Coroczne objawienie Ivance
25 czerwca 2015

Widząca Ivanka Ivanković-Elez miała regularne coroczne objawienie 25 czerwca 2014 roku.

Podczas ostatniego codziennego objawienia 7 czerwca 1985 roku Matka Boża, powierzywszy Ivance dziesiątą, ostatnią tajemnicę, powiedziała jej, że przez całe życie będzie miała ona objawienia jeden raz w roku, na rocznicę objawień.

Tak było i w tym roku.

Objawienie, które trwało 4 minuty, Ivanka miała w swoim domu rodzinnym.

Na objawieniu była obecna tylko rodzina Ivanki.

Po objawieniu widząca Ivanka powiedziała: Pani dała nam swoje matczyne błogosławieństwo i powiedziała:

„Pokój, pokój, pokój”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 czerwca 2015 roku dla Ivanki (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 czerwca 2015 roku dla Ivanki (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Ostatnie orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 czerwca 2015

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj Najwyższy daje mi łaskę, bym mogła was miłować i wzywać do nawrócenia.

Małe dzieci, niech Bóg będzie waszym jutro, nie wojna i niepokój, nie smutek, ale radość i pokój musi zapanować w sercu każdego człowieka, a bez Boga nigdy nie znajdziecie pokoju.

Małe dzieci, dlatego wróćcie do Boga i modlitwy, aby wasze serce śpiewało z radością.

Jestem z wami i miłuję was niezmierną miłością.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 czerwca 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 czerwca 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Ostatnie orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 czerwca 2015

„Drogie dzieci!

Pragnę działać poprzez was, moje dzieci, moich apostołów, abym na końcu wszystkie swoje dzieci zgromadziła tam, gdzie wszystko jest przygotowane dla waszego szczęścia.

Modlę się za was, abyście mogli nawracać poprzez dzieła, ponieważ nadszedł czas na dzieła Prawdy, na mojego Syna.

Moja miłość będzie w was pracować, wami się posłużę.

Miejcie do mnie zaufanie, ponieważ wszystko, czego pragnę, pragnę dla waszego dobra, wiecznego dobra, stworzonego przez Ojca Niebieskiego.

Wy, dzieci moje, apostołowie moi, żyjecie życiem ziemskim we wspólnocie z moimi dziećmi, które nie poznały miłości mojego Syna, które nie nazywają mnie Matką, ale nie lękajcie się dawać świadectwa o Prawdzie.

Jeśli się nie lękacie i odważnie dajecie świadectwo, Prawda cudownie będzie zwyciężać, ale zapamiętajcie, w miłości jest siła.

Dzieci moje, miłość to skrucha, przebaczenie, modlitwa, ofiara i miłosierdzie.

Jeśli będziecie umieli miłować, będziecie nawracać poprzez dzieła, umożliwicie światłości mojego Syna wniknięcie do dusz.

Dziękuję wam.

Módlcie się za swoich pasterzy. Oni należą do mojego Syna, On ich powołał. Módlcie się, by zawsze mieli siłę i odwagę promienieć światłością mojego Syna”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 czerwca 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 czerwca 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 maja 2015

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj jestem z wami i z radością wszystkich was wzywam: módlcie się i wierzcie w siłę modlitwy.

Otwórzcie wasze serca, małe dzieci, aby Bóg wypełnił was swoją miłością, a będziecie radością dla innych.

Wasze świadectwo będzie mocne i wszystko, co czynicie, będzie przeplecione Bożą delikatnością.

Jestem z wami i modlę się za was i wasze nawrócenie, dopóki nie umieścicie Boga na pierwszym miejscu.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 maja 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 maja 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 maja 2015

„Drogie dzieci!

Otwórzcie swoje serca i próbujcie odczuć, jak bardzo was kocham i jak bardzo pragnę, byście kochali mojego Syna.

Pragnę, abyście Go lepiej poznali, bo nie jest możliwe poznawać Go, ale Go nie kochać – ponieważ On jest miłością.

Ja, dzieci moje, znam was.

Znam wasze bóle i cierpienia, bo sama je przeżywałam.

Śmieję się z wami w waszej radości, płaczę z wami w waszym bólu.

Nigdy was nie zostawię.

Zawsze będę do was mówić z matczyną czułością.

A ja, jako Matka, potrzebuję waszych otwartych serc, abyście z mądrością i prostotą szerzyli miłość mojego Syna.

Potrzebuję was otwartych i wrażliwych na dobro i miłosierdzie.

Potrzebuję was zjednoczonych z moim Synem, bo pragnę, byście byli szczęśliwi i pomogli mi nieść szczęście wszystkim moim dzieciom.

