Ostatnie orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 maja 2016

„Drogie dzieci!

Moja obecność jest darem od Boga dla was wszystkich i bodźcem do nawrócenia.

Szatan jest silny i chce w wasze serca i myśli wprowadzić nieporządek i niepokój.

Dlatego wy, małe dzieci, módlcie się, aby Duch Święty prowadził was po prawdziwej drodze radości i pokoju.

Jestem z wami i wstawiam się za wami przed moim Synem.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 maja 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 maja 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie grupy modlitewnej Ivana
9 maja 2016

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj wzywam was na nowo: odnówcie moje orędzia i żyjcie moimi orędziami.

A w szczególny sposób was wzywam – módlcie się o pokój.

Módlcie się o pokój – o pokój na świecie.

Wiedzcie, drogie dzieci, że jestem z wami i jestem blisko was.

Módlcie się razem z Matką, bądźcie wytrwali w modlitwie, nie ustawajcie.

Dziękuję wam, drogie dzieci, i dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie grupy modlitewnej Ivana
Orędzie ze spotkania grupy modlitewnej zostało teraz przekazane pierwszy raz po dłuższym czasie.
2 maja 2016

„Drogie dzieci!

Nie pozwólcie, by powierzchowny splendor tego świata was zwiódł: materializm, zazdrość, wyniosłość.

Nie pozwólcie, aby światło świata was zwiodło.

Otwórzcie się na światło Boskiej Miłości, na mojego Syna.

Zdecydujcie się na Niego.

On jest Miłością.

On jest Prawdą.

Przywróćcie modlitwę w waszej rodzinie.

Módlcie się więcej.

Potrzebuję waszych modlitw, abym mogła z wami zrealizować moje plany.

Dziękuję wam, drogie dzieci, także dzisiaj, że zdecydowaliście się na Jezusa”.

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 maja 2016

„Drogie dzieci!

Moje matczyne serce pragnie waszego prawdziwego nawrócenia i silnej wiary, abyście mogli szerzyć miłość i pokój wszystkim, którzy was otaczają.

Ale, dzieci moje, nie zapominajcie, każdy z was jest przed Ojcem Niebieskim unikalnym światem.

Dlatego pozwólcie, aby nieustanna praca Ducha Świętego oddziaływała na was.

Bądźcie moimi duchowo czystymi dziećmi.

W duchowości jest piękno. Wszystko, co jest duchowe, jest żywe i bardzo piękne.

Nie zapomnijcie, że w Eucharystii, która jest sercem wiary, mój Syn zawsze jest z wami.

Przychodzi do was i łamie chleb z wami, bo dzieci moje, z powodu was umarł, zmartwychwstał i na nowo przychodzi.

Te moje słowa są wam znane, bo one są prawdą, a prawda się nie zmienia.

Tylko że wiele moich dzieci ją zapomniało.

Dzieci moje, moje słowa nie są ani stare, ani nowe, one są wieczne.

Dlatego wzywam was, swoje dzieci, byście uważnie przyglądali się znakom czasu, „zbierali rozbite krzyże” i byli apostołami Objawienia.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 maja 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 maja 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 kwietnia 2016

„Drogie dzieci!

Moje Niepokalane Serce krwawi, patrząc na was – na tych w grzechu i z grzesznymi zwyczajami.

Wzywam was, powróćcie do Boga i modlitwy, aby było wam dobrze na ziemi.

Bóg przeze Mnie wzywa was, aby wasze serca były nadzieją i radością dla tych wszystkich, którzy są daleko.

Niech moje wezwanie będzie dla was balsamem dla duszy i serca, byście wysławiali Boga Stworzyciela, który was kocha i wzywa do wieczności.

Małe dzieci, życie jest krótkie, wykorzystajcie ten czas, by czynić dobro.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 kwietnia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 kwietnia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 kwietnia 2016

„Drogie dzieci!

Nie miejcie serc twardych, zamkniętych i napełnionych lękiem.

Pozwólcie mojej matczynej miłości, aby je oświecała i napełniała miłością i nadzieją; abym jako Matka łagodziła wasze bóle, bo je znam, Ja ich doświadczyłam.

Ból podnosi i jest największą modlitwą.

Mój Syn w szczególny sposób kocha tych, którzy doznają bólów.

Posłał Mnie, abym je złagodziła i przyniosła nadzieję.

Ufajcie Mu.

Wiem, że jest wam ciężko, gdy wokół siebie widzicie coraz większą ciemność.

Dzieci moje, trzeba ją rozproszyć modlitwą i miłością.

