Przebaczajcie, drogie dzieci

Orędzie z 6 sierpnia 2018 roku

Drogie dzieci! Również dzisiaj pragnę wezwać was w szczególny sposób do przebaczenia. Przebaczajcie, drogie dzieci, a w ten sposób otworzycie drogę Duchowi Świętemu do waszych serc. Modlę się, drogie dzieci, za was wszystkich, i wstawiam się za wami przed moim Synem. Módlcie się razem ze Mną za moje plany. Dziękuję wam, drogie dzieci, że także dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie.