Jestem z wami w tym czasie miłosierdzia

Orędzie z 25 listopada 2021 roku

 

Drogie dzieci!

Jestem z wami w tym czasie miłosierdzia i wzywam was wszystkich, abyście nieśli pokój i miłość w tym świecie, gdzie was, małe dzieci, Bóg przeze Mnie wzywa, byście byli modlitwą i miłością, i byście uzewnętrzniali Raj na ziemi.

Niech wasze serca będą wypełnione radością i wiarą w Boga, abyście małe dzieci, w pełni zaufali Jego Świętej Woli.

Dlatego jestem z wami, bo On, Najwyższy, posyła Mnie pomiędzy was, abym przywiodła was do nadziei i byście wprowadzali pokój w tym pozbawionym pokoju świecie.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.