Ostatnie orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 lutego 2015

„Drogie dzieci!

W tym czasie łaski wzywam was wszystkich: więcej się módlcie, a mniej mówcie.

W modlitwie szukajcie woli Bożej i żyjcie nią według przykazań, do których Bóg was wzywa.

Jestem z wami i modlę się z wami.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 lutego 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 lutego 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Ostatnie orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 lutego 2015

„Drogie dzieci!

Oto Ja, jestem między wami.

Patrzę na was, uśmiecham się do was i miłuję was, tak jak tylko Matka może.

Przez Ducha Świętego, którzy przychodzi przez moją czystość, patrzę na wasze serca i przynoszę je swojemu Synowi.

Już od długiego czas proszę was, byście byli moimi apostołami, byście modlili się za tych, którzy nie poznali miłości Boga.

Oczekuję od was modlitwy wypowiadanej z miłości; modlitwy, która dokonuje dzieł i ofiar.

Nie traćcie czasu, rozmyślając o tym, czy jesteście godni być moimi apostołami.

Ojciec Niebieski będzie sądził wszystkich, a wy Go miłujcie i słuchajcie.

Wiem, że wszystko to was kłopocze, a także samo moje przebywanie między wami, ale przyjmijcie je z radością i módlcie się, byście pojęli, że jesteście godni pracować dla Nieba.

Moja miłość jest nad wami.

Módlcie się, by moja miłość zwyciężyła we wszystkich sercach, ponieważ to jest miłość, która przebacza, daje i nigdy nie ustaje.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 lutego 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 lutego 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 stycznia 2015

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj wzywam was: żyjcie waszym powołaniem w modlitwie.

Teraz, jak nigdy dotąd, szatan chce udusić człowieka i jego duszę swoim zaraźliwym wiatrem nienawiści i niepokoju.

W wielu sercach nie ma radości, ponieważ nie ma Boga ani modlitwy.

Nienawiść i wojna wzrastają dzień w dzień.

Wzywam was, małe dzieci, zacznijcie na nowo z entuzjazmem drogę świętości i miłości, ponieważ z tego powodu przyszłam między was.

Bądźmy razem miłością i przebaczeniem dla tych wszystkich, którzy znają i chcą miłować tylko ludzką miłością, a nie tą niezmierzoną Bożą miłością, do której Bóg was wzywa.

Małe dzieci, niech nadzieja na lepsze jutro zawsze będzie w sercu.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 stycznia 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 stycznia 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 stycznia 2015

„Drogie dzieci!

Jestem tutaj pomiędzy wami jako Matka, która pragnie pomóc wam poznać prawdę.

Gdy żyłam waszym życiem na ziemi, miałam poznanie prawdy i dzięki temu tylko - cząstkę Raju na ziemi. Dlatego pragnę tego dla was, swoich dzieci.

Ojciec Niebieski pragnie czystych serc napełnionych poznaniem prawdy. Pragnie, byście miłowali tych wszystkich, których spotykacie, ponieważ i ja miłuję swojego Syna we wszystkich was. To jest początek poznania prawdy.

Proponuje się wam wiele fałszywych prawd. Przezwyciężycie je sercem oczyszczonym postem, modlitwą, pokutą i Ewangelią. To jest jedyna prawda i to jest prawda, którą zostawił wam mój Syn. Nie trzeba tego wiele roztrząsać. Wymaga się od was, tak jak i ja czyniłam, byście miłowali i dawali.

Dzieci moje, jeśli miłujecie, wasze serce będzie domem mojego Syna i moim, a słowa mojego Syna poprowadzą was w waszym życiu.

Dzieci moje, posłużę się wami, apostołami miłości, by pomóc wszystkim swoim dzieciom poznać prawdę.

Dzieci moje, zawsze modliłam się za Kościół mojego Syna, i o to samo proszę was.

Módlcie się, by wasi pasterze zajaśnieli miłością mojego Syna.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 stycznia 2014 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 stycznia 2014 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie coroczne dla Jakova
25 grudnia 2014
Podczas ostatniego codziennego objawienia, 12 grudnia 1998 roku, Matka Boża powiedziała Jakovowi Čolo, że będzie miał objawienia jeden raz w toku, 25 grudnia, na Boże Narodzenie. Tak było i w tym roku. Objawienie zaczęło się o godzinie 14.40 i trwało 8 minut. Po objawieniu Jakov przekazał orędzie:

„Drogie dzieci!