Apostołowie moi, potrzebuję was, abyście ukazywali wszystkim prawdę Bożą, by moje serce, które cierpiało i dzisiaj doznaje tak wielu cierpień, mogło zwyciężyć w miłości.

Módlcie się o świętość swoich pasterzy, aby w imię mojego Syna mogli czynić cuda, bo świętość czyni cuda.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 maja 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 maja 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 kwietnia 2015

„Drogie dzieci!

Jestem z wami również dzisiaj, by prowadzić was do zbawienia.

Wasza dusza jest niespokojna, bo duch jest słaby i zmęczony wszystkimi ziemskimi rzeczami.

Wy, małe dzieci, módlcie się do Ducha Świętego, aby On was przemienił i napełnił siłą wiary i nadziei, byście byli silni w tej walce przeciwko złu.

Jestem z wami i wstawiam się za wami przed moim Synem Jezusem.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 kwietnia 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 kwietnia 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 kwietnia 2015

„Drogie dzieci!

Wybrałam was, apostołowie moi, ponieważ wszyscy nosicie w sobie coś pięknego.

Możecie mi pomóc, by miłość, z powodu której mój Syn umarł i potem zmartwychwstał, na nowo zwyciężyła.

Dlatego wzywam was, apostołowie moi, byście w każdym Bożym stworzeniu, we wszystkich moich dzieciach, starali się widzieć coś dobrego i starali się ich zrozumieć.

Dzieci moje, wszyscy jesteście braćmi i siostrami w tym samym Duchu Świętym.

Wy, napełnieni miłością do mojego Syna, możecie mówić tym wszystkim, którzy nie poznali tej miłości, o tym, co wy znacie.

Wy poznaliście miłość mojego Syna, pojęliście Jego Zmartwychwstanie, z radością wznosicie oczy ku Niemu.

Jest moim matczynym pragnieniem, by wszystkie moje dzieci były zjednoczone w miłości do Jezusa.

Dlatego wzywam was, apostołowie moi, byście z radością żyli Eucharystią, ponieważ w Eucharystii mój Syn daruje się wam zawsze na nowo i swoim przykładem ukazuje miłość i ofiarę do bliźniego.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 kwietnia 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 kwietnia 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 marca 2015

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj Najwyższy pozwala mi być z wami i prowadzić was na drodze nawrócenia.

Wiele serc zamknęło się na łaskę i ogłuchło na moje wezwanie.

Wy, małe dzieci, módlcie się i walczcie przeciwko pokusom i wszystkim złym planom, które wam diabeł oferuje poprzez modernizm.

Bądźcie silni w modlitwie i z krzyżem w rękach módlcie się, aby was zło nie użyło i nie zwyciężyło w was.

Jestem z wami i modlę się za was.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 marca 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 marca 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie
18 marca 2015

„Drogie dzieci!

Z pełnym sercem proszę was – proszę was, dzieci – oczyśćcie wasze serca z grzechu i wyprostujcie je ku Bogu i ku życiu wiecznemu.

Proszę was, bądźcie czuwający i otwarci na prawdę.

Nie pozwólcie, aby wszystko, co jest z tej ziemi, oddalało was od prawdziwego poznania zadowolenia we wspólnocie z moim Synem.

Prowadzę was drogą prawdziwej mądrości, ponieważ tylko przy prawdziwej mądrości możecie poznać prawdziwy pokój i prawdziwe dobro.

Nie traćcie czasu, wypraszając u Ojca Niebieskiego znaki, ponieważ największy znak On już wam dał, a to jest mój Syn.

Dlatego, dzieci moje, módlcie się, by Duch Święty mógł was poprowadzić do prawdy, pomóc wam poznać ją i przez to poznanie prawdy będziecie jedno z Ojcem Niebieskim i moim Synem.

To jest poznanie, które daje szczęście na ziemi i otwiera bramy życia wiecznego i bezgranicznej miłości.

Dziękuję wam”.

Widząca Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia od 24 czerwca 1981 roku do 25 grudnia 1982 roku. Na ostatnim codziennym objawieniu Matka Boża, powierzywszy jej dziesiątą tajemnice, powiedziała, że będzie się jej ukazywać jeden raz w roku, to jest 18 marca. Tak było i w tym roku. Ponad tysiąc pielgrzymów zgromadziło się na modlitwie różańcowej. Objawienie zaczęło się o 13.47 i trwało do 13.53. Matka Boża przekazała powyższe Orędzie.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 18 marca 2015 roku dla Mirjany (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 18 marca 2015 roku dla Mirjany (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 marca 2015

„Drogie dzieci!