Ten, kto się modli i kocha, nie lęka się, on ma nadzieję i miłosierną miłość, widzi światłość i widzi mojego Syna.

Jako swoich apostołów wzywam was, byście starali się być przykładem miłości miłosiernej i nadziei.

Wciąż na nowo módlcie się o jeszcze większą miłość, bo miłosierna miłość przynosi światło, które rozprasza wszelką ciemność – przynosi mojego Syna.

Nie lękajcie się, nie jesteście sami, Ja jestem z wami.

Proszę was, byście modlili się za swoich pasterzy, by w każdej chwili mieli miłość, by z miłością działali dla mojego Syna – przez Niego i wspominając Go.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 kwietnia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 kwietnia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 marca 2016

„Drogie dzieci!

Dzisiaj przynoszę wam swoją miłość.

Bóg mi pozwolił, abym was miłowała i z miłości wzywała do nawrócenia.

Wy, małe dzieci, jesteście ubodzy w miłości i jeszcze nie pojęliście, że mój syn Jezus oddał z miłości swoje życie, aby was zbawić i dać wam życie wieczne.

Dlatego, módlcie się, małe dzieci, módlcie się, abyście w modlitwie pojęli Bożą miłość.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 marca 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 marca 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z corocznego objawienia Mirjany
18 marca 2016

„Drogie dzieci!

Z matczynym sercem napełnionym miłością do was, moich dzieci, pragnę nauczyć was całkowitego zaufania Bogu Ojcu.

Pragnę, byście się nauczyli poprzez wewnętrzne patrzenie i wewnętrzne słuchanie wypełniać wolę Bożą.

Pragnę, byście się nauczyli bezgranicznie ufać Jego łasce i Jego miłości tak, jak ja zawsze ufałam.

Dlatego, dzieci moje, oczyśćcie swoje serca.

Wyzwólcie się od wszystkiego, co wiąże was jedynie z tym, co ziemskie, i pozwólcie, by to, co Boże, przez waszą modlitwę i ofiarę kształtowało wasze życie – aby w waszych sercach było Królestwo Boże, abyście zaczęli żyć, zaczynając od Boga Ojca, abyście zawsze starali się kroczyć z moim Synem.

Ale dla tego wszystkiego, dzieci moje, musicie być ubodzy duchem i napełnieni miłością i miłosierdziem.

Musicie mieć czyste i proste serca i zawsze być gotowi do służenia.

Dzieci moje, posłuchajcie Mnie, mówię dla waszego zbawienia.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 18 marca 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 18 marca 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 marca 2016

„Drogie dzieci!

Moje przyjście do was jest darem Ojca Niebieskiego dla was.

Dzięki Jego miłości przychodzę, aby wam pomóc znaleźć drogę do prawdy, znaleźć drogę do mojego Syna.

Przychodzę, aby potwierdzić wam prawdę.

Pragnę przypomnieć wam słowa mojego Syna. On wypowiedział słowa zbawienia dla całego świata, słowa miłości dla wszystkich – miłości, którą dowiódł swoją ofiarą.

Ale i dzisiaj wiele moich dzieci Go nie zna, nie chcą Go poznać, są obojętni. Z powodu ich obojętności moje Serce boleśnie cierpi.

Mój Syn zawsze był w Ojcu.

Rodząc się na ziemi, przyniósł to, co jest boskie, a ode Mnie wziął to, co ludzkie.

Z Nim przyszło pomiędzy nas Słowo.

Z Nim nadeszła Światłość Świata, która wkracza w serca, oświeca je i napełnia miłością i pocieszeniem.

Dzieci moje, mojego Syna mogą widzieć ci wszyscy, którzy Go kochają, bo Jego oblicze dostrzega się w duszach, które są napełnione miłością do Niego.

Dlatego, dzieci moje, apostołowie moi, posłuchajcie Mnie.

Porzućcie marność i egoizm.

Nie żyjcie jedynie dla tego, co ziemskie, materialne.

Kochajcie mojego Syna i sprawcie, by inni widzieli Jego oblicze w waszej miłości do Niego.

Pomogę wam, abyście Go jeszcze bardziej poznali.

Będę wam o Nim mówiła.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 marca 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 marca 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 lutego 2016

„Drogie dzieci!

W tym czasie łaski wzywam was wszystkich do nawrócenia.

Małe dzieci, mało kochacie, jeszcze mniej się modlicie.

Jesteście zagubieni i nie wiecie, co jest waszym celem.