Dzisiaj, w ten dzień łaski, pragnę, by każde wasze serce stało się stajenką betlejemską, w której narodził się Zbawiciel świata.

Jestem waszą Matką, która kocha was bezgranicznie i troszczy się o każdego z was.

Dlatego, dzieci moje, oddajcie się Matce, by każde wasze serce i wasze życie mogła umieścić przed małym Jezusem, bo tylko tak, dzieci moje, wasze serca będą świadkami codziennego Bożego narodzenia w was.

Pozwólcie Bogu, by oświecał wasze życie światłością i wasze serca radością, by mogły codziennie oświecać drogę i być przykładem prawdziwej radości dla innych, którzy żyją w ciemności i nie są otwarci na Boga i Jego łaski.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 grudnia 2014 roku dla Jakova (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 grudnia 2014 roku dla Jakova (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 grudnia 2014

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj przynoszę wam w ramionach swojego Syna Jezusa i wypraszam u Niego pokój dla was i pokój pomiędzy wami.

Módlcie się do mojego Syna i adorujcie Go, by do waszych serc wszedł Jego pokój i radość.

Modlę się za was, byście jeszcze bardziej byli otwarci na modlitwę.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 grudnia 2014 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 grudnia 2014 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 grudnia 2014

„Drogie dzieci!

Zapamiętajcie, bo mówię wam: miłość zwycięży.

Wiem, że wielu z was traci nadzieję, ponieważ widzi wokół siebie cierpienie, ból, zazdrość, zawiść... Ale ja jestem waszą Matką. Jestem w Królestwie, ale i tutaj z wami.

Mój Syn ponownie posyła mnie, abym wam pomogła.

Dlatego nie traćcie nadziei, ale mnie naśladujcie, ponieważ zwycięstwo Mojego Serca jest w imieniu Bożym.

Mój umiłowany Syn myśli o was, tak jak zawsze myślał. Wierzcie Mu i żyjcie Nim. On jest życiem świata.

Dzieci moje, żyć moim Synem oznacza żyć Ewangelią. Nie jest to łatwe. To oznacza miłość, wybaczenie i ofiarę. To oczyszcza i otwiera Królestwo.

Szczera modlitwa, która nie jest tylko słowami, ale modlitwa, która jest wypowiadana przez serce, pomoże wam.

Podobnie jak post, ponieważ to jest jeszcze miłość, wybaczenie i ofiara.

Dlatego nie traćcie nadziei, ale naśladujcie mnie.

Ponownie proszę was, byście modlili się za swoich pasterzy, by zawsze wpatrywali się w mojego Syna, który był pierwszym Pasterzem świata i którego rodzina była całym światem.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 grudnia 2014 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 grudnia 2014 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 listopada 2014

„Drogie dzieci!

W szczególny sposób wzywam was dzisiaj do modlitwy.

Módlcie się, małe dzieci, abyście zrozumieli, kim jesteście i dokąd powinniście iść.

Bądźcie tymi, którzy niosą dobrą nowinę, i ludźmi nadziei.

Bądźcie miłością dla tych wszystkich, którzy są bez miłości.

Małe dzieci, będziecie wszystkim i wszystkiego dokonacie, tylko jeśli się modlicie i będziecie otwarci na wolę Bożą – na Boga, który pragnie prowadzić was ku życiu wiecznemu.

Jestem z wami i dzień w dzień wstawiam się za wami przed moim Synem Jezusem.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 listopada 2014 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 listopada 2014 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 listopada 2014

„Drogie dzieci!

Jestem z wami przy błogosławieństwie mojego Syna, z wami, którzy mnie miłujecie i którzy staracie się mnie naśladować.

Pragnę być również z wami, którzy mnie nie przyjmujecie.

Wszystkim wam otwieram swoje Serce pełne miłości i błogosławię was swoimi matczynymi rękami.

Jestem Matką, która was rozumie. Żyłam waszym życiem i przeżywałam wasze cierpienia i radości.

Wy, którzy doświadczacie bólu, zrozumcie mój ból i cierpienie z powodu tych moich dzieci, które nie pozwalają, by oświeciła ich światłość mojego Syna; tych moich dzieci, które żyją w ciemności. Dlatego potrzebuję was – was, których oświeciła światłość i którzy pojęliście prawdę. Wzywam was, byście adorowali mojego Syna, aby wasza dusza wzrastała i osiągnęła prawdziwą duchowość. Apostołowie moi, wtedy będziecie mogli mi pomóc.