Wy jesteście moją siłą. Wy, apostołowie moi, którzy swoją miłością, pokorą i cichością modlitwy sprawiacie, że można poznać mojego Syna. Żyjecie we mnie. Niesiecie mnie w swoim sercu.

Wiecie, że macie Matkę, która was miłuje i która przybyła, by przynieść miłość. Spoglądam na was w Ojcu Niebieskim, na wasze myśli, wasze bóle, cierpienia, i przynoszę je swojemu Synowi. Nie lękajcie się, nie traćcie nadziei, ponieważ mój Syn słucha swojej Matki.

On miłuje odkąd się narodził, a ja pragnę, by tę miłość poznały wszystkie moje dzieci. By wrócili do Niego ci, którzy przez swoje bóle i niezrozumienie opuścili Go; i by poznali Go wszyscy, którzy Go nigdy nie znali.

Dlatego jesteście tutaj wy, apostołowie moi, i Ja jako Matka z wami. Módlcie się o siłę wiary, ponieważ z silnej wiary przychodzi miłość i miłosierdzie. Przez miłość i miłosierdzie pomożecie tym wszystkim, którzy nie są świadomi, że wybierają ciemność zamiast światłości.

Módlcie się za swoich pasterzy, ponieważ oni są siłą Kościoła, który pozostawił wam mój Syn. Przez mojego Syna oni są pasterzami dusz.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 marca 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 marca 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 lutego 2015

„Drogie dzieci!

W tym czasie łaski wzywam was wszystkich: więcej się módlcie, a mniej mówcie.

W modlitwie szukajcie woli Bożej i żyjcie nią według przykazań, do których Bóg was wzywa.

Jestem z wami i modlę się z wami.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 lutego 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 lutego 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 lutego 2015

„Drogie dzieci!

Oto Ja, jestem między wami.

Patrzę na was, uśmiecham się do was i miłuję was, tak jak tylko Matka może.

Przez Ducha Świętego, którzy przychodzi przez moją czystość, patrzę na wasze serca i przynoszę je swojemu Synowi.

Już od długiego czas proszę was, byście byli moimi apostołami, byście modlili się za tych, którzy nie poznali miłości Boga.

Oczekuję od was modlitwy wypowiadanej z miłości; modlitwy, która dokonuje dzieł i ofiar.

Nie traćcie czasu, rozmyślając o tym, czy jesteście godni być moimi apostołami.

Ojciec Niebieski będzie sądził wszystkich, a wy Go miłujcie i słuchajcie.

Wiem, że wszystko to was kłopocze, a także samo moje przebywanie między wami, ale przyjmijcie je z radością i módlcie się, byście pojęli, że jesteście godni pracować dla Nieba.

Moja miłość jest nad wami.

Módlcie się, by moja miłość zwyciężyła we wszystkich sercach, ponieważ to jest miłość, która przebacza, daje i nigdy nie ustaje.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 lutego 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 lutego 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 stycznia 2015

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj wzywam was: żyjcie waszym powołaniem w modlitwie.

Teraz, jak nigdy dotąd, szatan chce udusić człowieka i jego duszę swoim zaraźliwym wiatrem nienawiści i niepokoju.

W wielu sercach nie ma radości, ponieważ nie ma Boga ani modlitwy.

Nienawiść i wojna wzrastają dzień w dzień.

Wzywam was, małe dzieci, zacznijcie na nowo z entuzjazmem drogę świętości i miłości, ponieważ z tego powodu przyszłam między was.

Bądźmy razem miłością i przebaczeniem dla tych wszystkich, którzy znają i chcą miłować tylko ludzką miłością, a nie tą niezmierzoną Bożą miłością, do której Bóg was wzywa.

Małe dzieci, niech nadzieja na lepsze jutro zawsze będzie w sercu.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 stycznia 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 stycznia 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 stycznia 2015

„Drogie dzieci!

Jestem tutaj pomiędzy wami jako Matka, która pragnie pomóc wam poznać prawdę.

Gdy żyłam waszym życiem na ziemi, miałam poznanie prawdy i dzięki temu tylko - cząstkę Raju na ziemi. Dlatego pragnę tego dla was, swoich dzieci.

Ojciec Niebieski pragnie czystych serc napełnionych poznaniem prawdy. Pragnie, byście miłowali tych wszystkich, których spotykacie, ponieważ i ja miłuję swojego Syna we wszystkich was. To jest początek poznania prawdy.

