Ostatnie orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 kwietnia 2017

„Drogie dzieci!

Kochajcie, módlcie się i dawajcie świadectwo o mojej obecności wobec wszystkich, którzy są daleko.

Przez swoje świadectwo i przykład możecie przybliżyć serca, które są daleko od Boga i Jego łaski.

Jestem z wami i wstawiam się za każdym z was, abyście z miłością i odwagą dawali świadectwo i zachęcali tych, którzy są daleko od mojego Niepokalanego Serca.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 kwietnia 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 kwietnia 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Ostatnie orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 kwietnia 2017

„Drogie dzieci!

Apostołowie mojej miłości, do was należy szerzenie miłości mojego Syna wszystkim tym, którzy jej nie poznali – do was, małe światełka świata, których uczę swoją macierzyńską miłością, jak świecić jasno pełnym blaskiem.

Modlitwa wam pomoże, bo modlitwa zbawia was, modlitwa zbawia świat.

Dlatego, dzieci moje, módlcie się słowami, uczuciami, miłością miłosierną i ofiarą.

Mój Syn wskazał wam drogę – On, który się wcielił i uczynił ze Mnie pierwszy kielich; On poprzez Swoją najwyższą ofiarę pokazał wam, jak trzeba miłować.

Dlatego, dzieci moje, nie bójcie się mówić prawdy. Nie lękajcie się przemieniać siebie i świat – szerząc miłość; sprawiając, że mój Syn jest znany i kochany; miłując innych w Nim.

Ja jako Matka zawsze jestem z wami.

Proszę mojego Syna, aby wam pomógł, by w waszym życiu panowała miłość – miłość, która żyje; miłość, która przyciąga; miłość, która daje życie. Takiej właśnie miłości was uczę – miłości czystej.

Wy, apostołowi moi, powinniście ją rozpoznać, żyć nią i ją szerzyć.

Módlcie się z uczuciami za swoich pasterzy, aby mogli świadczyć o moim Synu z miłością.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 kwietnia 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 kwietnia 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 marca 2017

„Drogie dzieci!

W tym czasie łaski wzywam was wszystkich, abyście otworzyli swoje serca na Boże miłosierdzie, abyście poprzez modlitwę, pokutę i decyzję na świętość rozpoczęli nowe życie.

Ten wiosenny czas zachęca was w waszych myślach i sercach do nowego życia, do odnowy.

Dlatego, małe dzieci, jestem z wami, aby wam pomóc, byście zdecydowanie powiedzieli «tak» Bogu i Bożym przykazaniom.

Nie jesteście sami, jestem z wami poprzez łaskę, którą Najwyższy daje Mi dla was i waszych pokoleń.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 marca 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 marca 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie przekazane widzącej Mirjanie Dragicević-Soldo podczas corocznego objawienia
18 marca 2017

„Drogie dzieci!

Jest moim matczynym pragnieniem, aby wasze serca były wypełnione pokojem, a wasze dusze były czyste, tak byście w obecności mego Syna mogli widzieć Jego oblicze.

Bo, dzieci moje, wiem jako Matka, że jesteście spragnieni pocieszenia, nadziei i ochrony.

Wy, dzieci moje, świadomie i nieświadomie poszukujecie mojego Syna.

I ja, przechodząc przez ziemski czas, radowałam się, cierpiałam i znosiłam cierpliwie bóle, dopóki mój Syn w swojej chwale ich nie odsunął. I dlatego mówię mojemu Synowi: zawsze im pomagaj!

Wy, dzieci moje, rozjaśnijcie prawdziwą miłością ciemność egoizmu, która coraz bardziej otacza moje dzieci. Bądźcie wielkoduszni. Niech wasze ręce i serce zawsze będą otwarte.

Nie lękajcie się. Oddajcie się mojemu Synowi z zaufaniem i nadzieją.

Patrząc na Niego, żyjcie życiem z miłością.

Kochać oznacza dawać się, znosić, a nigdy nie osądzać. Kochać znaczy żyć słowami mojego Syna.

Dzieci moje, jako Matka mówię wam: tylko prawdziwa miłość prowadzi do szczęścia wiecznego.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 18 marca 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 18 marca 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 marca 2017

„Drogie dzieci!

Z matczyną miłością przychodzę wam pomóc, byście mieli więcej miłości, to znaczy więcej wiary.

Przychodzę, aby wam pomóc żyć z miłością słowami mojego Syna, tak by świat był inny.

Dlatego, apostołowie mojej miłości, gromadzę was wokół siebie.

Patrzcie na Mnie sercem, mówcie do Mnie jak do matki o swoich bólach, cierpieniach, o swoich radościach.

Proście, abym modliła się za was do mojego Syna.

Mój Syn jest miłosierny i sprawiedliwy.

Moje matczyne Serce pragnęłoby, byście i wy tacy byli.

Moje matczyne Serce pragnęłoby, abyście wy, apostołowie mojej miłości, wszystkim wokół siebie swoim życiem mówili o moim Synu i o Mnie; tak by świat był inny, aby powróciła prostota i czystość, aby powróciła wiara i nadzieja.

Dlatego, dzieci moje, módlcie się, módlcie się, módlcie się sercem, módlcie się z miłością, módlcie się poprzez dobre uczynki.

Módlcie się, aby wszyscy poznali mojego Syna, aby świat się zmienił, aby świat się zbawił.

Przeżywajcie z miłością słowa mojego Syna.

Nie osądzajcie, lecz miłujcie się wzajemnie, aby moje Serce mogło zwyciężyć.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 marca 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 marca 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 lutego 2017

„Drogie dzieci!

Dzisiaj was wzywam, byście głęboko przeżywali swoją wiarę i prosili Najwyższego o jej wzmocnienie, tak by wiatry i burze nie mogły jej rozbić.

Niech korzeniami waszej wiary będą modlitwa i nadzieja na życie wieczne.

I już teraz, małe dzieci, pracujcie nad sobą w tym czasie łaski, w którym Bóg daje wam łaskę, byście poprzez wyrzeczenie i wezwanie do nawrócenia byli ludźmi wyraźnej i wytrwałej wiary i nadziei.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 lutego 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 lutego 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 lutego 2017

„Drogie dzieci!

Wy, którzy czynicie starania, by ofiarować mojemu Synowi każdy dzień swojego życia; wy, którzy staracie się żyć z Nim; wy, którzy się modlicie i poświęcacie – wy jesteście nadzieją w tym niespokojnym świecie.

