Przygotowuję was na nowe czasy

Orędzie z 25 czerwca 2019 roku

 

Drogie dzieci!

Dziękuję Bogu za każdego z was.

W szczególny sposób, małe dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Przygotowuję was na nowe czasy, abyście byli mocni w wierze i wytrwali w modlitwie, tak aby poprzez was Duch Święty działał i odnowił oblicze ziemi.

Modlę się z wami o pokój, który jest najdrogocenniejszym darem, choć szatan chce wojny i nienawiści.

Wy, małe dzieci, bądźcie moimi wyciągniętymi rękoma i dumnie idźcie z Bogiem.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

 

Orędzie w formacie do druku:
orędzie z 25 czerwca 2019 roku (.pdf) – dwa na A4
orędzie z 25 czerwca 2019 roku (.pdf) – jedno na A4, z obrazkiem