Ostatnie orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 września 2014

„Drogie dzieci!

Ja, wasza Matka, ponownie przychodzę pomiędzy was z miłości, która nie ma końca, z nieskończonej miłości nieskończonego Ojca Niebieskiego.

A gdy patrzę w wasze serca, widzę, że wielu z was przyjmuje Mnie jako Matkę i szczerymi i czystymi sercami pragniecie być moimi apostołami.

Ale jestem Matką i was, którzy mnie nie przyjmujecie i w zatwardziałości swojego serca nie chcecie poznać miłości mojego Syna.

Ale nie wiecie, jak bardzo moje serce cierpi i jak bardzo modlę się do mojego Syna za wami. Proszę Go, aby uzdrowił wasze dusze, bo On to może.

Proszę Go, aby oświecił was cudem Ducha Świętego, abyście przestali, wciąż od nowa, zdradzać Go, przeklinać i ranić. Całym sercem modlę się, abyście pojęli, że tylko Mój Syn jest Zbawieniem i Światłością świata.

A wy, dzieci moje, apostołowie moi drodzy, zawsze nieście mojego Syna w sercu i w myślach. W ten sposób niesiecie miłość. Ci wszyscy, którzy Go nie znają, rozpoznają Go w waszej miłości.

Zawsze jestem przy was.

W szczególny sposób jestem przy waszych pasterzach, bo mój Syn powołał ich, by prowadzili was drogą ku wieczności.

Dziękuję wam, apostołowie moi, za ofiary i za miłość”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 2 września 2014 roku (.pdf).

Ostatnie orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 sierpnia 2014

„Drogie dzieci!

Módlcie się w moich intencjach, bo szatan chce zniszczyć mój plan, który mam tutaj i ukraść wam pokój.

Dlatego, małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, by Bóg mógł działać poprzez każdego z was.

Niech wasze serca będą otwarte na wolę Bożą.

Miłuję was i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 25 sierpnia 2014 (.pdf).

Orędzia Ivana i Mariji
Czerwiec - sierpień 2014 roku

Orędzia, które otrzymuje Ivan i Marija, nie są najważniejsze - przekazywane są w pierwszej kolejności dla osób i grup obecnych na objawieniu, podczas którego widzący je otrzymują. Dla nas stanowią dopełnienie orędzi z dwudziestego piątego dnia miesiąca, skierowanych do całego świata. Niemniej jak każde Słowa Matki Bożej są drogocenne, pochodzą z Nieba.


Czytaj: ostatnie orędzia Ivana i Mariji

Orędzie w formacie do druku: orędzia Ivana i Mariji, czerwiec - sierpień 2014 roku (.pdf).

Ostatnie orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 sierpnia 2014

„Drogie dzieci!

Powód, dla którego jestem z wam, moja misja, jest po to, aby wam pomóc, by zwyciężyło Dobro, choć nie wydaje się wam to teraz możliwe.

Wiem, że wielu spraw nie rozumiecie, tak jak i ja nie rozumiałam wszystkiego, wszystkiego tego, co mi mój Syn tłumaczył, kiedy wzrastał przy mnie, ale wierzyłam mu i szłam za Nim. O to proszę i was, byście mi wierzyli i szli za Mną.

Ale, dzieci moje, pójście za mną oznacza miłowanie mojego Syna ponad wszystko, miłowanie Go w każdym człowieku bez różnicy.

Abyście to potrafili, ponownie wzywam was do wyrzeczeń, modlitwy i postu. Wzywam was, aby Eucharystia była życiem waszej duszy. Wzywam was, byście stali się dla mnie apostołami światłości, którzy będą szerzyć światu miłość i miłosierdzie.

Moje dzieci, wasze życie jest jednym drgnieniem wobec życia wiecznego. A kiedy dojdziecie przed mojego Syna, wtedy On zobaczy w waszych sercach, ile mieliście miłości.

Abyście we właściwy sposób szerzyli miłość, proszę swojego Syna, aby przez miłość udzielił wam wspólnoty poprzez Niego, jedności wśród was, jedności pomiędzy wami i waszymi pasterzami.

Mój Syn poprzez Nich wciąż od nowa daruje się wam i odnawia waszą duszę. Nie zapominajcie o tym.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 2 sierpnia 2014 roku (.pdf).

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 lipca 2014

„Drogie dzieci!

