Bardziej niż kiedykolwiek jest dzisiaj konieczne modlić się za rodziny

Orędzie z 13 września 2019 roku

Orędzie zostało przekazane Ivanowi na Wzgórzu Objawień w czasie spotkania modlitewnego jego grupy modlitewnej.

 

Ivan:

Chciałbym opisać wam spotkanie z Matką Bożą. Tego wieczoru Matka Boża przyszła do nas radosna i szczęśliwa i wszystkich nas pozdrowiła swoim matczynym pozdrowieniem:

„Niech będzie pochwalony Jezus, drogie dzieci moje!”

Potem przez chwilę modliła się nad wszystkimi nami z wyciągniętymi rękoma. Pobłogosławiła nas wszystkich swoim matczynym błogosławieństwem i pobłogosławiła wszystko to, co przynieśliście do błogosławieństwa. Po tym zwróciła się do nas wszystkich tymi słowami, mówiąc:

„Drogie dzieci! 

I dzisiaj pragnę was wezwać w sposób szczególny, byście modlili się za rodziny i o świętość w rodzinach.

Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się.

Bardziej niż kiedykolwiek jest dzisiaj konieczne modlić się za rodziny, aby zostały uzdrowione duchowo.

Dziękuję wam, drogie dzieci, że także dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Po tym poleciłem was wszystkich, wasze potrzeby, intencje i w szczególny sposób wszystkich was chorych tutaj obecnych. Wtedy Matka Boża dalej modliła się tutaj za nami i w tej modlitwie odeszła w oświetlonym znaku krzyża z pozdrowieniem:

„Idźcie w pokoju, drogie dzieci moje!”