Proponuje się wam wiele fałszywych prawd. Przezwyciężycie je sercem oczyszczonym postem, modlitwą, pokutą i Ewangelią. To jest jedyna prawda i to jest prawda, którą zostawił wam mój Syn. Nie trzeba tego wiele roztrząsać. Wymaga się od was, tak jak i ja czyniłam, byście miłowali i dawali.

Dzieci moje, jeśli miłujecie, wasze serce będzie domem mojego Syna i moim, a słowa mojego Syna poprowadzą was w waszym życiu.

Dzieci moje, posłużę się wami, apostołami miłości, by pomóc wszystkim swoim dzieciom poznać prawdę.

Dzieci moje, zawsze modliłam się za Kościół mojego Syna, i o to samo proszę was.

Módlcie się, by wasi pasterze zajaśnieli miłością mojego Syna.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 stycznia 2014 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 stycznia 2014 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie coroczne dla Jakova
25 grudnia 2014
Podczas ostatniego codziennego objawienia, 12 grudnia 1998 roku, Matka Boża powiedziała Jakovowi Čolo, że będzie miał objawienia jeden raz w toku, 25 grudnia, na Boże Narodzenie. Tak było i w tym roku. Objawienie zaczęło się o godzinie 14.40 i trwało 8 minut. Po objawieniu Jakov przekazał orędzie:

„Drogie dzieci!

Dzisiaj, w ten dzień łaski, pragnę, by każde wasze serce stało się stajenką betlejemską, w której narodził się Zbawiciel świata.

Jestem waszą Matką, która kocha was bezgranicznie i troszczy się o każdego z was.

Dlatego, dzieci moje, oddajcie się Matce, by każde wasze serce i wasze życie mogła umieścić przed małym Jezusem, bo tylko tak, dzieci moje, wasze serca będą świadkami codziennego Bożego narodzenia w was.

Pozwólcie Bogu, by oświecał wasze życie światłością i wasze serca radością, by mogły codziennie oświecać drogę i być przykładem prawdziwej radości dla innych, którzy żyją w ciemności i nie są otwarci na Boga i Jego łaski.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 grudnia 2014 roku dla Jakova (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 grudnia 2014 roku dla Jakova (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 grudnia 2014

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj przynoszę wam w ramionach swojego Syna Jezusa i wypraszam u Niego pokój dla was i pokój pomiędzy wami.

Módlcie się do mojego Syna i adorujcie Go, by do waszych serc wszedł Jego pokój i radość.

Modlę się za was, byście jeszcze bardziej byli otwarci na modlitwę.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 grudnia 2014 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 grudnia 2014 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 grudnia 2014

„Drogie dzieci!

Zapamiętajcie, bo mówię wam: miłość zwycięży.

Wiem, że wielu z was traci nadzieję, ponieważ widzi wokół siebie cierpienie, ból, zazdrość, zawiść... Ale ja jestem waszą Matką. Jestem w Królestwie, ale i tutaj z wami.

Mój Syn ponownie posyła mnie, abym wam pomogła.

Dlatego nie traćcie nadziei, ale mnie naśladujcie, ponieważ zwycięstwo Mojego Serca jest w imieniu Bożym.

Mój umiłowany Syn myśli o was, tak jak zawsze myślał. Wierzcie Mu i żyjcie Nim. On jest życiem świata.

Dzieci moje, żyć moim Synem oznacza żyć Ewangelią. Nie jest to łatwe. To oznacza miłość, wybaczenie i ofiarę. To oczyszcza i otwiera Królestwo.

Szczera modlitwa, która nie jest tylko słowami, ale modlitwa, która jest wypowiadana przez serce, pomoże wam.

Podobnie jak post, ponieważ to jest jeszcze miłość, wybaczenie i ofiara.

Dlatego nie traćcie nadziei, ale naśladujcie mnie.

Ponownie proszę was, byście modlili się za swoich pasterzy, by zawsze wpatrywali się w mojego Syna, który był pierwszym Pasterzem świata i którego rodzina była całym światem.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 grudnia 2014 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 grudnia 2014 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 listopada 2014

„Drogie dzieci!

W szczególny sposób wzywam was dzisiaj do modlitwy.

Módlcie się, małe dzieci, abyście zrozumieli, kim jesteście i dokąd powinniście iść.

Bądźcie tymi, którzy niosą dobrą nowinę, i ludźmi nadziei.

Bądźcie miłością dla tych wszystkich, którzy są bez miłości.

Małe dzieci, będziecie wszystkim i wszystkiego dokonacie, tylko jeśli się modlicie i będziecie otwarci na wolę Bożą – na Boga, który pragnie prowadzić was ku życiu wiecznemu.

