Wasze życie stanie się uporządkowane i odpowiedzialne

Orędzie z 25 stycznia 2019 roku

 

Drogie dzieci!

Dzisiaj jak matka wzywam was do nawrócenia. To jest czas dla was, małe dzieci, czas ciszy i modlitwy.

Dlatego w cieple waszego serca niech rośnie ziarno nadziei i wiary, a wy, małe dzieci, z dnia na dzień odczujecie potrzebę, by się więcej modlić.

Wasze życie stanie się uporządkowane i odpowiedzialne.

Zrozumiecie, małe dzieci, że jesteście tu na ziemi przemijający i odczujecie potrzebę bycia bliżej Boga i z miłością będziecie dawać świadectwo waszego spotkania z Bogiem, którym będziecie dzielić się z innymi.

Jestem z wami i modlę się za was, ale nie mogę bez waszego «tak».

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

 

 

Orędzie w formacie do druku:
orędzie z 25 stycznia 2019 roku (.pdf) – dwa na A4
orędzie z 25 stycznia 2019 roku (.pdf) – jedno na A4, z obrazkiem