Wy jesteście promieniami światłości mojego Syna, żywą Ewangelią, i jesteście Moimi drogimi apostołami miłości.

Mój Syn jest z wami. On jest z tymi, którzy myślą o Nim, którzy się modlą.

Ale tak samo On cierpliwie czeka na tych, którzy Go nie znają.

Dlatego wy, apostołowie mojej miłości, módlcie się sercem i uczynkami ukazujcie miłość mojego Syna.

To jest dla was jedyna nadzieja, a to jest także jedyna droga do życia wiecznego.

Ja, jako Matka, jestem tutaj z wami.

Wasze modlitwy skierowane do Mnie są dla Mnie najpiękniejszymi różami miłości.

Nie mogę nie być tam, gdzie odczuwam zapach róż.

Jest nadzieja.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 lutego 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 lutego 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 stycznia 2017

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was, abyście się modlili o pokój – pokój w ludzkich sercach, pokój w rodzinach i pokój na świecie.

Szatan jest silny i chce was wszystkich zwrócić przeciwko Bogu i przywrócić was do tego wszystkiego, co jest ludzkie, a w sercach zniszczyć wszystkie uczucia względem Boga i Bożych spraw.

Wy, małe dzieci, módlcie się i walczcie przeciwko materializmowi, modernizmowi i egoizmowi, które oferuje wam świat.

Małe dzieci, zdecydujcie się na świętość, a Ja, ze swoim Synem Jezusem, wstawiam się za wami.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 stycznia 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 stycznia 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 stycznia 2017

„Drogie dzieci!

Mój Syn był źródłem miłości i światła, kiedy na ziemi mówił do ludzi ze wszystkich ludów.

Apostołowie moi, postępujcie za Jego światłem. To nie jest łatwe.

Musicie być maluczkimi. Musicie umniejszyć się wobec innych, z pomocą wiary napełniać się Jego miłością.

Żaden człowiek na ziemi nie może bez wiary przeżyć cudownego doświadczenia.

Jestem z wami. Daję się wam poznać przez moje przychodzenie, poprzez słowa; pragnę dać wam świadectwo o mojej miłości i matczynej trosce.

Dzieci moje, nie traćcie czasu na zadawanie pytań, na które nigdy nie dostaniecie odpowiedzi.

Przy końcu waszej ziemskiej drogi udzieli ich wam Ojciec Niebieski.

Wiedzcie zawsze, że Bóg wie wszystko, Bóg widzi, Bóg kocha.

Mój najmilszy Syn oświetla życie, rozprasza ciemność, a mojej matczynej miłości, która przyprowadza Mnie do was, nie da się wyrazić – ona jest tajemnicza, ale rzeczywista. Ja okazuję wam swoje uczucia: miłość, zrozumienie i matczyną życzliwość.

Oczekuję od was, apostołowie moi, waszych róż modlitwy, które powinny być czynami miłości.

To są dla mojego matczynego serca najmilsze modlitwy.

Zanoszę je swojemu Synowi, który dla was się narodził. On na was patrzy i słucha was.

My zawsze jesteśmy blisko was. To jest miłość, która przyzywa, jednoczy, nawraca, dodaje odwagi i napełnia.

Dlatego, apostołowie moi, zawsze się wzajemnie miłujcie, ale nade wszystko kochajcie mojego Syna.

To jest jedyna droga do zbawienia, do życia wiecznego.

To jest moja najmilsza modlitwa, która napełnia moje Serce najpiękniejszą wonią róż.

Módlcie się, zawsze módlcie się za swoich pasterzy, aby mieli moc bycia światłem mojego Syna.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 stycznia 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 stycznia 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 grudnia 2016, Boże Narodzenie

„Drogie dzieci!

Z wielką radością niosę wam dzisiaj mojego Syna Jezusa, aby On obdarzył was swoim pokojem.

Otwórzcie wasze serca, małe dzieci, i bądźcie radośni, że możecie go przyjąć.

Niebo jest z wami i walczy o pokój w waszych sercach, rodzinach i na świecie, a wy, małe dzieci, dopomóżcie waszymi modlitwami, aby tak było.

Błogosławię was z moim Synem Jezusem i wzywam was, abyście nie tracili nadziei i aby wasze spojrzenie i serce zawsze były skierowane ku niebu i wieczności.

Tak będziecie otwarci na Boga i Jego plany.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 grudnia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 grudnia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi
25 grudnia 2016, Boże Narodzenie

Na ostatni codziennym objawieniu Jakova Matka Boża powiedziała mu, że będzie miał objawienia raz w roku, na Boże Narodzenie. Tak było i w tym roku. Matka Boża przyszła z Dzieciątkiem Jezus w ramionach. Objawienie rozpoczęło się o 14.20 i potrwało 10 minut. Jakov po objawieniu przekazał następujące orędzie:

„Drogie dzieci!

Dzisiaj, w tym dniu łaski, w szczególny sposób wzywam was, byście modlili się o pokój.

Dzieci, przyszłam tu jako Królowa Pokoju i tak wiele razy wzywałam was, byście modlili się o pokój.

Ale, dzieci, wasze serca są niespokojne.

Grzech uniemożliwia wam całkowite otwarcie się na łaskę i pokój, którym Bóg was pragnie obdarzyć.

Abyście żyli pokojem, dzieci moje, musicie mieć najpierw pokój w waszych sercach i być całkowicie oddani Bogu i Jego woli.

Nie szukajcie pokoju i radości w rzeczach z tej ziemi, ponieważ wszystko to jest przemijające.

Dążcie do prawdziwego miłosierdzia i pokoju, który pochodzi tylko od Boga, a tylko w ten sposób wasze serca będą wypełnione prawdziwą radością i tylko w ten sposób będziecie mogli stać się świadkami pokoju w tym niespokojnym świecie.

Jestem waszą Matką i wstawiam się przed moim Synem za każdym z was.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie Ivanki z 25 grudnia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie Ivanki z 25 grudnia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 grudnia 2016

„Drogie dzieci!

Moje matczyne serce płacze, gdy patrzę na to, co czynią moje dzieci.

Grzechy się mnożą, czystość duszy jest coraz mniej ważna, zapomina się o moim Synu, coraz mniej się Go czci, a moje dzieci są prześladowane.

Dlatego wy, dzieci moje, apostołowie mojej miłości, duszą i sercem przyzywajcie imię mojego Syna.

On będzie miał dla was słowa światła.

On się wam daje poznać, łamie chleb z wami i daje wam słowa miłości, byście je przemieniali w dzieła miłosierdzia i byli dzięki temu świadkami prawdy.

