Tak jak przyroda odnawia się do nowego życia

Orędzie z 25 marca 2019 roku

 

Drogie dzieci!

To jest czas łaski.

Tak jak przyroda odnawia się do nowego życia, tak i wy jesteście wezwani do nawrócenia. Zdecydujcie się na Boga.

Małe dzieci, jesteście puści i nie macie radości, bo nie macie Boga. Dlatego módlcie się, aż modlitwa będzie dla was życiem.

W przyrodzie poszukujcie Boga, który was stworzył, bo przyroda mówi i walczy o życie, a nie o śmierć.

Wojny panują w sercach i narodach, bo nie macie pokoju i nie widzicie, małe dzieci, brata w waszym bliźnim. Dlatego wróćcie do Boga i modlitwy.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

 

 

Orędzie w formacie do druku:
orędzie z 25 marca 2019 roku (.pdf) – dwa na A4
orędzie z 25 marca 2019 roku (.pdf) – jedno na A4, z obrazkiem