Dajcie mojemu Synowi miłość do bliźniego

Orędzie z 2 stycznia 2020 roku

 

Drogie dzieci!

Wiem, że jestem obecna w waszym życiu i w waszych sercach. Odczuwam waszą miłość, słyszę wasze modlitwy i kieruję je do mojego Syna. Jednak, dzieci moje, pragnę, przez matczyną miłość, być w życiu wszystkich moich dzieci. Wszystkie moje dzieci pragnę zgromadzić wokół siebie, pod moim matczynym płaszczem. Dlatego wzywam was i nazywam was apostołami mojej miłości, abyście mi pomogli.

Dzieci moje, mój Syn wypowiedział słowa „Ojcze nasz” – Ojcze nasz, któryś jest wszędzie i w naszych sercach – bo pragnie nauczyć was modlić się słowami i odczuciami. Pragnie, abyście zawsze byli lepsi, abyście żyli miłością miłosierną, która jest modlitwą i bezgraniczną ofiarą za innych.

Dzieci moje, dajcie mojemu Synowi miłość do bliźniego, dajcie słowa pocieszenia, współczucia i uczynki sprawiedliwości względem bliźnich. Wszystko, co ofiarujecie innym, apostołowie mojej miłości, mój Syn przyjmuje jako dar. I ja jestem z wami, bo mój Syn pragnie, aby moja miłość, jak promień światła, ożywiła wasze dusze; abym wam pomogła w poszukiwaniu pokoju i szczęścia wiecznego.

Dlatego, dzieci moje, miłujcie się wzajemnie. Bądźcie zjednoczeni w moim Synu, bądźcie dziećmi Bożymi, które wszystkie razem pełnym, otwartym i czystym sercem mówią „Ojcze nasz”. I nie lękajcie się.

Dziękuję wam.