Dlatego, dzieci moje, nie lękajcie się.

Pozwólcie mojemu Synowi być w was.

On się wami posłuży dla pielęgnowania zranionych i nawrócenia zagubionych dusz.

Dlatego, dzieci moje, powróćcie do modlitwy różańcowej.

Módlcie się z odczuciami dobroci, ofiary i miłosierdzia.

Módlcie się nie tylko słowami, ale też poprzez uczynki miłosierdzia.

Módlcie się z miłością do wszystkich ludzi.

Mój Syn ofiarą wywyższył miłość.

Dlatego żyjcie z Nim, abyście mieli siłę i nadzieję, tak byście mieli miłość, która jest życiem i która prowadzi do życia wiecznego.

Z Bożej miłości i Ja jestem z wami, i będę was prowadzić z matczyną miłością.

Dziękuję wam”.

Matka Boża była bardzo smutna.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 grudnia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 grudnia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 listopada 2016

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj wzywam was, abyście powrócili do modlitwy. W tym czasie łaski Bóg pozwolił Mi prowadzić was ku świętości i prostemu życiu, abyście w małych rzeczach odkryli Boga Stwórcę, tak byście się w Nim rozmiłowali i by wasze życie było podziękowaniem Najwyższemu za wszystko, co On wam daje.

Małe dzieci, niech wasze życie będzie w miłości darem dla innych i Bóg będzie was błogosławił, a wy dawajcie świadectwo bezinteresownie, z miłości do Boga.

Jestem z wami i wstawiam się przed swoim Synem za wami wszystkimi.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 listopada 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 listopada 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 listopada 2016

„Drogie dzieci!

Przychodzić do was i objawiać się wam jest wielką radością dla mojego matczynego Serca.

To jest dar mojego Syna dla was i dla innych, którzy przychodzą.

Jako Matka wzywam was: kochajcie mojego Syna ponad wszystko.

Abyście kochali Go swoim sercem, potrzebujecie Go poznać.

Poznacie go poprzez modlitwę.

Módlcie się sercem i uczuciami.

Modlić się znaczy myśleć o Jego miłości i ofierze.

Modlić się znaczy kochać, dawać, cierpieć i ofiarować.

Wzywam was, dzieci moje, byście byli apostołami modlitwy i miłości.

Dzieci moje, to jest czas na czuwanie.

W tym czuwaniu wzywam was do modlitwy, miłości i zaufania.

Gdy mój Syn będzie patrzył w wasze serca, moje matczyne Serce pragnie, by On widział w nich bezwarunkowe zaufanie i miłość.

Zjednoczona miłość moich apostołów będzie żyć, zwyciężać i odkrywać zło.

Dzieci moje, Ja byłam kielichem Boga-człowieka, byłam Bożym narzędziem.

Dlatego wzywam was, swoich apostołów, byście byli kielichem prawdziwej, czystej miłości mojego Syna.

Wzywam was, byście byli narzędziem, dzięki któremu ci wszyscy, którzy nie poznali miłości Boga, którzy nigdy nie miłowali – zrozumieją, przyjmą i zbawią się”.

Gdy Matka Boża odchodziła, Mirjana widziała kielich.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 listopada 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 listopada 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 października 2016

„Drogie dzieci!

Wzywam was dzisiaj: módlcie się o pokój!

Porzućcie samolubstwo i żyjcie orędziami, które wam daję.

Bez nich nie możecie zmienić waszego życia.

Żyjąc modlitwą, będziecie mieć pokój.

Żyjąc w pokoju, odczujecie potrzebę dawania świadectwa, bo odkryjecie Boga, który jak odczuwacie, jest daleko.

Dlatego, małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się i pozwólcie Bogu wejść do waszych serc.

Powróćcie do postu i spowiedzi, byście zwyciężyli zło w was i wokół was.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 października 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 października 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 października 2016

„Drogie dzieci!

Duch Święty, posłany przez Ojca Niebieskiego, uczynił Mnie Matką, Matką Jezusa, i tym samym także waszą Matką.

Dlatego przychodzę was posłuchać, by otworzyć przed wami moje matczyne ręce, by dać wam swoje Serce i wezwać, abyście pozostali ze Mną, bo z wysokości krzyża Mój Syn powierzył was Mnie.

Niestety, wiele moich dzieci nie poznało miłości mojego Syna, wielu nie chce Go poznać.

O, dzieci moje, jakże źle czynią ci, którzy muszą widzieć lub tłumaczyć sobie, aby uwierzyć.

Dlatego wy, dzieci moje, apostołowie moi, w ciszy swojego serca słyszcie głos mojego Syna, by wasze serce było Jego domem, by nie było ciemne i smutne, ale oświecone światłością mojego Syna.

Poprzez wiarę szukajcie nadziei, bo wiara jest życiem duszy.

Na nowo was wzywam: módlcie się – módlcie się, byście żyli wiarą w pokorze, pokoju ducha i oświeceni światłością.

Dzieci moje, nie starajcie się od razu pojąć wszystkiego, bo i Ja nie wszystko pojmowałam, ale kochałam i wierzyłam w Boskie słowa, które mój Syn wypowiadał – On, którzy był Pierwszym Światłem i Początkiem Odkupienia.

Apostołowie mojej miłości – wy, którzy się modlicie, składacie z siebie ofiarę, kochacie – nie sądźcie, wy idźcie i szerzcie prawdę, słowa mojego Syna, Ewangelię, bo wy jesteście żywą Ewangelią, wy jesteście promieniami światłości mojego Syna.

Mój Syn i Ja będziemy przy was, dodając wam odwagi i doświadczając was.

Dzieci moje, zawsze proście o błogosławieństwo tych, jedynie tych, których ręce pobłogosławił mój Syn – waszych pasterzy.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 października 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 października 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 września 2016

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was do modlitwy.

Niech modlitwa będzie dla was życiem.

Tylko tak wasze serce napełni się pokojem i radością.

Bóg będzie blisko was i odczujecie Go w waszym sercu jak przyjaciela.

Będziecie z Nim rozmawiać jak z kimś, kogo znacie, i, małe dzieci, będziecie mieć potrzebę dawania świadectwa, bo Jezus będzie w waszym sercu, a wy zjednoczeni w Nim.

Jestem z wami i wszystkich was kocham swoją matczyną miłością.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 września 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 września 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 września 2016

„Drogie dzieci!

