Módlcie się

Coroczne objawienie Matki Bożej Ivance – 25 czerwca 2019 roku

 

Drogie dzieci! Módlcie się, módlcie się, módlcie się!

 

Wizjonerka Ivanka Ivanković-Elez miała coroczne objawienie 25 czerwca 2019 r.
Zgodnie ze świadectwem widzących Vicka, Marija i Ivan wciąż mają codzienne objawienia, natomiast Mirjana, Ivanka i Jakov widzą Matkę Bożą już tylko raz do roku.
Podczas ostatniego z codziennych objawień Matka Boża powierzyła Ivance ostatnią, dziesiątą tajemnicę i powiedziała jej, że do końca życia będzie miała objawienia raz do roku, w Rocznicę Objawień (to jest 25 czerwca). Tak też było w tym roku.
Objawienie, które miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki, trwało 4 minuty (od 18.37 do 18.41). Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina Ivanki. Po objawieniu widząca przekazała powyższe krótkie wezwanie, orędzie Matki Bożej.