Zostawcie przemijające rzeczy tego świata materializmu

Orędzie z 5 lipca 2019 roku

Orędzie zostało przekazane Ivanowi na Wzgórzu Objawień w czasie spotkania modlitewnego jego grupy modlitewnej.

 

Ivan:

Również dzisiaj Matka Boża przyszła do nas bardzo radosna i szczęśliwa i wszystkich nas pozdrowiła swoim matczyny pozdrowieniem:

Niech będzie pochwalony Jezus, moje drogie dzieci!

Po tym przez pewien dłuższy czas modliła się tutaj nad wszystkimi nami z wyciągniętymi rękoma i wszystkich nas pobłogosławiła swoim matczynym błogosławieństwem i pobłogosławiła wszystko to, co przynieśliście do pobłogosławienia. Po tym Matka Boża zwróciła się krótko do nas wszystkich tymi słowami:

Drogie dzieci!

W tym czasie szczególnie pragnę was wezwać, byście się zdecydowali na Boga.

Umieśćcie Boga w waszym życiu i w waszych rodzinach na pierwszym miejscu.

Zostawcie przemijające rzeczy tego świata materializmu – wszystko, co oddala was od mojego Syna.

Zdecydujcie się stanowczo.

Żyjcie moimi orędziami.

Pragnę nadal was prowadzić – prowadzić do mojego Syna, abyście znaleźli w Nim autentyczny i prawdziwy pokój i miłość.

Dziękuję wam, drogie dzieci, i dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Po tym Matka Boża dalej przez pewien czas modliła się nad wszystkimi nami. Następnie poleciłem Jej wszystkich was, wasze potrzeby, wasze intencje, wasze rodziny. Po czym Matka Boża w modlitwie odeszła w znaku światłości krzyża z pozdrowieniem:

Idźcie w pokoju, moje drogie dzieci!