Nie jesteście świadomi, jakimi łaskami żyjecie w tym czasie, w którym Najwyższy daje wam znaki, byście się otworzyli i nawrócili.

Wróćcie do Boga i modlitwy i niech w waszych sercach, rodzinach i wspólnotach zapanuje modlitwa, by Duch Święty prowadził was i pobudzał, byście każdego dnia byli bardziej otwarci na wolę Bożą i Jego plan wobec każdego z was.

Jestem z wami i ze świętymi i aniołami wstawiam się za wami.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 25 lipca 2014 (.pdf).

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 lipca 2014

„Drogie dzieci!

Ja, Matka was tutaj zgromadzonych i Matka całego świata, błogosławię was matczynym błogosławieństwem i wzywam do wejścia na drogę pokory. Ta droga prowadzi do poznawania miłości mojego Syna.

Mój Syn jest wszechmogący, On jest we wszystkim.

Jeśli wy, dzieci moje, nie rozpoznajecie tego, wtedy w waszej duszy panuje ciemność – ślepota. Uzdrowić was może tylko pokora.

Dzieci moje, zawsze żyłam pokornie, odważnie i w nadziei. Wiedziałam, rozpoznałam, że Bóg jest w nas, a my w Bogu.

O to samo proszę was. Pragnę wszystkich was ze mną w wieczności, ponieważ jesteście częścią mnie.

Na waszej drodze pomogę wam. Moja miłość okryje was jak płaszcz i uczyni z was apostołów mojego światła – Bożego światła.

Z miłością, która pochodzi z pokory, będziecie nieść światło, gdzie panuje ciemność – ślepota. Będziecie nieść mojego Syna, który jest światłem świata.

Jestem zawsze przy waszych pasterzach i modlę się, by zawsze byli dla was przykładem pokory.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 2 lipca 2014 roku (.pdf).

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 czerwca 2014

„Drogie dzieci!

Najwyższy daje mi łaskę, bym jeszcze mogła być z wami i bym prowadziła was w modlitwie ku drodze pokoju.

Wasze serce i dusza pragną pokoju i miłości, Boga i Jego radości.

Dlatego, małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się i w modlitwie odkryjecie mądrość życia.

Wszystkich was błogosławię i wstawiam się za każdym z was przed moim Synem Jezusem.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 25 czerwca 2014 (.pdf).

Coroczne objawienie Ivanki
25 czerwca 2014

Widząca Ivanka Ivanković-Elez miała regularne coroczne objawienie 25 czerwca 2014 roku.

Podczas ostatniego codziennego objawienia 7 czerwca 1985 roku Matka Boża, powierzywszy Ivance dziesiątą, ostatnią tajemnicę, powiedziała jej, że przez całe życie będzie miała ona objawienia jeden raz w roku, na rocznicę objawień. Tak było i w tym roku. Objawienie, które trwało 4 minuty, Ivanka miała w swoim rodzinnym domu. Na objawieniu była obecna tylko rodzina Ivanki.

Po objawieniu widząca Ivanka powiedziała:

Pani dała nam swoje matczyne błogosławieństwo.

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 czerwca 2014

„Drogie dzieci!

Wzywam was wszystkich i przyjmuję jako swoje dzieci.

Modlę się, byście mnie przyjęli i miłowali jako Matkę. Wszystkich was zjednoczyłam w swoim sercu, zeszłam pomiędzy was i błogosławię was.

Wiem, że pragniecie ode mnie pocieszenia i nadziei, ponieważ miłuję was i wstawiam się za wami.

Proszę was, byście zjednoczyli się ze mną w moim Synu i byli moimi apostołami.

Byście to mogli, ponownie wzywam was do miłowania. Nie ma miłości bez modlitwy – nie ma modlitwy bez przebaczenia, bo miłość jest modlitwą – przebaczenie jest miłością.

Dzieci moje, Bóg stworzył was, byście miłowali, a miłując, przebaczali.

Każda modlitwa, która wypływa z miłości, jednoczy was z moim Synem i Duchem Świętym, a Duch Święty oświeca was i czyni moimi apostołami, apostołami, którzy wszystko, co czynią, będą czynić w imię Pańskie.

Oni będą modlić się uczynkami, a nie tylko słowami, ponieważ miłują mojego Syna i pojmują drogę prawdy, która prowadzi do życia wiecznego.