Zgodnie z wolą mojego Syna i przez moją matczyną miłość przychodzę do was, moich dzieci, a szczególnie do tych, którzy jeszcze nie poznali miłości mojego Syna.

Przychodzę do was, którzy myślicie o Mnie, którzy się do Mnie zwracacie.

Daję wam moją matczyną miłość i niosę błogosławieństwo swojego Syna.

Czy macie czyste i otwarte serca?

Czy widzicie dary, znaki mojej obecności i miłości?

Dzieci moje, w swoim ziemskim życiu pójdźcie za moim przykładem.

Moje życie było bólem, milczeniem i niezmierzoną wiarą i zaufaniem Ojcu Niebieskiemu.

Nic nie jest przypadkowe – ani ból, ani radość, ani cierpienie, ani miłość.

Wszystko to są łaski, które daje wam mój Syn i które prowadzą was do życia wiecznego.

Mój Syn oczekuje od was miłości i modlitwy do Niego.

Kochać i modlić się do Niego oznacza – będę was uczyła jako Matka – modlić się w ciszy swojej duszy, a nie tyko odmawiać ustami.

To jest nawet najmniejszy piękny gest uczyniony w imię mojego Syna; to jest cierpliwość, miłosierdzie, przyjęcie bólów i ofiara uczyniona na rzecz innych.

Dzieci moje, mój Syn patrzy na was.

Módlcie się, abyście i wy widzieli Jego oblicze i by mogło wam zostać objawione.

Dzieci moje, ukazuję wam jedyną i rzeczywistą prawdę.

Módlcie się, abyście ją pojęli i mogli szerzyć miłość i nadzieję, byście mogli być apostołami mojej miłości.

W szczególny sposób moje matczyne Serce miłuje pasterzy. Módlcie się za ich błogosławione ręce.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 września 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 września 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 sierpnia 2016

„Drogie dzieci!

Dziś pragnę dzielić z wami niebiańską radość.

Wy, małe dzieci, otwórzcie drzwi serca, aby w waszym sercu rosła nadzieja, pokój i miłość, którą daje jedynie Bóg.

Małe dzieci, za bardzo jesteście przywiązani do ziemi i ziemskich spraw, dlatego szatan kołysze wami jak wiatr falami morskimi.

Dlatego niech łańcuchem waszego życia będzie modlitwa sercem i adoracja mojego Syna Jezusa.

Oddajcie Mu waszą przyszłość, abyście byli w Nim dla innych radością i przykładem poprzez swoje życie.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 sierpnia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 sierpnia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 sierpnia 2016

„Drogie dzieci!

Przyszłam do was, pomiędzy was, abyście oddali Mi swoje zmartwienia – bym przyniosła je swojemu Synowi, bym wstawiała się za wami u Niego dla waszego dobra.

Wiem, że każdy z was ma swoje zmartwienia, swoje doświadczenia, dlatego po matczynemu wzywam was: przyjdźcie do stołu mojego Syna.

On łamie dla was chleb, daje wam siebie, daje wam nadzieję, oczekuje od was większej wiary, nadziei i pogody ducha.

Oczekuje waszej wewnętrznej walki przeciwko egoizmowi, osądom i ludzkim słabościom.

Dlatego Ja, jako Matka, mówię: módlcie się! Bo modlitwa daje wam siłę do wewnętrznej walki.

Mój Syn, gdy był mały, często Mi mówił, że wielu będzie Mnie kochać i nazywać Matką. Ja tutaj, pomiędzy wami, odczuwam miłość. Dziękuję wam.

Przez tę miłość proszę swojego Syna, by nikt z was, moje dzieci, nie wracał do domu taki, jaki przyszedł; byście nieśli jak najwięcej nadziei, miłosierdzia i miłości; byście byli Moimi apostołami miłości, którzy swoim życiem będą świadczyć, że Ojciec Niebieski jest źródłem życia, a nie śmierci.

Drogie dzieci, na nowo, po matczynemu proszę was: módlcie się za wybrańców mojego Syna, za ich błogosławione ręce; za swoich pasterzy, aby mogli głosić mojego Syna z jeszcze większą miłością i w ten sposób przyczyniać się do nawrócenia.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 sierpnia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 sierpnia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 lipca 2016

„Drogie dzieci!

Patrzę na was i widzę was zagubionych, i nie macie modlitwy ani radości w sercu.

Powróćcie, małe dzieci, do modlitwy i umieśćcie Boga na pierwszym miejscu, a nie człowieka.

Nie traćcie nadziei, którą wam niosę.

Małe dzieci, niech ten czas każdego dnia będzie dla was bardziej szukaniem Boga w ciszy waszego serca, i módlcie się, módlcie się, módlcie się, dopóki modlitwa nie będzie dla was radością.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 lipca 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 lipca 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 lipca 2016

„Drogie dzieci!

Moja rzeczywista, żywa obecność pośród was powinna uczynić was szczęśliwymi, bo to jest wielka miłość mojego Syna.

On Mnie posyła między was, abym przez moją matczyną miłość zapewniła wam bezpieczeństwo; byście pojęli, że ból i radość, cierpienie i miłość sprawiają, iż wasza dusza żyje intensywnie; że was ponownie wzywam, byście wysławiali Serce Jezusowe, Serce wiary, Eucharystii.

Mój Syn dzień w dzień poprzez wieki żywy wraca pomiędzy was – do was wraca, i nigdy was nie zostawił.

Kiedy jedno z was, moich dzieci, wraca do Niego, moje matczyne Serce ogarnia radość.

Dlatego, dzieci moje, powróćcie do Eucharystii, do mojego Syna.

Droga do mojego Syna jest trudna, pełna wyrzeczeń, ale na końcu zawsze jest światło.

Rozumiem wasze bóle i cierpienia, a matczyną miłością ocieram wasze łzy.

Zaufajcie mojemu Synowi, bo On dla was dokona tego, czego wy byście nie znali ani o to nie prosili.

Wy, dzieci moje, wy powinniście się zatroszczyć tylko o swoją duszę, bo ona jest jedyną rzeczą, która należy do was na ziemi. Ją, brudną lub czystą, przyniesiecie przed Ojca Niebieskiego.

Zapamiętajcie, wiara w miłość mojego Syna zawsze będzie nagrodzona.

Proszę was, byście w szczególny sposób modlili się za tych, których mój Syn powołał, aby żyli według Niego i miłowali swoją trzodę.

