Módlcie się o silną wiarę w moich kapłanach

Orędzie z 17 maja 2019 roku

Orędzie zostało przekazane Ivanowi na Wzgórzu Objawień w czasie spotkania modlitewnego jego grupy modlitewnej.

 

Drogie dzieci!

Również dzisiaj wzywam was w szczególny sposób, byście modlili się w moich intencjach, za moje plany, które pragnę tutaj zrealizować przez moje przyjście. Módlcie się w szczególny sposób za moich pasterzy, o silną wiarę, silną wiarę w moich kapłanach.

Dziękuję wam, drogie dzieci, także dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.