Pomóc Mi znaczy modlić się za tych, którzy nie poznali miłości mojego Syna. Modląc się za nich, pokazujecie mojemu Synowi, że Go miłujecie i naśladujecie.

Mój Syn mi obiecał, że zło nigdy nie zwycięży, ponieważ jesteście tutaj wy, dusze sprawiedliwych; wy, którzy staracie się odmawiać wasze modlitwy z serca; wy, którzy swoje bóle i cierpienia ofiarujecie mojemu Synowi; wy, którzy pojmujecie, że życie jest tylko jednym drgnieniem; wy, którzy wyczekujecie Królestwa Niebieskiego.

Wszystko to czyni was moimi apostołami i prowadzi do zwycięstwa Mojego Serca.

Dlatego, dzieci moje, oczyśćcie wasze serca i adorujcie mojego Syna.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 listopada 2014 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 listopada 2014 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 października 2014

„Drogie dzieci!

Módlcie się w tym czasie łaski i szukajcie wstawiennictwa wszystkich świętych, którzy są już w światłości.

Niech będą dla was przykładem i motywacją dzień w dzień na drodze waszego nawrócenia.

Małe dzieci, bądźcie świadomi, że wasze życie jest krótkie i przemijające.

Dlatego pragnijcie wieczności i przygotujcie wasze serca w modlitwie.

Jestem z wami i wstawiam się przed moim Synem za każdym z was, szczególnie za tymi, którzy poświęcili się mnie i mojemu Synowi.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 października 2014 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 października 2014 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 października 2014

„Drogie dzieci!

Z matczyną miłością proszę was, miłujcie się wzajemnie. Niech w waszych sercach tak będzie, jak mój Syn pragnął od samego początku – na pierwszym miejscu miłość do Ojca Niebieskiego i do bliźniego swego ponad wszystko z tej ziemi.

Drogie moje dzieci, czy nie rozpoznajecie znaków czasu? Czy nie rozpoznajecie, że wszystko to jest wokół was, wszystko co się dzieje, ponieważ nie ma miłości?

Zrozumcie, że zbawienie jest w prawdziwych wartościach. Przyjmijcie moc Ojca Niebieskiego, miłujcie Go i szanujcie. Idźcie śladami mojego Syna. Wy, dzieci moje, apostołowie moi drodzy, wy zawsze od nowa gromadzicie się wokół mnie, ponieważ jesteście spragnieni. Jesteście spragnieni pokoju, miłości i szczęścia. Pijcie z moich rąk.

Moje ręce przynoszą wam mojego Syna, który jest źródłem czystej wody. On ożywi waszą wiarę i oczyści wasze serca, ponieważ mój Syn miłuje czyste serca, a czyste serca miłują mojego Syna. Tylko czyste serca są pokorne i mają silną wiarę. O takie serca was proszę, dzieci moje.

Mój Syn mi powiedział, że jestem Matką całego świata. Was, którzy przyjmujecie mnie za taką, proszę, byście swoim życiem, modlitwą i ofiarą pomogli mi, by wszystkie moje dzieci przyjęły mnie jako Matkę, żebym mogła ich poprowadzić do źródła czystej wody.

Dziękuję wam.

Drogie moje dzieci, podczas gdy wasi pasterze swoimi błogosławionymi rękami przekazują wam Ciało mojego Syna, zawsze w sercu dziękujcie mojemu Synowi za ofiarę i za pasterzy, których zawsze na nowo wam daje”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 października 2014 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 października 2014 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 września 2014

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj wzywam was, byście i wy byli jak gwiazdy, które swoim blaskiem dają światłość i piękno innym, by się radowali.

Małe dzieci, bądźcie i wy blaskiem, pięknem, radością i pokojem, a szczególnie modlitwą za tych wszystkich, którzy są daleko od mojej miłości i miłości mojego Syna Jezusa.

Małe dzieci, dawajcie świadectwo swojej wiary i modlitwy w radości, w radości wiary, która jest w waszych sercach i módlcie się o pokój, który jest drogocennym darem od Boga.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 25 września 2014 (.pdf).

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 września 2014

„Drogie dzieci!