Jestem z wami i dzień w dzień wstawiam się za wami przed moim Synem Jezusem.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 listopada 2014 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 listopada 2014 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 listopada 2014

„Drogie dzieci!

Jestem z wami przy błogosławieństwie mojego Syna, z wami, którzy mnie miłujecie i którzy staracie się mnie naśladować.

Pragnę być również z wami, którzy mnie nie przyjmujecie.

Wszystkim wam otwieram swoje Serce pełne miłości i błogosławię was swoimi matczynymi rękami.

Jestem Matką, która was rozumie. Żyłam waszym życiem i przeżywałam wasze cierpienia i radości.

Wy, którzy doświadczacie bólu, zrozumcie mój ból i cierpienie z powodu tych moich dzieci, które nie pozwalają, by oświeciła ich światłość mojego Syna; tych moich dzieci, które żyją w ciemności. Dlatego potrzebuję was – was, których oświeciła światłość i którzy pojęliście prawdę. Wzywam was, byście adorowali mojego Syna, aby wasza dusza wzrastała i osiągnęła prawdziwą duchowość. Apostołowie moi, wtedy będziecie mogli mi pomóc.

Pomóc Mi znaczy modlić się za tych, którzy nie poznali miłości mojego Syna. Modląc się za nich, pokazujecie mojemu Synowi, że Go miłujecie i naśladujecie.

Mój Syn mi obiecał, że zło nigdy nie zwycięży, ponieważ jesteście tutaj wy, dusze sprawiedliwych; wy, którzy staracie się odmawiać wasze modlitwy z serca; wy, którzy swoje bóle i cierpienia ofiarujecie mojemu Synowi; wy, którzy pojmujecie, że życie jest tylko jednym drgnieniem; wy, którzy wyczekujecie Królestwa Niebieskiego.

Wszystko to czyni was moimi apostołami i prowadzi do zwycięstwa Mojego Serca.

Dlatego, dzieci moje, oczyśćcie wasze serca i adorujcie mojego Syna.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 listopada 2014 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 listopada 2014 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 października 2014

„Drogie dzieci!

Módlcie się w tym czasie łaski i szukajcie wstawiennictwa wszystkich świętych, którzy są już w światłości.

Niech będą dla was przykładem i motywacją dzień w dzień na drodze waszego nawrócenia.

Małe dzieci, bądźcie świadomi, że wasze życie jest krótkie i przemijające.

Dlatego pragnijcie wieczności i przygotujcie wasze serca w modlitwie.

Jestem z wami i wstawiam się przed moim Synem za każdym z was, szczególnie za tymi, którzy poświęcili się mnie i mojemu Synowi.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 października 2014 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 października 2014 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 października 2014

„Drogie dzieci!

Z matczyną miłością proszę was, miłujcie się wzajemnie. Niech w waszych sercach tak będzie, jak mój Syn pragnął od samego początku – na pierwszym miejscu miłość do Ojca Niebieskiego i do bliźniego swego ponad wszystko z tej ziemi.

Drogie moje dzieci, czy nie rozpoznajecie znaków czasu? Czy nie rozpoznajecie, że wszystko to jest wokół was, wszystko co się dzieje, ponieważ nie ma miłości?

Zrozumcie, że zbawienie jest w prawdziwych wartościach. Przyjmijcie moc Ojca Niebieskiego, miłujcie Go i szanujcie. Idźcie śladami mojego Syna. Wy, dzieci moje, apostołowie moi drodzy, wy zawsze od nowa gromadzicie się wokół mnie, ponieważ jesteście spragnieni. Jesteście spragnieni pokoju, miłości i szczęścia. Pijcie z moich rąk.

Moje ręce przynoszą wam mojego Syna, który jest źródłem czystej wody. On ożywi waszą wiarę i oczyści wasze serca, ponieważ mój Syn miłuje czyste serca, a czyste serca miłują mojego Syna. Tylko czyste serca są pokorne i mają silną wiarę. O takie serca was proszę, dzieci moje.

Mój Syn mi powiedział, że jestem Matką całego świata. Was, którzy przyjmujecie mnie za taką, proszę, byście swoim życiem, modlitwą i ofiarą pomogli mi, by wszystkie moje dzieci przyjęły mnie jako Matkę, żebym mogła ich poprowadzić do źródła czystej wody.

Dziękuję wam.

Drogie moje dzieci, podczas gdy wasi pasterze swoimi błogosławionymi rękami przekazują wam Ciało mojego Syna, zawsze w sercu dziękujcie mojemu Synowi za ofiarę i za pasterzy, których zawsze na nowo wam daje”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 października 2014 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 października 2014 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiemWcześniejsze orędzia dostępne są w dziale orędzia.