Poprzez modlitwę i post nawet wojny mogą być powstrzymane

Orędzie z 25 lutego 2021 roku

 

Drogie dzieci!

Bóg Mi pozwolił, abym i dziś była z wami, by was wezwać do modlitwy i postu.

Przeżywajcie ten czas łaski i bądźcie świadkami nadziei, bo powtarzam wam, małe dzieci, że poprzez modlitwę i post nawet wojny mogą być powstrzymane

Małe dzieci, wierzcie i przeżywajcie w wierze i z wiarą ten czas łaski, a moje Niepokalane Serce nie zostawia nikogo z was w niepokoju, jeśli się do Mnie ucieka.

Wstawiam się za wami przed Najwyższym i modlę się o pokój w waszych sercach i nadzieję na przyszłość.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

 

Orędzie w formacie do druku:
orędzie z 25 lutego 2021 roku (.pdf) – dwa na A4
orędzie z 25 lutego 2021 roku (.pdf) – jedno na A4, z obrazkiem