Zło się zatrzyma, a pokój zapanuje

Orędzie z 25 sierpnia 2020 roku

 

Drogie dzieci!

To jest czas łaski. Jestem z wami i na nowo wzywam was, małe dzieci, wróćcie do Boga i modlitwy, dopóki modlitwa nie będzie dla was radością.

Małe dzieci, nie macie przyszłości ani pokoju, dopóki wasze życie nie zacznie się od osobistego nawrócenia i przemiany w dobro. Zło się zatrzyma, a pokój zapanuje w waszych sercach i na świecie.

Dlatego, małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Jestem z wami i wstawiam się przed moim synem Jezusem za każdym z was.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

 

Orędzie w formacie do druku:
orędzie z 25 sierpnia 2020 roku (.pdf) – dwa na A4
orędzie z 25 sierpnia 2020 roku (.pdf) – jedno na A4, z obrazkiem