Módlcie się za swoich pasterzy, abyście widzieli w nich ogrom miłości mojego Syna.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 lipca 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 lipca 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Coroczne objawienie Matki Bożej Ivance
25 czerwca 2016, Rocznica Objawień

Widząca Ivanka Ivanković-Elez miała regularne coroczne objawienie Matki Bożej 25 czerwca 2016 roku.

Podczas ostatniego codziennego objawienia 7 maja 1985 roku Matka Boża powierzyła Ivance ostatnią, dziesiątą tajemnicę i powiedziała jej, że do końca swojego życia będzie miała objawienia raz w roku, na Rocznicę Objawień.

Tak też było w tym roku. Objawienie miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki i trwało 4 minuty. Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu widząca powiedziała:

Matka Boża przekazała następujące orędzie:

„Małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się”.

Matka Boża była radosna i wszystkich nas błogosławiła swoim matczynym błogosławieństwem.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie Ivanki z 25 czerwca 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie Ivanki z 25 czerwca 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 czerwca 2016, Rocznica Objawień

„Drogie dzieci!

Dziękujcie ze Mną Bogu za dar, że jestem z wami.

Módlcie się, małe dzieci, i żyjcie Bożymi przykazaniami, aby się wam dobrze powodziło na ziemi.

Dzisiaj, w ten dzień łaski, pragnę wam dać swoje matczyne błogosławieństwo pokoju i mojej miłości.

Wstawiam się za wami przed moim Synem i wzywam was, byście wytrwali w modlitwie, bym mogła zrealizować z wami moje plany.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 czerwca 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 czerwca 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie grupy modlitewnej Ivana
24 czerwca 2016

„Drogie dzieci!

Przychodzę do was i pragnę was prowadzić.

Pragnę z miłości prowadzić was do mojego Syna.

On jest Miłością.

Modlę się za was wszystkich, drogie dzieci, i wstawiam się przed Moim Synem.

Dlatego, wytrwajcie, drogie dzieci moje, szczególnie w modlitwie o pokój.

Dziękuję wam, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 czerwca 2016

„Drogie dzieci!

Jako Matka Kościoła, jako wasza Matka, uśmiecham się, gdy patrzę na was – na to, jak przychodzicie do Mnie, jak gromadzicie się wokół Mnie, jak Mnie szukacie.

Moje przyjścia pomiędzy was są dowodem na to, jak bardzo Niebo was miłuje.

One wskazują wam drogę ku życiu wiecznemu, ku zbawieniu.

Apostołowie moi, wy, którzy staracie się mieć czyste serce, a w nim mojego Syna, jesteście na dobrej drodze.

Wy, którzy poszukujecie mojego Syna, poszukujecie dobrej drogi.

On pozostawił wiele znaków swojej miłości. Zostawił nadzieję.

Łatwo jest Go znaleźć, jeśli jesteście gotowi na ofiarę i pokutę, jeśli macie cierpliwość, miłosierdzie i miłość do swoich bliźnich.

Wiele moich dzieci nie widzi i nie słyszy, bo nie chce tego.

Nie przyjmują moich słów i moich dzieł, a jednak mój Syn przeze Mnie wzywa każdego.

Jego Duch oświeca wszystkie moje dzieci w światłości Ojca Niebieskiego, w jedności nieba z ziemią, we wzajemnej miłości, bo miłość przyzywa miłość i sprawia, że uczynki stają się ważniejsze od słów.

Dlatego, apostołowie moi, módlcie się za swój Kościół, kochajcie go i czyńcie dzieła miłości.

Bez względu na to, jak jest zdradzany, raniony, on tutaj jest, bo pochodzi od Ojca Niebieskiego.

Módlcie się za swoich pasterzy, abyście widzieli w nich ogrom miłości mojego Syna.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 czerwca 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 czerwca 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 maja 2016

„Drogie dzieci!

Moja obecność jest darem od Boga dla was wszystkich i bodźcem do nawrócenia.

Szatan jest silny i chce w wasze serca i myśli wprowadzić nieporządek i niepokój.

Dlatego wy, małe dzieci, módlcie się, aby Duch Święty prowadził was po prawdziwej drodze radości i pokoju.

Jestem z wami i wstawiam się za wami przed moim Synem.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 maja 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 maja 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie grupy modlitewnej Ivana
9 maja 2016

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj wzywam was na nowo: odnówcie moje orędzia i żyjcie moimi orędziami.

A w szczególny sposób was wzywam – módlcie się o pokój.

Módlcie się o pokój – o pokój na świecie.

Wiedzcie, drogie dzieci, że jestem z wami i jestem blisko was.

Módlcie się razem z Matką, bądźcie wytrwali w modlitwie, nie ustawajcie.

Dziękuję wam, drogie dzieci, i dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie grupy modlitewnej Ivana
Orędzie ze spotkania grupy modlitewnej zostało teraz przekazane pierwszy raz po dłuższym czasie.
2 maja 2016

„Drogie dzieci!

Nie pozwólcie, by powierzchowny splendor tego świata was zwiódł: materializm, zazdrość, wyniosłość.

Nie pozwólcie, aby światło świata was zwiodło.

Otwórzcie się na światło Boskiej Miłości, na mojego Syna.

Zdecydujcie się na Niego.

On jest Miłością.

On jest Prawdą.

Przywróćcie modlitwę w waszej rodzinie.

Módlcie się więcej.

Potrzebuję waszych modlitw, abym mogła z wami zrealizować moje plany.

Dziękuję wam, drogie dzieci, także dzisiaj, że zdecydowaliście się na Jezusa”.

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 maja 2016

„Drogie dzieci!

Moje matczyne serce pragnie waszego prawdziwego nawrócenia i silnej wiary, abyście mogli szerzyć miłość i pokój wszystkim, którzy was otaczają.

Ale, dzieci moje, nie zapominajcie, każdy z was jest przed Ojcem Niebieskim unikalnym światem.

Dlatego pozwólcie, aby nieustanna praca Ducha Świętego oddziaływała na was.

Bądźcie moimi duchowo czystymi dziećmi.

W duchowości jest piękno. Wszystko, co jest duchowe, jest żywe i bardzo piękne.

Nie zapomnijcie, że w Eucharystii, która jest sercem wiary, mój Syn zawsze jest z wami.

Przychodzi do was i łamie chleb z wami, bo dzieci moje, z powodu was umarł, zmartwychwstał i na nowo przychodzi.

Te moje słowa są wam znane, bo one są prawdą, a prawda się nie zmienia.

Tylko że wiele moich dzieci ją zapomniało.

Dzieci moje, moje słowa nie są ani stare, ani nowe, one są wieczne.