Módlcie się za swoich pasterzy, by zawsze z czystym sercem mogli prowadzić was drogą prawdy i miłości, drogą mojego Syna.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 2 czerwca 2014 roku (.pdf).

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 maja 2014

„Drogie dzieci!

Módlcie się i bądźcie świadomi, że bez Boga jesteście prochem.

Dlatego zwróćcie wasze myśli i serce ku Bogu i modlitwie.

Zaufajcie Jego miłości.

W duchu Bożym jesteście, małe dzieci, wszyscy wezwani, by być świadkami.

Jesteście drogocenni i wzywam was, małe dzieci, do świętości, do życia wiecznego.

Dlatego bądźcie świadomi, że to życie jest przemijające.

Miłuję was i wzywam do nowego życia w nawróceniu.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 25 maja 2014 (.pdf).

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 maja 2014

„Drogie dzieci!

Ja, wasza Matka, jestem z wami przez wzgląd na waszą szczęśliwość, przez wzgląd na wasze potrzeby i przez wzgląd na wasze osobiste poznanie.

Ojciec Niebieski dał wam wolność, byście sami zdecydowali i sami poznali.

Pragnę wam pomóc. Pragnę być dla was Matką, nauczycielką prawdy, byście w prostocie otwartego serca poznali niezmierzoną czystość i światłość, która z niej pochodzi i rozprasza ciemności, światłość, która przynosi nadzieję.

Ja, dzieci moje, rozumiem wasze bóle i cierpienia. Kto rozumiałby was lepiej od Matki?

A wy, dzieci moje?

Mała jest liczba tych, którzy mnie rozumieją i naśladują. Wielka jest liczba zagubionych, tych, którzy jeszcze nie poznali prawdy w moim Synu.

Dlatego, apostołowi moi, módlcie się i działajcie. Przynieście światłość i nie traćcie nadziei. Jestem z wami.

W szczególny sposób jestem z waszymi pasterzami. Matczynym sercem miłuję ich i chronię, ponieważ oni prowadzą was do Raju, który obiecał wam mój Syn”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 2 maja 2014 roku (.pdf).

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 kwietnia 2014

„Drogie dzieci!

Otwórzcie wasze serca na łaskę, którą daje wam Bóg przeze mnie, jak kwiat, który otwiera się na ciepłe promienie słońca.

Bądźcie modlitwą i miłością dla tych wszystkich, którzy są daleko od Boga i Jego miłości.

Jestem z wami i wstawiam się za wami wszystkimi przed moim Synem Jezusem i miłuję was niezmierną miłością.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 25 kwietnia 2014 (.pdf).

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 kwietnia 2014

„Drogie dzieci!

Pragnę wam pomóc matczyną miłością, by wasze życie modlitwy i pokuty było prawdziwą próbą przybliżenia się do mojego Syna i Jego Boskiej światłości, byście umieli odłączyć się od grzechu.

Każda modlitwa, każda Msza i każdy post są próbą przybliżenia się do mojego Syna, wspomnieniem Jego chwały i schronieniem przed grzechem, są drogą do ponownego zjednoczenia się dobrego Ojca i Jego dzieci.

Dlatego, drogie moje dzieci, sercem otwartym, pełnym miłości wzywajcie Imienia Ojca Niebieskiego, by was oświecił Duchem Świętym.

Przez Ducha Świętego staniecie się źródłem miłości Bożej. Z tego źródła będą pić wszyscy ci, którzy nie znają mojego Syna, wszyscy ci, spragnieni miłości i pokoju mojego Syna.

Dziękuję wam.

Módlcie się za swoich pasterzy. Modlę się za nich i pragnę, by zawsze odczuwali błogosławieństwo moich matczynych rąk i wsparcie mojego matczynego serca”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 2 kwietnia 2014 roku (.pdf).

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 marca 2014

„Drogie dzieci!

Ponownie was wzywam: zacznijcie walkę z grzechem tak jak w pierwszych dniach, pójdźcie do spowiedzi i zdecydujcie się na świętość.

Miłość Boża popłynie przez was w świat, pokój zapanuje w waszych sercach i błogosławieństwo Boże was wypełni.

Jestem z wami i przed moim Synem Jezusem wstawiam się za wami wszystkimi.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 25 marca 2014 (.pdf).

