Prawda nie jest nowa – ona jest wieczna

Orędzie z 2 marca 2020 roku

 

Drogie dzieci!

Wasza czysta i szczera miłość przyciąga moje matczyne serce. Wasza wiara i zaufanie Ojcu Niebieskiemu są pachnącymi różami, które mi przynosicie – najpiękniejszymi bukietami róż złożonymi z waszych modlitw, uczynków miłosierdzia i miłości.

Apostołowie mojej miłości, wy, którzy szczerze, czystym sercem staracie się naśladować mojego Syna, wy, którzy Go szczerze kochacie, pomóżcie, bądźcie przykładem dla tych, którzy jeszcze nie poznali miłości mojego Syna. Ale dzieci moje, nie tylko słowami, ale też uczynkami oraz czystymi uczuciami, którymi wychwalacie Ojca Niebieskiego.

Apostołowie mojej miłości, jest czas czuwania i proszę was o miłość, abyście nie osądzali nikogo, bo Ojciec Niebieski będzie sądził wszystkich. Proszę, abyście kochali, byście nieśli prawdę, bo prawda jest stara. Ona nie jest nowa – ona jest wieczna, ona jest prawdą. Ona daje świadectwo o Bożej wieczności.

Nieście światło mojego Syna i rozpraszajcie ciemność, która coraz bardziej pragnie was ogarnąć. Nie lękajcie się. Z łaski i miłości mojego Syna jestem z wami.

Dziękuję wam.