Dlatego wzywam was, swoje dzieci, byście uważnie przyglądali się znakom czasu, „zbierali rozbite krzyże” i byli apostołami Objawienia.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 maja 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 maja 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 kwietnia 2016

„Drogie dzieci!

Moje Niepokalane Serce krwawi, patrząc na was – na tych w grzechu i z grzesznymi zwyczajami.

Wzywam was, powróćcie do Boga i modlitwy, aby było wam dobrze na ziemi.

Bóg przeze Mnie wzywa was, aby wasze serca były nadzieją i radością dla tych wszystkich, którzy są daleko.

Niech moje wezwanie będzie dla was balsamem dla duszy i serca, byście wysławiali Boga Stworzyciela, który was kocha i wzywa do wieczności.

Małe dzieci, życie jest krótkie, wykorzystajcie ten czas, by czynić dobro.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 kwietnia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 kwietnia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 kwietnia 2016

„Drogie dzieci!

Nie miejcie serc twardych, zamkniętych i napełnionych lękiem.

Pozwólcie mojej matczynej miłości, aby je oświecała i napełniała miłością i nadzieją; abym jako Matka łagodziła wasze bóle, bo je znam, Ja ich doświadczyłam.

Ból podnosi i jest największą modlitwą.

Mój Syn w szczególny sposób kocha tych, którzy doznają bólów.

Posłał Mnie, abym je złagodziła i przyniosła nadzieję.

Ufajcie Mu.

Wiem, że jest wam ciężko, gdy wokół siebie widzicie coraz większą ciemność.

Dzieci moje, trzeba ją rozproszyć modlitwą i miłością.

Ten, kto się modli i kocha, nie lęka się, on ma nadzieję i miłosierną miłość, widzi światłość i widzi mojego Syna.

Jako swoich apostołów wzywam was, byście starali się być przykładem miłości miłosiernej i nadziei.

Wciąż na nowo módlcie się o jeszcze większą miłość, bo miłosierna miłość przynosi światło, które rozprasza wszelką ciemność – przynosi mojego Syna.

Nie lękajcie się, nie jesteście sami, Ja jestem z wami.

Proszę was, byście modlili się za swoich pasterzy, by w każdej chwili mieli miłość, by z miłością działali dla mojego Syna – przez Niego i wspominając Go.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 kwietnia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 kwietnia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 marca 2016

„Drogie dzieci!

Dzisiaj przynoszę wam swoją miłość.

Bóg mi pozwolił, abym was miłowała i z miłości wzywała do nawrócenia.

Wy, małe dzieci, jesteście ubodzy w miłości i jeszcze nie pojęliście, że mój syn Jezus oddał z miłości swoje życie, aby was zbawić i dać wam życie wieczne.

Dlatego, módlcie się, małe dzieci, módlcie się, abyście w modlitwie pojęli Bożą miłość.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 marca 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 marca 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z corocznego objawienia Mirjany
18 marca 2016

„Drogie dzieci!

Z matczynym sercem napełnionym miłością do was, moich dzieci, pragnę nauczyć was całkowitego zaufania Bogu Ojcu.

Pragnę, byście się nauczyli poprzez wewnętrzne patrzenie i wewnętrzne słuchanie wypełniać wolę Bożą.

Pragnę, byście się nauczyli bezgranicznie ufać Jego łasce i Jego miłości tak, jak ja zawsze ufałam.

Dlatego, dzieci moje, oczyśćcie swoje serca.

Wyzwólcie się od wszystkiego, co wiąże was jedynie z tym, co ziemskie, i pozwólcie, by to, co Boże, przez waszą modlitwę i ofiarę kształtowało wasze życie – aby w waszych sercach było Królestwo Boże, abyście zaczęli żyć, zaczynając od Boga Ojca, abyście zawsze starali się kroczyć z moim Synem.

Ale dla tego wszystkiego, dzieci moje, musicie być ubodzy duchem i napełnieni miłością i miłosierdziem.

Musicie mieć czyste i proste serca i zawsze być gotowi do służenia.

Dzieci moje, posłuchajcie Mnie, mówię dla waszego zbawienia.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 18 marca 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 18 marca 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 marca 2016

„Drogie dzieci!

Moje przyjście do was jest darem Ojca Niebieskiego dla was.

Dzięki Jego miłości przychodzę, aby wam pomóc znaleźć drogę do prawdy, znaleźć drogę do mojego Syna.

Przychodzę, aby potwierdzić wam prawdę.

Pragnę przypomnieć wam słowa mojego Syna. On wypowiedział słowa zbawienia dla całego świata, słowa miłości dla wszystkich – miłości, którą dowiódł swoją ofiarą.

Ale i dzisiaj wiele moich dzieci Go nie zna, nie chcą Go poznać, są obojętni. Z powodu ich obojętności moje Serce boleśnie cierpi.

Mój Syn zawsze był w Ojcu.

Rodząc się na ziemi, przyniósł to, co jest boskie, a ode Mnie wziął to, co ludzkie.

Z Nim przyszło pomiędzy nas Słowo.

Z Nim nadeszła Światłość Świata, która wkracza w serca, oświeca je i napełnia miłością i pocieszeniem.

Dzieci moje, mojego Syna mogą widzieć ci wszyscy, którzy Go kochają, bo Jego oblicze dostrzega się w duszach, które są napełnione miłością do Niego.

Dlatego, dzieci moje, apostołowie moi, posłuchajcie Mnie.

Porzućcie marność i egoizm.

Nie żyjcie jedynie dla tego, co ziemskie, materialne.

Kochajcie mojego Syna i sprawcie, by inni widzieli Jego oblicze w waszej miłości do Niego.

Pomogę wam, abyście Go jeszcze bardziej poznali.

Będę wam o Nim mówiła.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 marca 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 marca 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 lutego 2016

„Drogie dzieci!

W tym czasie łaski wzywam was wszystkich do nawrócenia.

Małe dzieci, mało kochacie, jeszcze mniej się modlicie.

Jesteście zagubieni i nie wiecie, co jest waszym celem.

Weźcie krzyż, patrzcie na Jezusa i idźcie za Nim.

On się wam daje po śmierć na krzyżu, bo was kocha.

Małe dzieci, wzywam was, wróćcie do modlitwy sercem, abyście w modlitwie znaleźli nadzieję i sens waszego życia.

Jestem z wami i modlę się za was.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 lutego 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 lutego 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 lutego 2016

„Drogie dzieci!

Wzywałam was i ponownie was wzywam, abyście poznali mojego Syna, abyście poznali Prawdę.