Coroczne objawienie Mirjany
18 marca 2014
Od 1983 roku widząca Mirjana ma objawienia raz do roku, dnia 18 marca. Tak było też i teraz. Objawienie miało miejsce kilka minut przed godziną czternastą. Na modlitwie w oczekiwaniu na ukazanie się Matki Bożej Mirjanie zgromadziło się ponad tysiąc pielgrzymów.

„Drogie dzieci!

Jako Matka pragnę być dla was pomocą.

Pragnę swoją matczyną miłością pomóc wam otworzyć wasze serce i byście w nim na pierwszym miejscu umieścili mojego Syna.

Pragnę, aby przez waszą miłość do mojego Syna i przez waszą modlitwę opromieniło was Boże światło i napełniło Boże miłosierdzie.

Pragnę, aby w ten sposób rozproszyły się ciemności i cień śmierci, który chce was otoczyć i zwieść.

Pragnę, abyście poczuli radość błogosławieństwa Bożej obietnicy.

Wy, dzieci człowieka, wy jesteście dziećmi Bożymi, wy jesteście moimi dziećmi.

Dlatego, dzieci moje, pójdźcie drogami, po których prowadzi was moja miłość, uczy pokory, mądrości i znajduje drogę do Ojca Niebieskiego.

Módlcie się ze mną za tych, którzy mnie nie przyjmują i nie idą za mną, tych, którzy przez zatwardziałość swojego serca nie mogą odczuć radości pokory, pobożności, pokoju i miłości – radości mojego Syna.

Módlcie się, aby wasi pasterze swoimi błogosławionymi rękoma zawsze dawali wam radość Bożego błogosławieństwa.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 18 marca 2014 roku (.pdf).

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 marca 2014

„Drogie dzieci!

Przychodzę do was jako Matka i pragnę, abyście we mnie jako Matce znaleźli miejsce zamieszkania, pocieszenie i odpoczynek.

Dlatego, dzieci moje, apostołowie mojej miłości, módlcie się.

Módlcie się z pokorną pobożnością, posłuszeństwem i zupełnym zaufaniem Ojcu Niebieskiemu. Zaufajcie, tak jak i ja zaufałam, kiedy powiedziano mi, że przyniosę błogosławieństwo obietnicy.

Niech z waszego serca na wasze usta zawsze przychodzi: „Niech będzie wola Twoja!”.

Dlatego zaufajcie i módlcie się, abym mogła wstawiać się za wami u Pana, by dał wam Niebiańskie Błogosławieństwo i napełnił was Duchem Świętym.

Wtedy będziecie mogli pomóc wszystkim tym, którzy nie znają Pana – wy, apostołowie mojej miłości, pomożecie im, by z zupełnym zaufaniem nazywali Go Ojcem.

Módlcie się za swoich pasterzy i zaufajcie ich błogosławionym rękom.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 2 marca 2014 roku (.pdf).

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 lutego 2014

„Drogie dzieci!

Widzicie, słyszycie i czujecie, że w sercach wielu ludzi nie ma Boga. Nie chcą Go, ponieważ są daleko od modlitwy i nie mają pokoju.

Wy, małe dzieci, módlcie się, żyjcie Bożymi przykazaniami. Wy bądźcie modlitwą, wy, którzy od samego początku powiedzieliście „tak” na moje wezwanie.

Dawajcie świadectwo o Bogu oraz o mojej obecności i nie zapominajcie, małe dzieci, jestem z wami i kocham was.

Dzień w dzień wszystkich was ukazuję mojemu Synowi Jezusowi.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 25 lutego 2014 (.pdf).

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 lutego 2014

„Drogie dzieci!

Z matczyną miłością pragnę nauczyć was szczerości, ponieważ pragnę, byście w swoim działaniu jako moi apostołowie byli dokładni, zdecydowani, a nade wszystko szczerzy.

Pragnę, byście przez łaskę Bożą byli otwarci na błogosławieństwo.

Pragnę, byście przez post i modlitwę wyprosili od Ojca Niebieskiego poznanie naturalnego, świętego – Boskiego.

Napełnieni poznaniem pod okryciem mojego Syna i mnie, będziecie moimi apostołami, którzy będą umieli szerzyć Słowo Boże wszystkim tym, którzy go nie znają i będziecie umieli pokonać przeszkody, które będą stać na waszej drodze.

