Rozważajcie tajemnice różańcowe

Orędzie z 25 września 2019 roku

 

Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was, byście modlili się w moich intencjach, abym wam pomogła.

Małe dzieci, módlcie się na różańcu i rozważajcie tajemnice różańcowe, bo i wy w swoim życiu przechodzicie poprzez radości i boleści. W ten sposób przemieniacie tajemnice w swoje życie, bo życie jest tajemnicą, dopóki nie umieścicie go w Bożych rękach.

W ten sposób będziecie mieć doświadczenie wiary jak Piotr, który spotkał Jezusa i Duch Święty napełnił jego serce.

I wy jesteście wezwani, małe dzieci, abyście dawali świadectwo, żyjąc miłością, którą Bóg was dzień w dzień otacza poprzez moją obecność.

Dlatego, małe dzieci, bądźcie otwarci i módlcie się sercem w wierze.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

 

Orędzie w formacie do druku:
orędzie z 25 września 2019 roku (.pdf) – dwa na A4
orędzie z 25 września 2019 roku (.pdf) – jedno na A4, z obrazkiem