Życie zwyciężyło, mój Syn jest żywy

Orędzie z 2 maja 2019 roku

 

Drogie dzieci!

Z matczyną miłością wzywam was, byście z sercami czystymi i otwartymi z całkowitą ufnością odpowiedzieli na wielką miłość mojego Syna. Znam wielkość Jego miłości. Nosiłam Go w Sobie – Hostię w Sercu, Światłość i Miłość świata. Dzieci moje, także to, że zwracam się do was, jest dla was znakiem miłości i czułości Ojca Niebieskiego – jednym wielkim uśmiechem napełnionym miłością mojego Syna, wezwaniem do życia wiecznego.

Krew mojego Syna z miłości została przelana za was. Ta drogocenna Krew jest dla waszego zbawienia, dla życia wiecznego. Ojciec Niebieski stworzył człowieka dla wiecznego szczęścia. Nie jest możliwe, abyście umarli wy, którzy poznaliście miłość mojego Syna – wy, którzy go naśladujecie. Życie zwyciężyło, mój Syn jest żywy. Dlatego, dzieci moje, apostołowie mojej miłości, niech modlitwa wskaże wam drogę i sposób szerzenia miłości mojego Syna, modlitwa w najwznioślejszej formie.

Dzieci moje, kiedy staracie się żyć słowami mojego Syna, modlicie się. Kiedy miłujecie ludzi, których spotykacie, wy szerzycie miłość Mojego Syna. Ta miłość otwiera bramy Raju. Dzieci moje, od początku modliłam się za Kościół. Dlatego, apostołowie mojej miłości, wzywam także was, byście modlili się za Kościół i jego sługi, za tych, których mój Syn powołał.

Dziękuję wam.