Swoim życiem dawajcie świadectwo o Niebie, które wam przynoszę.

Orędzie z 25 sierpnia 2021 roku

 

Drogie dzieci!

Z radością wzywam was wszystkich, małe dzieci, którzy odpowiedzieliście na moje wezwanie: bądźcie radością i pokojem.

 Swoim życiem dawajcie świadectwo o Niebie, które wam przynoszę.

To jest czas, małe dzieci, abyście byli odblaskiem mojej miłości dla wszystkich tych, którzy nie kochają i których serca opanowała nienawiść.

Nie zapominajcie: jestem z wami i wstawiam się za wami wszystkimi przed moim Synem Jezusem, aby dał wam Swój pokój.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.