Kiedy jest najciężej, jestem z wami

Orędzie z 4 października 2019 roku

Orędzie zostało przekazane Ivanowi na Wzgórzu Objawień w czasie spotkania modlitewnego jego grupy modlitewnej.

 

Ivan:

Również dzisiaj Matka Boża przyszła do nas bardzo szczęśliwa i radosna. Powitała nas wszystkich swoim matczynym pozdrowieniem:

„Niech będzie pochwalony Jezus, drogie dzieci moje!”

Potem powiedziała:

„Drogie dzieci! 

Także dzisiaj, w szczególny sposób, wzywam was do odnowienia modlitwy rodzinnej.

Módlcie się, drogie dzieci, i wzrastajcie, wzrastajcie w świętości. Aby wasza świętość była całkowita, módlcie się.

Zostawcie przemijające rzeczy tego świata, które oddalają was od miłości Mojego Syna. On was kocha, a Ja prowadzę was z tą miłością do Niego.

Módlcie się. Wytrwajcie w modlitwie. Wiedzcie, drogie dzieci, że kiedy jest najciężej, jestem z wami, razem z wami – blisko was.

Dziękuję wam, drogie dzieci, że także dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Potem Matka Boża modliła się przez chwilę nad nami wszystkimi. Modliła się szczególnie nad wami chorymi obecnymi tutaj. Pobłogosławiła po tym nas wszystkich i wszystko, co przynieśliście do błogosławieństwa. Poleciłem was wszystkich, wasze potrzeby, wasze intencje, wasze rodziny i w szczególny sposób chorych. Wtedy Matka Boża dalej modliła się nad nami wszystkimi tutaj i odeszła w modlitwie, w oświetlonym znaku krzyża z pozdrowieniem:

„Idźcie w pokoju, drogie dzieci moje!”