Bóg jest waszą ucieczką od każdego zła

Orędzie z 25 lipca 2018 roku

 

Drogie dzieci!

Bóg Mnie wezwał, bym prowadziła was do Niego, bo On jest waszą siłą.

Dlatego wzywam was, abyście się modlili do Niego i Jemu ufali, bo On jest waszą ucieczką od każdego zła, które czyha i zabiera dusze daleko od łaski i radości, do których wszyscy jesteście wezwani.

Małe dzieci, żyjcie Rajem tutaj na ziemi, aby było wam dobrze i niech Boże przykazania będą światłem na waszej drodze.

Jestem z wami i wszystkich was kocham swoją matczyną miłością.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

 

Orędzie w formacie do druku:
orędzie z 25 lipca 2018 roku (.pdf) – dwa na A4
orędzie z 25 lipca 2018 roku (.pdf) – jedno na A4, z obrazkiem