Weźcie krzyż, patrzcie na Jezusa i idźcie za Nim.

On się wam daje po śmierć na krzyżu, bo was kocha.

Małe dzieci, wzywam was, wróćcie do modlitwy sercem, abyście w modlitwie znaleźli nadzieję i sens waszego życia.

Jestem z wami i modlę się za was.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 lutego 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 lutego 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 lutego 2016

„Drogie dzieci!

Wzywałam was i ponownie was wzywam, abyście poznali mojego Syna, abyście poznali Prawdę.

Ja jestem z wami i modlę się, by się wam to powiodło.

Dzieci moje, musicie się więcej modlić, abyście mieli coraz więcej miłości i cierpliwości, tak byście wiedzieli, jak złożyć ofiarę i byście byli ubogimi w duchu.

Mój Syn w Duchu Świętym jest zawsze z wami.

Jego Kościół rodzi się w każdym sercu, które Go rozpoznaje.

Módlcie się, abyście mogli rozpoznać mojego Syna, módlcie się, aby wasza dusza była z Nim jedno.

To jest modlitwa, to jest miłość, która przyciąga innych i czyni was moimi apostołami.

Patrzę na was z miłością, matczyną miłością.

Znam was, znam wasze bóle i smutki, bo ja też cierpiałam w cichości.

Moja wiara dawała Mi miłość i nadzieję.

Powtarzam, Zmartwychwstanie mojego Syna i moje Wniebowzięcie są dla was nadzieją i miłością.

Dlatego, dzieci moje, módlcie się, abyście poznali prawdę, byście mieli silną wiarę, która będzie prowadzić wasze serca i która wasze bóle i cierpienia będzie potrafiła przemienić w miłość i nadzieję.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 lutego 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 lutego 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 stycznia 2016

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj wzywam was wszystkich do modlitwy.

Bez modlitwy nie możecie żyć, bo modlitwa jest łańcuchem, który was przybliża do Boga.

Dlatego, małe dzieci, w pokorze serca wróćcie do Boga i Jego przykazań, abyście całym sercem mogli powiedzieć: jako w Niebie, niech tak będzie i na ziemi.

Jesteście, małe dzieci, wolni, abyście w wolności zdecydowali się na Boga lub lub przeciwko Niemu.

Widzicie, gdzie szatan chce was pociągnąć do grzechu i niewoli.

Dlatego, małe dzieci, wróćcie do mojego Serca, abym Ja mogła was poprowadzić do mojego Syna Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 stycznia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 stycznia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 stycznia 2016

„Drogie dzieci!

Jako Matka jestem szczęśliwa, że jestem pomiędzy wami, bo pragnę mówić wam na nowo o słowach swojego Syna i Jego miłości.

Mam nadzieję, że przyjmiecie Mnie sercem, bo słowa mojego Syna i Jego miłość są jedynym światłem i nadzieją w ciemności teraźniejszości.

To jest jedyna prawda, a wy, którzy będziecie ją przyjmowali i żyli nią, będziecie mieć czyste i pokorne serca.

Mój Syn kocha czyste i pokorne.

Czyste i pokorne serca ożywiają słowa mojego Syna – żyją nimi, szerzą je i sprawiają, że wszyscy je słyszą.

Słowa mojego Syna przywracają życie tym, którzy słuchają.

Słowa mojego Syna przywracają miłość i nadzieję.

Dlatego, apostołowie moi mili, dzieci moje, żyjcie słowami mojego Syna.

Miłujcie się, tak jak On was umiłował.

Miłujcie się w Jego Imię, pamiętając o Nim.

Kościół rozwija się i wzrasta dzięki tym, którzy słuchają słów mojego Syna; dzięki tym, którzy miłują; dzięki tym, którzy znoszą ból i cierpią w ciszy i nadziei ostatecznego odkupienia.

Dlatego, dzieci moje miłe, niech słowa mojego Syna i Jego miłość będą pierwszymi i ostatnimi myślami waszego dnia.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 stycznia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 stycznia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Coroczne objawienie i orędzie dane Jakovowi
25 grudnia 2015

„Wszystkie te lata, poprzez które Bóg pozwolił mi być z wami, są znakiem niezmiernej Bożej miłości, którą Bóg ma do każdego z was, i znakiem, jak bardzo Bóg was kocha.

Małe dzieci, jak wielkie łaski dał wam Najwyższy i jak wielkie łaski pragnie wam ofiarować.

Ale, małe dzieci, wasze serca są zamknięte i żyją w strachu i nie pozwalają Jezusowi, aby Jego miłość i Jego pokój ogarnęły wasze serca i zapanowały w waszym życiu.