Dzieci moje, przez błogosławieństwo łaska Boża spłynie na was, a wy będziecie mogli zatrzymać ją przez post, modlitwę, oczyszczenie i pojednanie.

Będziecie mieć skuteczność, której oczekuję od was.

Módlcie się za swoich pasterzy, by promień łaski Bożej oświecił ich drogi.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 2 lutego 2014 roku (.pdf).

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 stycznia 2014

„Drogie dzieci!

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby blask waszej modlitwy miał wpływ na tych, których spotykacie.

Umieśćcie Pismo Święte na widocznym miejscu w waszych rodzinach i czytajcie je, by słowa pokoju popłynęły w waszych sercach.

Modlę się z wami i za was, małe dzieci, byście dzień w dzień stawali się jeszcze bardziej otwarci na wolę Bożą.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 25 stycznia 2014 (.pdf).

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 stycznia 2014

„Drogie dzieci!

Abyście mogli być moimi apostołami i byście mogli pomóc wszystkim tym, którzy są w ciemności, by poznali światłość miłości mojego Syna, musicie mieć czyste i pokorne serca.

Nie możecie pomóc, by mój Syn narodził się i królował w sercach tych, którzy Go nie znają, jeśli nie króluje – jeśli nie jest Królem w waszym sercu.

Jestem z wami.

Idę z wami jako Matka. Pukam do waszych serc. Nie mogą się otworzyć, bo nie są pokorne.

Modlę się, ale módlcie się i wy, moje umiłowane dzieci, abyście mogli mojemu Synowi otworzyć czyste i pokorne serce, i przyjąć dary, które wam obiecał.

Wtedy będziecie prowadzeni przez miłość i moc mojego Syna.

Wtedy będziecie moimi apostołami, którzy wszędzie wokół siebie szerzą owoce miłości Bożej.

Z was i poprzez was będzie działał mój Syn, ponieważ będziecie jedno.

Tego pragnie moje matczyne serce – jedności wszystkich moich dzieci poprzez mojego Syna.

Z wielką miłością błogosławię i modlę się za wybrańców mojego Syna, za waszych pasterzy.

Dziękuję wam”.

Widząca Mirjana powiedziała po objawieniu:
Pani na początku była smutna, a później zdecydowana.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 2 stycznia 2014 roku (.pdf).

Orędzie dla grupy modlitewnej Ivana
3 stycznia 2014

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj pragnę wezwać was, byście żyli moimi orędziami, które wam daję.

Żyjcie moimi orędziami.

Tylko tak mogę dawać wam nowe orędzia.

Módlcie się szczególnie przez ten czas o moje plany, które pragnę wypełnić. Plany wobec świata, plany pokoju.

Dziękuję wam, drogie dzieci, i dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie dla grupy modlitewnej z 3 stycznia 2014 roku (.pdf).

Orędzie dla grupy modlitewnej Ivana
30 grudnia 2013

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj w szczególny sposób pragnę was wezwać: bądźcie tymi, którzy niosą pokój w tym niespokojnym świecie.

Módlcie sie o pokój.

Wzywam was, drogie dzieci, byście wytrwali w modlitwie.

Wiedzcie, że ja modlę się razem z wami i że wstawiam się za wami wszystkimi przed moim Synem.

Dziękuję, drogie dzieci, że i dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie dla grupy modlitewnej z 30 grudnia 2013 roku (.pdf).

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 grudnia 2013

„Drogie dzieci!

Przynoszę wam Króla Pokoju, by On dał wam swój pokój.

Wy, małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się.

Owoc modlitwy będzie widoczny na twarzach ludzi, którzy zdecydowali się na Boga i Jego Królestwo.

Ja z moim Synem Jezusem błogosławię was wszystkich błogosławieństwem pokoju.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 25 grudnia 2013 (.pdf).

Coroczne objawienie Matki Bożej widzącemu Jakovowi
25 grudnia 2013
W czasie ostatniego codziennego objawienia 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi, że odtąd będzie miał objawienia raz w roku, 25 grudnia, na Boże Narodzenie. Tak się stało również w tym roku. Matka Boża objawiła się trzymając Dzieciątko Jezus na rękach. Objawienie zaczęło się o 15:07 i trwało 8 min. Jakov po objawieniu przekazał orędzie Matki Bożej:

„Małe dzieci!

