Przygotujcie swoją duszę na Boga

Orędzie z 9 listopada 2019 roku

Orędzie zostało przekazane Ivanowi w Elmhurst (Illinois) w Stanach Zjednoczony podczas pobytu na konferencji maryjnej.

 

Drodzy Przyjaciele,

Co dotyczy czasu spotkania z Matką Najświętszą dzisiejszego wieczoru – chciałbym opisać i podzielić się z wami kilkoma rzeczami dotyczącymi tego spotkania. Po każdym spotkaniu z Matką Bożą trudno jest wrócić do tego świata i do realności tego życia. Być z Matką Najświętszą każdego dnia znaczy spotykać Ją w raju. Kiedy przychodzi, przynosi ze Sobą pokój z raju. Nie ma słów w naszym świecie na opisanie piękna tego spotkania. Dlatego po prostu posługuje się słowami, które mam, aby opisać to, co jest najważniejsze.

Przyszła do nas tego wieczoru bardzo szczęśliwa i radosna. Powitała nas swoim matczynym pozdrowieniem:

„Niech będzie pochwalony Jezus, moje drogie dzieci”.

I po tym wyciąga ręce i modli się nad każdym z nas, zwłaszcza modliła się nad tymi, którzy są chorzy. A potem mówi to do nas wszystkich:

„Drogie dzieci! Wzywam was dzisiaj do nawrócenia. Otwórzcie swoje serca, drogie dzieci, na sakrament spowiedzi, przygotujcie swoją duszę na Boga, tak aby mały Jezus mógł narodzić się w waszych sercach, zwłaszcza teraz w tym czasie łaski. Niech wasze serce tęskni za modlitwą. Jestem blisko was. Wstawiam się przed Moim Synem za każdym z was. Dziękuję wam, moje drogie dzieci, także dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Wtedy dała nam Swoje matczyne błogosławieństwo. Pobłogosławiła wszystko, co przynieśliście ze sobą do błogosławieństwa. Tak jak zawsze robię, tak i tym razem poleciłem Matce Najświętszej wszystkich was, wasze potrzeby, wasze rodziny, wasze parafie, z których przybywacie, wszystkich obecnych kapłanów, a szczególnie tych, którzy są chorzy. Po tym dalej się modliła nad każdym z nas i w tej modlitwie odchodzi w znaku światłości i krzyżu z pozdrowieniem:

„Idźcie w pokoju, moje drogie dzieci”.