Życie bez Boga jest życiem w ciemności i nigdy nie poznacie Ojcowskiej miłości i Jego troski o każdego z was.

Dlatego, małe dzieci, dzisiaj w szczególny sposób módlcie się do Jezusa, by od dzisiaj wasze życie doświadczyło nowego narodzenia w Bogu i by wasze życie stało się światłem, które będzie emanować od was.

I w ten sposób staniecie się świadkami Bożej obecności w świecie i wobec każdego człowieka, który żyje w ciemności.

Małe dzieci, kocham was i codziennie wstawiam się za wami u Najwyższego.

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 grudnia 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 grudnia 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 grudnia 2015

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj niosę wam swojego Syna Jezusa i z tego objęcia daję wam Jego pokój i pragnienie Nieba.

Modlę się z wami o pokój i wzywam was, byście byli pokojem.

Wszystkich was błogosławię swoim matczynym błogosławieństwem pokoju.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 grudnia 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 grudnia 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 grudnia 2015

„Drogie dzieci!

Ja zawsze jestem z wami, bo mój Syn mi was powierzył.

A wy, dzieci moje, wy Mnie potrzebujecie, szukacie Mnie, przybywacie do Mnie i rozweselacie moje matczyne Serce.

Ja mam i zawsze będę mieć miłość do was – do was, którzy cierpicie i którzy swoje bóle i cierpienia powierzacie mojemu Synowi i Mnie.

Moja miłość szuka miłości wszystkich moich dzieci, a moje dzieci szukają mojej miłości.

Przez miłość Jezus szuka jedności między Niebem i ziemią, między Ojcem Niebieskim i wami, moje dzieci, swoim Kościołem.

Dlatego trzeba się wiele modlić – modlić i kochać Kościół, do którego należycie.

Kościół teraz cierpi, a potrzeba apostołów, którzy kochając jedność, świadcząc i obdarzając, wskazują drogi Boże; potrzeba apostołów, którzy przeżywając Eucharystię sercem, czynią wielkie dzieła; potrzeba was, moi apostołowie miłości.

Dzieci moje, Kościół od samych początków był prześladowany i zdradzany, ale wzrastał dzień po dniu.

Jest niezniszczalny, bo mój Syn dał mu serce – Eucharystię, a światło Jego Zmartwychwstania jaśniało i będzie jaśnieć nad nim.

Dlatego nie lękajcie się.

Módlcie się za swoich pasterzy, aby mieli siłę i miłość, by być mostami zbawienia.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 grudnia 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 grudnia 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 listopada 2015

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was wszystkich: módlcie się w moich intencjach.

Pokój jest zagrożony, dlatego, małe dzieci, módlcie się i bądźcie tymi, którzy niosą pokój i nadzieję w tym niespokojnym świecie, gdzie szatan atakuje i kusi na wszelkie sposoby.

Małe dzieci, bądźcie silni w modlitwie i odważni w wierze.

Jestem z wami i wstawiam się przed moim Synem Jezusem za wami wszystkimi.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 listopada 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 listopada 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 listopada 2015

„Drogie dzieci!

Ponownie pragnę wam mówić o miłości.

Zgromadziłam was wokół siebie w imię mojego Syna, według Jego woli.

Pragnę, aby wasza wiara była mocna; by wypływała z miłości.

Bo te z moich dzieci, które rozumieją miłość mojego Syna i naśladują ją, żyją w miłości i nadziei.

Poznali miłość Bożą.

Dlatego, dzieci moje, módlcie się, módlcie się, byście mogli coraz bardziej kochać i czynić dzieła miłości.

Bo sama wiara bez miłości i dzieł miłości nie jest tym, czego od was wymagam.

Dzieci moje, to jest pozór wiary.

To jest chwalenie samego siebie.

Mój Syn wymaga wiary i dzieł miłości i dobroci.

Modlę się, ale również was proszę, abyście się modlili i żyli miłością, ponieważ pragnę, aby mój Syn, gdy będzie spoglądał w serca wszystkich moich dzieci, mógł w nich dostrzec miłość i dobroć, a nie nienawiść i obojętność.

Dzieci moje, apostołowie mojej miłości, nie traćcie nadziei, nie traćcie siły.

Wy to potraficie.

Ja was zachęcam i błogosławię.

Bo to wszystko, co jest z tej ziemi – co wiele moich dzieci stawia niestety na pierwszym miejscu – zniknie; a pozostanie tylko miłość i dzieła miłości i one otworzą bramy Królestwa Niebieskiego.

