Mój Syn daje się wam, łamie z wami chleb

Orędzie z 2 lutego 2019 roku

 

Drogie dzieci!

Miłość i dobroć Ojca Niebieskiego dają objawienia, które sprawiają, że wzrasta wiara, że jest objaśniana, że przynosi pokój, pewność i nadzieję. Tak i Ja, dzieci moje, przez miłosierną miłość Ojca Niebieskiego, zawsze na nowo wskazuję wam drogę ku mojemu Synowi, ku zbawieniu wiecznemu. Jednak, niestety, wiele moich dzieci nie chce mnie słuchać, wiele moich dzieci się waha. A Ja – Ja zawsze, w czasie i ponad czasem, wielbiłam Pana za wszystko, co uczynił we Mnie i przeze Mnie.

Mój Syn daje się wam, łamie z wami chleb, mówi do was słowa życia wiecznego, abyście je nieśli wszystkim. A wy, dzieci moje, apostołowie mojej miłości, czego się wy lękacie, skoro mój Syn jest z wami? Oddajcie Mu wasze dusze, aby On mógł być w nich i by mógł uczynić was narzędziami wiary, narzędziami miłości.

Dzieci moje, żyjcie Ewangelią, żyjcie miłością miłosierną do bliźnich, ale ponad wszystko żyjcie miłością do Ojca Niebieskiego. Dzieci moje, nie jesteście zjednoczeni przypadkowo. Ojciec Niebieski nikogo nie jednoczy przypadkowo. Mój Syn przemawia do waszych dusz. Ja przemawiam do waszych serc. Jako Matka mówię wam: pójdźcie ze Mną, miłujcie się wzajemnie, dawajcie świadectwo. Nie lękajcie się swoim przykładem bronić prawdy, Słowa Bożego, które jest wieczne i nigdy się nie zmienia. Dzieci moje, kto działa w świetle miłosiernej miłości i prawdy, zawsze jest wspomagany przez Niebo i nie jest sam.

Apostołowie mojej miłości, niech pośród wszystkich innych zawsze rozpoznają was przez waszą cichość, miłość i pogodę ducha. Ja jestem z wami.

Dziękuję wam.