Pragnijcie Nieba, a w Niebie nie ma ani smutku, ani nienawiści

Orędzie z 25 stycznia 2021 roku

 

Drogie dzieci!

W tym czasie wzywam was do modlitwy, postu i wyrzeczenia, abyście byli mocniejsi w wierze.

To jest czas przebudzenia i rodzenia. Tak przyroda, która daje siebie, tak i wy, małe dzieci, rozważajcie, ile otrzymaliście.

Bądźcie tymi, którzy radośnie niosą pokój i miłość, aby było wam dobrze na ziemi.

Pragnijcie Nieba, a w Niebie nie ma ani smutku, ani nienawiści. Dlatego, małe dzieci, ponownie zdecydujcie się na nawrócenie i niech świętość zapanuje w waszym życiu.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

 

Orędzie w formacie do druku:
orędzie z 25 stycznia 2021 roku (.pdf) – dwa na A4
orędzie z 25 stycznia 2021 roku (.pdf) – jedno na A4, z obrazkiem