Ja, wasza Matka, ponownie przychodzę pomiędzy was z miłości, która nie ma końca, z nieskończonej miłości nieskończonego Ojca Niebieskiego.

A gdy patrzę w wasze serca, widzę, że wielu z was przyjmuje Mnie jako Matkę i szczerymi i czystymi sercami pragniecie być moimi apostołami.

Ale jestem Matką i was, którzy mnie nie przyjmujecie i w zatwardziałości swojego serca nie chcecie poznać miłości mojego Syna.

Ale nie wiecie, jak bardzo moje serce cierpi i jak bardzo modlę się do mojego Syna za wami. Proszę Go, aby uzdrowił wasze dusze, bo On to może.

Proszę Go, aby oświecił was cudem Ducha Świętego, abyście przestali, wciąż od nowa, zdradzać Go, przeklinać i ranić. Całym sercem modlę się, abyście pojęli, że tylko Mój Syn jest Zbawieniem i Światłością świata.

A wy, dzieci moje, apostołowie moi drodzy, zawsze nieście mojego Syna w sercu i w myślach. W ten sposób niesiecie miłość. Ci wszyscy, którzy Go nie znają, rozpoznają Go w waszej miłości.

Zawsze jestem przy was.

W szczególny sposób jestem przy waszych pasterzach, bo mój Syn powołał ich, by prowadzili was drogą ku wieczności.

Dziękuję wam, apostołowie moi, za ofiary i za miłość”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 2 września 2014 roku (.pdf).

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 sierpnia 2014

„Drogie dzieci!

Módlcie się w moich intencjach, bo szatan chce zniszczyć mój plan, który mam tutaj i ukraść wam pokój.

Dlatego, małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, by Bóg mógł działać poprzez każdego z was.

Niech wasze serca będą otwarte na wolę Bożą.

Miłuję was i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 25 sierpnia 2014 (.pdf).

Orędzia Ivana i Mariji
Czerwiec - sierpień 2014 roku

Orędzia, które otrzymuje Ivan i Marija, nie są najważniejsze - przekazywane są w pierwszej kolejności dla osób i grup obecnych na objawieniu, podczas którego widzący je otrzymują. Dla nas stanowią dopełnienie orędzi z dwudziestego piątego dnia miesiąca, skierowanych do całego świata. Niemniej jak każde Słowa Matki Bożej są drogocenne, pochodzą z Nieba.


Czytaj: ostatnie orędzia Ivana i Mariji

Orędzie w formacie do druku: orędzia Ivana i Mariji, czerwiec - sierpień 2014 roku (.pdf).

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 sierpnia 2014

„Drogie dzieci!

Powód, dla którego jestem z wam, moja misja, jest po to, aby wam pomóc, by zwyciężyło Dobro, choć nie wydaje się wam to teraz możliwe.

Wiem, że wielu spraw nie rozumiecie, tak jak i ja nie rozumiałam wszystkiego, wszystkiego tego, co mi mój Syn tłumaczył, kiedy wzrastał przy mnie, ale wierzyłam mu i szłam za Nim. O to proszę i was, byście mi wierzyli i szli za Mną.

Ale, dzieci moje, pójście za mną oznacza miłowanie mojego Syna ponad wszystko, miłowanie Go w każdym człowieku bez różnicy.

Abyście to potrafili, ponownie wzywam was do wyrzeczeń, modlitwy i postu. Wzywam was, aby Eucharystia była życiem waszej duszy. Wzywam was, byście stali się dla mnie apostołami światłości, którzy będą szerzyć światu miłość i miłosierdzie.

Moje dzieci, wasze życie jest jednym drgnieniem wobec życia wiecznego. A kiedy dojdziecie przed mojego Syna, wtedy On zobaczy w waszych sercach, ile mieliście miłości.

Abyście we właściwy sposób szerzyli miłość, proszę swojego Syna, aby przez miłość udzielił wam wspólnoty poprzez Niego, jedności wśród was, jedności pomiędzy wami i waszymi pasterzami.

Mój Syn poprzez Nich wciąż od nowa daruje się wam i odnawia waszą duszę. Nie zapominajcie o tym.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 2 sierpnia 2014 roku (.pdf).

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 lipca 2014

„Drogie dzieci!

Nie jesteście świadomi, jakimi łaskami żyjecie w tym czasie, w którym Najwyższy daje wam znaki, byście się otworzyli i nawrócili.