Jezus dzisiaj w szczególny sposób pragnie zamieszkać w każdym waszym sercu i dzielić z wami każdą waszą radość i wasz ból.

Dlatego, małe dzieci, dzisiaj w szczególny sposób spójrzcie w wasze serca i zapytajcie się, czy prawdziwie pokój i radość narodzenia Jezusa opanowała wasze serca.

Małe dzieci, nie żyjcie w ciemności, dążcie do światła i do Bożego zbawienia.

Dzieci, zdecydujcie się na Jezusa i ofiarujcie mu wasze życie i wasze serca, ponieważ tylko w ten sposób Najwyższy będzie mógł działać w was i poprzez was”.

Orędzie w formacie do druku: objawienie Jakovowi z 25 grudnia 2013 (.pdf).

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 grudnia 2013

„Drogie dzieci!

Z matczyną miłością i matczyną cierpliwością patrzę na wasze nieustanne błąkanie się i wasze zagubienie. Dlatego jestem z wami.

Pragnę pomóc wam, abyście najpierw odnaleźli i poznali siebie, byście wtedy mogli rozpoznać i przyjąć wszystko to, co nie pozwala wam szczerze całym sercem poznać miłości Ojca Niebieskiego.

Dzieci moje, Ojca poznaje się przez krzyż. Dlatego nie odrzucajcie krzyża, starajcie się go zrozumieć i przyjąć z moją pomocą.

Kiedy będziecie mogli przyjąć krzyż, zrozumiecie i miłość Ojca Niebieskiego; będziecie iść z moim Synem i ze mną; będziecie różnić się od tych, którzy nie poznali miłości Ojca Niebieskiego, tych, którzy Go słuchają, ale Go nie rozumieją, nie idą z Nim, nie poznali Go.

Pragnę, byście rozpoznali prawdę mojego Syna i byli moimi apostołami, byście jako dzieci Boże wznieśli się ponad ludzkie myślenie i zawsze we wszystkim na nowo szukali Bożego myślenia.

Dzieci moje, módlcie się i pośćcie, byście mogli rozpoznać wszystko to, czego oczekuję od was.

Módlcie się za swoich pasterzy i tęsknijcie, byście we wspólnocie z nimi poznali miłość Ojca Niebieskiego.

Dziękuję wam!”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 2 grudnia 2013 roku (.pdf).

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 listopada 2013

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wszystkich was wzywam do modlitwy.

Otwórzcie drzwi serca, małe dzieci, głęboko na modlitwę, modlitwę sercem, a wtedy Najwyższy będzie mógł oddziaływać na waszą wolność i rozpocznie się nawrócenie.

Wiara stanie się mocna, tak, że będziecie mogli całym sercem powiedzieć: „Bóg mój, wszystko moje!”.

Zrozumiecie, małe dzieci, że tutaj na Ziemi wszystko jest przemijające.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 25 listopada 2013 (.pdf).

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 listopada 2013

„Drogie dzieci!

Ponownie po matczynemu wzywam was, abyście miłowali, abyście nieustannie modlili się o dar miłości, abyście miłowali Ojca Niebieskiego ponad wszystko.

Kiedy miłujecie Go, będziecie miłować siebie i bliźniego swego. Tego nie można od siebie oddzielić.

Ojciec Niebieski jest w każdym człowieku, miłuje każdego człowieka i do każdego człowieka zwraca się po imieniu.

Dlatego, dzieci moje, przez modlitwę wsłuchujcie się w wolę Ojca Niebieskiego.

Rozmawiajcie z Nim.

Miejcie osobistą relację z Ojcem, który jeszcze bardziej pogłębi relację pomiędzy wami, wspólnotą moich dzieci, moich apostołów.

Jako Matka pragnę, byście przez miłość do Ojca Niebieskiego podnieśli się ponad marności tej ziemi i pomogli innym stopniowo poznawać Ojca Niebieskiego i zbliżać się do Niego.

Dzieci moje, módlcie się, módlcie się, módlcie się o dar miłości, ponieważ miłością jest mój Syn.

Módlcie się za swoich pasterzy, aby zawsze mieli miłość do was, tak, jak mój Syn miał i pokazał, oddając swoje życie za wasze zbawienie.

Dziękuję wam!”.

Orędzie w formacie do druku: orędzie z 2 listopada 2013 roku (.pdf).