę was do swojego Syna, ale wy musicie powiedzieć swoje «tak» w wolności dzieci Bożych.

Wstawiam się za wami i kocham was, małe dzieci, bezgraniczną miłością.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 sierpnia 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 sierpnia 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 sierpnia 2015

„Drogie dzieci!

Ja, jako Matka, która miłuje swoje dzieci, widzę, jak trudny jest czas, w którym żyjecie.

Widzę wasze cierpienie, ale powinniście wiedzieć, że nie jesteście sami.

Mój Syn jest z wami. Jest wszędzie.

Jest niewidoczny, ale możecie Go zobaczyć, jeśli Nim żyjecie.

On jest światłem, które oświeca wasze dusze i daje pokój.

On jest Kościołem, który powinniście miłować i zawsze się modlić za Niego i walczyć o Niego – ale nie tylko słowami, lecz dziełami miłości.

Dzieci moje, sprawcie, aby wszyscy poznali mojego Syna, sprawcie, aby był kochany, bo prawda jest w moim Synu, zrodzonym z Boga – Synu Bożym.

Nie traćcie czasu, rozmyślając zbyt wiele; oddalicie się od prawdy.

Prostym sercem przyjmijcie Jego Słowo i żyjcie Nim.

Jeśli żyjecie Jego Słowem, będziecie się modlić.

Jeśli będziecie żyć Jego Słowem, będziecie kochać miłością miłosierną, będziecie się miłować wzajemnie.

Im więcej będziecie miłować, tym dalej będziecie od śmierci.

Dla tych, którzy będą żyć Słowem mojego Syna i którzy będą miłowali, śmierć będzie życiem.

Dziękuję wam.

Módlcie się, abyście mogli widzieć mojego Syna w waszych pasterzach.

Módlcie się, abyście mogli Go objąć w nich”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 sierpnia 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 sierpnia 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 lipca 2015

„Drogie dzieci!

Jestem z radością z wami także dzisiaj i wszystkich was wzywam, małe dzieci: módlcie się, módlcie się, módlcie się, byście pojęli miłość, którą mam do was.

Moja miłość jest silniejsza od zła, małe dzieci, dlatego przybliżcie się do Boga, abyście odczuli moją radość w Bogu.

Bez Boga, małe dzieci, nie macie przyszłości, nie macie nadziei ani zbawienia; dlatego porzućcie zło i wybierzcie dobro.

Ja jestem z wami i wstawiam się z wami przed Bogiem we wszystkich waszych potrzebach.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 lipca 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 lipca 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 lipca 2015

„Drogie dzieci!

Wzywam was, byście szerzyli wiarę w mojego Syna – swoją wiarę.

Wy, moje dzieci, oświecone Duchem Świętym, moi apostołowie, przekazujcie ją innym – tym, którzy nie wierzą, nie znają, nie chcą znać – to dlatego wy musicie wiele się modlić o dar miłości, ponieważ miłość jest znakiem prawdziwej wiary, a wy będziecie apostołami mojej miłości.

Miłość zawsze na nowo ożywia ból i radość Eucharystii; ożywia ból Męki mojego Syna, przez którą pokazał wam, co znaczy bezgranicznie miłować; ożywia radość, że pozostawił wam swoje Ciało i swoją Krew, aby was Sobą nakarmił i w ten sposób był jedno z wami.

Spoglądając na was z czułością, odczuwam niezmierzoną miłość, która umacnia mnie w moim pragnieniu doprowadzenia was do silnej wiary.

Silna wiara da wam radość i wesele na ziemi, a na końcu spotkanie z moim Synem.

To jest Jego pragnienie.

Dlatego żyjcie Nim, żyjcie miłością, żyjcie światłością, która was zawsze oświeca w Eucharystii.

Proszę was, abyście się wiele modlili za swoich pasterzy; żebyście się modlili, tak byście mieli coraz więcej miłości do nich, bo mój Syn dał ich wam, by was karmili Jego Ciałem i uczyli miłości.

Dlatego wy też ich miłujcie.

Ale, dzieci moje, zapamiętajcie, miłość oznacza znosić i dawać, ale nigdy, nigdy nie osądzać.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 lipca 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 lipca 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Coroczne objawienie Ivance
25 czerwca 2015

Widząca Ivanka Ivanković-Elez miała regularne coroczne objawienie 25 czerwca 2014 roku.

Podczas ostatniego codziennego objawienia 7 czerwca 1985 roku Matka Boża, powierzywszy Ivance dziesiątą, ostatnią tajemnicę, powiedziała jej, że przez całe życie będzie miała ona objawienia jeden raz w roku, na rocznicę objawień.

Tak było i w tym roku.

Objawienie, które trwało 4 minuty, Ivanka miała w swoim domu rodzinnym.

Na objawieniu była obecna tylko rodzina Ivanki.

Po objawieniu widząca Ivanka powiedziała: Pani dała nam swoje matczyne błogosławieństwo i powiedziała:

„Pokój, pokój, pokój”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 czerwca 2015 roku dla Ivanki (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 czerwca 2015 roku dla Ivanki (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 czerwca 2015

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj Najwyższy daje mi łaskę, bym mogła was miłować i wzywać do nawrócenia.

Małe dzieci, niech Bóg będzie waszym jutro, nie wojna i niepokój, nie smutek, ale radość i pokój musi zapanować w sercu każdego człowieka, a bez Boga nigdy nie znajdziecie pokoju.

Małe dzieci, dlatego wróćcie do Boga i modlitwy, aby wasze serce śpiewało z radością.

Jestem z wami i miłuję was niezmierną miłością.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 czerwca 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 czerwca 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem


Wcześniejsze orędzia dostępne są w dziale orędzia, a także w książce 33 lata objawień oraz dodatku do książki - broszurce 34 rok objawień.