Wróćcie do Boga i modlitwy i niech w waszych sercach, rodzinach i wspólnotach zapanuje modlitwa, by Duch Święty prowadził was i pobudzał, byście każdego dnia byli bardziej otwarci na wolę Bożą i Jego plan wobec każdego z was.

Jestem z wami i ze świętymi i aniołami wstawiam się za wami.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 25 lipca 2014 (.pdf).

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 lipca 2014

„Drogie dzieci!

Ja, Matka was tutaj zgromadzonych i Matka całego świata, błogosławię was matczynym błogosławieństwem i wzywam do wejścia na drogę pokory. Ta droga prowadzi do poznawania miłości mojego Syna.

Mój Syn jest wszechmogący, On jest we wszystkim.

Jeśli wy, dzieci moje, nie rozpoznajecie tego, wtedy w waszej duszy panuje ciemność – ślepota. Uzdrowić was może tylko pokora.

Dzieci moje, zawsze żyłam pokornie, odważnie i w nadziei. Wiedziałam, rozpoznałam, że Bóg jest w nas, a my w Bogu.

O to samo proszę was. Pragnę wszystkich was ze mną w wieczności, ponieważ jesteście częścią mnie.

Na waszej drodze pomogę wam. Moja miłość okryje was jak płaszcz i uczyni z was apostołów mojego światła – Bożego światła.

Z miłością, która pochodzi z pokory, będziecie nieść światło, gdzie panuje ciemność – ślepota. Będziecie nieść mojego Syna, który jest światłem świata.

Jestem zawsze przy waszych pasterzach i modlę się, by zawsze byli dla was przykładem pokory.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 2 lipca 2014 roku (.pdf).

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 czerwca 2014

„Drogie dzieci!

Najwyższy daje mi łaskę, bym jeszcze mogła być z wami i bym prowadziła was w modlitwie ku drodze pokoju.

Wasze serce i dusza pragną pokoju i miłości, Boga i Jego radości.

Dlatego, małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się i w modlitwie odkryjecie mądrość życia.

Wszystkich was błogosławię i wstawiam się za każdym z was przed moim Synem Jezusem.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 25 czerwca 2014 (.pdf).

Coroczne objawienie Ivanki
25 czerwca 2014

Widząca Ivanka Ivanković-Elez miała regularne coroczne objawienie 25 czerwca 2014 roku.

Podczas ostatniego codziennego objawienia 7 czerwca 1985 roku Matka Boża, powierzywszy Ivance dziesiątą, ostatnią tajemnicę, powiedziała jej, że przez całe życie będzie miała ona objawienia jeden raz w roku, na rocznicę objawień. Tak było i w tym roku. Objawienie, które trwało 4 minuty, Ivanka miała w swoim rodzinnym domu. Na objawieniu była obecna tylko rodzina Ivanki.

Po objawieniu widząca Ivanka powiedziała:

Pani dała nam swoje matczyne błogosławieństwo.

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 czerwca 2014

„Drogie dzieci!

Wzywam was wszystkich i przyjmuję jako swoje dzieci.

Modlę się, byście mnie przyjęli i miłowali jako Matkę. Wszystkich was zjednoczyłam w swoim sercu, zeszłam pomiędzy was i błogosławię was.

Wiem, że pragniecie ode mnie pocieszenia i nadziei, ponieważ miłuję was i wstawiam się za wami.

Proszę was, byście zjednoczyli się ze mną w moim Synu i byli moimi apostołami.

Byście to mogli, ponownie wzywam was do miłowania. Nie ma miłości bez modlitwy – nie ma modlitwy bez przebaczenia, bo miłość jest modlitwą – przebaczenie jest miłością.

Dzieci moje, Bóg stworzył was, byście miłowali, a miłując, przebaczali.

Każda modlitwa, która wypływa z miłości, jednoczy was z moim Synem i Duchem Świętym, a Duch Święty oświeca was i czyni moimi apostołami, apostołami, którzy wszystko, co czynią, będą czynić w imię Pańskie.

Oni będą modlić się uczynkami, a nie tylko słowami, ponieważ miłują mojego Syna i pojmują drogę prawdy, która prowadzi do życia wiecznego.

Módlcie się za swoich pasterzy, by zawsze z czystym sercem mogli prowadzić was drogą prawdy i miłości, drogą mojego Syna.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 2 czerwca 2014 roku (.pdf).