Ja jestem z wami i modlę się, by się wam to powiodło.

Dzieci moje, musicie się więcej modlić, abyście mieli coraz więcej miłości i cierpliwości, tak byście wiedzieli, jak złożyć ofiarę i byście byli ubogimi w duchu.

Mój Syn w Duchu Świętym jest zawsze z wami.

Jego Kościół rodzi się w każdym sercu, które Go rozpoznaje.

Módlcie się, abyście mogli rozpoznać mojego Syna, módlcie się, aby wasza dusza była z Nim jedno.

To jest modlitwa, to jest miłość, która przyciąga innych i czyni was moimi apostołami.

Patrzę na was z miłością, matczyną miłością.

Znam was, znam wasze bóle i smutki, bo ja też cierpiałam w cichości.

Moja wiara dawała Mi miłość i nadzieję.

Powtarzam, Zmartwychwstanie mojego Syna i moje Wniebowzięcie są dla was nadzieją i miłością.

Dlatego, dzieci moje, módlcie się, abyście poznali prawdę, byście mieli silną wiarę, która będzie prowadzić wasze serca i która wasze bóle i cierpienia będzie potrafiła przemienić w miłość i nadzieję.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 lutego 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 lutego 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 stycznia 2016

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj wzywam was wszystkich do modlitwy.

Bez modlitwy nie możecie żyć, bo modlitwa jest łańcuchem, który was przybliża do Boga.

Dlatego, małe dzieci, w pokorze serca wróćcie do Boga i Jego przykazań, abyście całym sercem mogli powiedzieć: jako w Niebie, niech tak będzie i na ziemi.

Jesteście, małe dzieci, wolni, abyście w wolności zdecydowali się na Boga lub lub przeciwko Niemu.

Widzicie, gdzie szatan chce was pociągnąć do grzechu i niewoli.

Dlatego, małe dzieci, wróćcie do mojego Serca, abym Ja mogła was poprowadzić do mojego Syna Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 stycznia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 stycznia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 stycznia 2016

„Drogie dzieci!

Jako Matka jestem szczęśliwa, że jestem pomiędzy wami, bo pragnę mówić wam na nowo o słowach swojego Syna i Jego miłości.

Mam nadzieję, że przyjmiecie Mnie sercem, bo słowa mojego Syna i Jego miłość są jedynym światłem i nadzieją w ciemności teraźniejszości.

To jest jedyna prawda, a wy, którzy będziecie ją przyjmowali i żyli nią, będziecie mieć czyste i pokorne serca.

Mój Syn kocha czyste i pokorne.

Czyste i pokorne serca ożywiają słowa mojego Syna – żyją nimi, szerzą je i sprawiają, że wszyscy je słyszą.

Słowa mojego Syna przywracają życie tym, którzy słuchają.

Słowa mojego Syna przywracają miłość i nadzieję.

Dlatego, apostołowie moi mili, dzieci moje, żyjcie słowami mojego Syna.

Miłujcie się, tak jak On was umiłował.

Miłujcie się w Jego Imię, pamiętając o Nim.

Kościół rozwija się i wzrasta dzięki tym, którzy słuchają słów mojego Syna; dzięki tym, którzy miłują; dzięki tym, którzy znoszą ból i cierpią w ciszy i nadziei ostatecznego odkupienia.

Dlatego, dzieci moje miłe, niech słowa mojego Syna i Jego miłość będą pierwszymi i ostatnimi myślami waszego dnia.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 stycznia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 stycznia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Coroczne objawienie i orędzie dane Jakovowi
25 grudnia 2015

„Wszystkie te lata, poprzez które Bóg pozwolił mi być z wami, są znakiem niezmiernej Bożej miłości, którą Bóg ma do każdego z was, i znakiem, jak bardzo Bóg was kocha.

Małe dzieci, jak wielkie łaski dał wam Najwyższy i jak wielkie łaski pragnie wam ofiarować.

Ale, małe dzieci, wasze serca są zamknięte i żyją w strachu i nie pozwalają Jezusowi, aby Jego miłość i Jego pokój ogarnęły wasze serca i zapanowały w waszym życiu.

Życie bez Boga jest życiem w ciemności i nigdy nie poznacie Ojcowskiej miłości i Jego troski o każdego z was.

Dlatego, małe dzieci, dzisiaj w szczególny sposób módlcie się do Jezusa, by od dzisiaj wasze życie doświadczyło nowego narodzenia w Bogu i by wasze życie stało się światłem, które będzie emanować od was.

I w ten sposób staniecie się świadkami Bożej obecności w świecie i wobec każdego człowieka, który żyje w ciemności.

Małe dzieci, kocham was i codziennie wstawiam się za wami u Najwyższego.

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 grudnia 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 grudnia 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 grudnia 2015

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj niosę wam swojego Syna Jezusa i z tego objęcia daję wam Jego pokój i pragnienie Nieba.

Modlę się z wami o pokój i wzywam was, byście byli pokojem.

Wszystkich was błogosławię swoim matczynym błogosławieństwem pokoju.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 grudnia 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 grudnia 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 grudnia 2015

„Drogie dzieci!

Ja zawsze jestem z wami, bo mój Syn mi was powierzył.

A wy, dzieci moje, wy Mnie potrzebujecie, szukacie Mnie, przybywacie do Mnie i rozweselacie moje matczyne Serce.

Ja mam i zawsze będę mieć miłość do was – do was, którzy cierpicie i którzy swoje bóle i cierpienia powierzacie mojemu Synowi i Mnie.

Moja miłość szuka miłości wszystkich moich dzieci, a moje dzieci szukają mojej miłości.

Przez miłość Jezus szuka jedności między Niebem i ziemią, między Ojcem Niebieskim i wami, moje dzieci, swoim Kościołem.

Dlatego trzeba się wiele modlić – modlić i kochać Kościół, do którego należycie.

Kościół teraz cierpi, a potrzeba apostołów, którzy kochając jedność, świadcząc i obdarzając, wskazują drogi Boże; potrzeba apostołów, którzy przeżywając Eucharystię sercem, czynią wielkie dzieła; potrzeba was, moi apostołowie miłości.

Dzieci moje, Kościół od samych początków był prześladowany i zdradzany, ale wzrastał dzień po dniu.

Jest niezniszczalny, bo mój Syn dał mu serce – Eucharystię, a światło Jego Zmartwychwstania jaśniało i będzie jaśnieć nad nim.

Dlatego nie lękajcie się.