W tych bramach będę na was czekać.

W tych bramach pragnę powitać i uścisnąć wszystkie moje dzieci.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 listopada 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 listopada 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 października 2015

„Drogie dzieci!

Moja modlitwa również dzisiaj jest za was wszystkich, szczególnie za tych wszystkich, których serca stały się twarde na moje wezwanie.

Żyjecie w dniach łaski i nie jesteście świadomi darów, które Bóg wam daje poprzez moją obecność.

Małe dzieci, również dzisiaj zdecydujcie się na świętość i weźcie przykład ze świętych naszych czasów, a zobaczycie, że świętość jest rzeczywistością dla was wszystkich.

Radujcie się w miłości, Małe dzieci, że w oczach Bożych jesteście niepowtarzalni i niezastąpieni, bo jesteście Bożą radością na tym świecie.

Dawajcie świadectwo o pokoju, modlitwie i miłości.

Dziękuję wam, że opowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 października 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 października 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 października 2015

„Drogie dzieci!

Jestem tutaj pośród was, aby was zachęcać, napełniać swoją miłością i ponownie was wezwać, byście byli świadkami miłości mojego Syna.

Wiele moich dzieci nie ma nadziei, nie ma pokoju, nie ma miłości.

Poszukują mojego Syna, ale nie wiedzą, jak i gdzie Go odnaleźć.

Mój Syn otwiera im swoje ramiona, a wy im pomóżcie znaleźć się w Jego objęciach.

Dzieci moje, to dlatego musicie się modlić o miłość.

Musicie bardzo, bardzo wiele się modlić, abyście mieli jak najwięcej miłości, bo miłość zwycięża śmierć i sprawia, że życie trwa.

Apostołowie mojej miłości, moje dzieci, ze szczerym i prostym sercem jednoczcie się w modlitwie, bez względu na to, jak daleko od siebie jesteście.

Zachęcajcie się wzajemnie do duchowego wzrostu, tak jak i Ja was zachęcam.

Czuwam nad wami i jestem z wami, kiedykolwiek o Mnie pomyślicie.

Módlcie się też za swoich pasterzy – za tych, którzy się wszystkiego wyrzekli ze względu na mojego Syna i na was.

Miłujcie ich i módlcie się za nich.

Ojciec Niebieski słucha waszych modlitw.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 października 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 października 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 września 2015

„Drogie dzieci!

Również dziś proszę Ducha Świętego, aby napełnił wasze serca silną wiarą.

Modlitwa i wiara napełnią wasze serce miłością i radością i będziecie znakiem dla tych, którzy są daleko od Boga.

Małe dzieci, zachęcajcie się nawzajem do modlitwy sercem, aby modlitwa wypełniła wasze życie, a wy każdego dnia, małe dzieci, będziecie przede wszystkim świadkami służenia Bogu w adoracji i bliźniemu w potrzebie.

Jestem z wami i wstawiam się za wami wszystkimi.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 września 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 września 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 września 2015

„Drogie dzieci!

Drodzy moi apostołowie miłości, wy, którzy niesiecie prawdę, ponownie was wzywam i gromadzę wokół siebie, abyście Mi pomogli, abyście pomogli wszystkim moim dzieciom spragnionym miłości i prawdy – spragnionym mojego Syna.

Ja jestem łaską od Ojca Niebieskiego, posłaną, aby wam pomóc żyć Słowem mojego Syna.

Miłujcie się wzajemnie.

Żyłam waszym życiem ziemskim.

Wiem, że nie zawsze jest łatwo, ale jeśli będziecie się wzajemnie miłowali, będziecie się modlić sercem, osiągniecie wyżyny duchowe i otworzy się wam droga do Raju.

Tutaj czekam na was Ja, wasza Matka, bo tutaj jestem.

Bądźcie wierni mojemu Synowi i uczcie innych wierności.

Jestem z wami, pomogę wam.

Będę was uczyła wiary, abyście wiedzieli, jak we właściwy sposób przekazywać ją innym.

Będę was uczyła prawdy, abyście potrafili rozróżniać.

Będę was uczyła miłości, abyście poznali, czym jest prawdziwa miłość.

Dzieci moje, mój Syn sprawi, że będzie mówił poprzez wasze słowa i wasze dzieła.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 września 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 września 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem


Wcześniejsze orędzia dostępne są w dziale orędzia, a także w dwutomowym zbiorku zawierającym orędzia z 35 lat objawień.