Moje serce jest radosne, bo przez te lata widzę waszą miłość

Orędzie z 25 czerwca 2021 roku

 

Drogie dzieci!

Moje serce jest radosne, bo przez te lata widzę waszą miłość i otwartość na moje wezwanie.

Dzisiaj wszystkich was wzywam: módlcie się ze Mną o pokój i wolność, bo szatan jest silny i przez swoje oszustwa chce odwieść jak najwięcej serc od mojego matczynego Serca.

Dlatego zdecydujcie się na Boga, aby było wam dobrze na ziemi, którą dał wam Bóg.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

 

Orędzie w formacie do druku:
orędzie z 25 czerwca 2021 roku (.pdf) – dwa na A4
orędzie z 25 czerwca 2021 roku (.pdf) – jedno na A4, z obrazkiem