Przyzywajcie pomocy wszystkich świętych

Orędzie z 25 października 2020 roku

 

Drogie dzieci!

W tym czasie wzywam was, abyście wrócili do Boga i modlitwy.
Przyzywajcie pomocy wszystkich świętych, aby byli dla was przykładem i pomocą.

Szatan jest silny i walczy, aby jak najwięcej serc przyciągnąć do siebie.

Chce wojny i nienawiści.

Dlatego jestem z wami tak długo, aby was prowadzić na drogę zbawienia do Tego, który jest drogą, prawdą i życiem.

Wróćcie, małe dzieci, do miłości do Boga, a On będzie waszą siłą i ucieczką.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

 

Orędzie w formacie do druku:
orędzie z 25 października 2020 roku (.pdf) – dwa na A4
orędzie z 25 października 2020 roku (.pdf) – jedno na A4, z obrazkiem