Módlcie się za swoich pasterzy, aby mieli siłę i miłość, by być mostami zbawienia.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 grudnia 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 grudnia 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 listopada 2015

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was wszystkich: módlcie się w moich intencjach.

Pokój jest zagrożony, dlatego, małe dzieci, módlcie się i bądźcie tymi, którzy niosą pokój i nadzieję w tym niespokojnym świecie, gdzie szatan atakuje i kusi na wszelkie sposoby.

Małe dzieci, bądźcie silni w modlitwie i odważni w wierze.

Jestem z wami i wstawiam się przed moim Synem Jezusem za wami wszystkimi.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 listopada 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 listopada 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 listopada 2015

„Drogie dzieci!

Ponownie pragnę wam mówić o miłości.

Zgromadziłam was wokół siebie w imię mojego Syna, według Jego woli.

Pragnę, aby wasza wiara była mocna; by wypływała z miłości.

Bo te z moich dzieci, które rozumieją miłość mojego Syna i naśladują ją, żyją w miłości i nadziei.

Poznali miłość Bożą.

Dlatego, dzieci moje, módlcie się, módlcie się, byście mogli coraz bardziej kochać i czynić dzieła miłości.

Bo sama wiara bez miłości i dzieł miłości nie jest tym, czego od was wymagam.

Dzieci moje, to jest pozór wiary.

To jest chwalenie samego siebie.

Mój Syn wymaga wiary i dzieł miłości i dobroci.

Modlę się, ale również was proszę, abyście się modlili i żyli miłością, ponieważ pragnę, aby mój Syn, gdy będzie spoglądał w serca wszystkich moich dzieci, mógł w nich dostrzec miłość i dobroć, a nie nienawiść i obojętność.

Dzieci moje, apostołowie mojej miłości, nie traćcie nadziei, nie traćcie siły.

Wy to potraficie.

Ja was zachęcam i błogosławię.

Bo to wszystko, co jest z tej ziemi – co wiele moich dzieci stawia niestety na pierwszym miejscu – zniknie; a pozostanie tylko miłość i dzieła miłości i one otworzą bramy Królestwa Niebieskiego.

W tych bramach będę na was czekać.

W tych bramach pragnę powitać i uścisnąć wszystkie moje dzieci.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 listopada 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 listopada 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 października 2015

„Drogie dzieci!

Moja modlitwa również dzisiaj jest za was wszystkich, szczególnie za tych wszystkich, których serca stały się twarde na moje wezwanie.

Żyjecie w dniach łaski i nie jesteście świadomi darów, które Bóg wam daje poprzez moją obecność.

Małe dzieci, również dzisiaj zdecydujcie się na świętość i weźcie przykład ze świętych naszych czasów, a zobaczycie, że świętość jest rzeczywistością dla was wszystkich.

Radujcie się w miłości, Małe dzieci, że w oczach Bożych jesteście niepowtarzalni i niezastąpieni, bo jesteście Bożą radością na tym świecie.

Dawajcie świadectwo o pokoju, modlitwie i miłości.

Dziękuję wam, że opowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 października 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 października 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 października 2015

„Drogie dzieci!

Jestem tutaj pośród was, aby was zachęcać, napełniać swoją miłością i ponownie was wezwać, byście byli świadkami miłości mojego Syna.

Wiele moich dzieci nie ma nadziei, nie ma pokoju, nie ma miłości.

Poszukują mojego Syna, ale nie wiedzą, jak i gdzie Go odnaleźć.

Mój Syn otwiera im swoje ramiona, a wy im pomóżcie znaleźć się w Jego objęciach.

Dzieci moje, to dlatego musicie się modlić o miłość.

Musicie bardzo, bardzo wiele się modlić, abyście mieli jak najwięcej miłości, bo miłość zwycięża śmierć i sprawia, że życie trwa.

Apostołowie mojej miłości, moje dzieci, ze szczerym i prostym sercem jednoczcie się w modlitwie, bez względu na to, jak daleko od siebie jesteście.

Zachęcajcie się wzajemnie do duchowego wzrostu, tak jak i Ja was zachęcam.

Czuwam nad wami i jestem z wami, kiedykolwiek o Mnie pomyślicie.

Módlcie się też za swoich pasterzy – za tych, którzy się wszystkiego wyrzekli ze względu na mojego Syna i na was.

Miłujcie ich i módlcie się za nich.

Ojciec Niebieski słucha waszych modlitw.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 października 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 października 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 września 2015

„Drogie dzieci!

Również dziś proszę Ducha Świętego, aby napełnił wasze serca silną wiarą.

Modlitwa i wiara napełnią wasze serce miłością i radością i będziecie znakiem dla tych, którzy są daleko od Boga.

Małe dzieci, zachęcajcie się nawzajem do modlitwy sercem, aby modlitwa wypełniła wasze życie, a wy każdego dnia, małe dzieci, będziecie przede wszystkim świadkami służenia Bogu w adoracji i bliźniemu w potrzebie.

Jestem z wami i wstawiam się za wami wszystkimi.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 września 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 września 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 września 2015

„Drogie dzieci!

Drodzy moi apostołowie miłości, wy, którzy niesiecie prawdę, ponownie was wzywam i gromadzę wokół siebie, abyście Mi pomogli, abyście pomogli wszystkim moim dzieciom spragnionym miłości i prawdy – spragnionym mojego Syna.

Ja jestem łaską od Ojca Niebieskiego, posłaną, aby wam pomóc żyć Słowem mojego Syna.

Miłujcie się wzajemnie.

Żyłam waszym życiem ziemskim.

Wiem, że nie zawsze jest łatwo, ale jeśli będziecie się wzajemnie miłowali, będziecie się modlić sercem, osiągniecie wyżyny duchowe i otworzy się wam droga do Raju.

Tutaj czekam na was Ja, wasza Matka, bo tutaj jestem.

Bądźcie wierni mojemu Synowi i uczcie innych wierności.

Jestem z wami, pomogę wam.

Będę was uczyła wiary, abyście wiedzieli, jak we właściwy sposób przekazywać ją innym.

Będę was uczyła prawdy, abyście potrafili rozróżniać.

Będę was uczyła miłości, abyście poznali, czym jest prawdziwa miłość.

Dzieci moje, mój Syn sprawi, że będzie mówił poprzez wasze słowa i wasze dzieła.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 września 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 września 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem






Wcześniejsze orędzia dostępne są w dziale orędzia, a także w dwutomowym zbiorku zawierającym orędzia z 35 lat objawień.