Pełni ufności w pełni oddajcie Bogu wasze serca

Orędzie z 25 grudnia 2018 roku przekazane Jakovowi

Na ostatnim codziennym objawieniu Jakova w 1998 roku Matka Boża powiedziała mu, że będzie miał objawienia raz w roku, na Boże Narodzenie. Tak było i w tym roku. Jakov po objawieniu przekazał następujące orędzie:

 

Drogie dzieci!

W ten dzień łaski wzywam was do miłości.

Małe dzieci, Bóg niezmiernie was kocha i dlatego, małe dzieci, pełni ufności – nie patrząc wstecz i bez lęku – w pełni oddajcie Mu wasze serca, aby Bóg napełnił je Swoją miłością.

Nie bójcie się wierzyć Jego miłości i miłosierdziu, bo Jego miłość jest mocniejsza od wszelkiej waszej słabości i lęku.

Dlatego, dzieci moje, pełni miłości w swoich sercach zaufajcie Jezusowi i powiedzcie mu swoje «tak», bo On jest jedyną drogą, która prowadzi was do Ojca Wiecznego.

 

 

 

Orędzie w formacie do druku:
orędzie z 25 grudnia 2018 roku przekazane Jakovowi (.pdf) – dwa na A4
orędzie z 25 grudnia 2018 roku przekazane Jakovowi (.pdf) – jedno na A4, z obrazkiem