Czas pokoju, triumf Maryi

Czas pokoju, triumf Niepokalanego Serca Maryi

 

Maryja prowadzi nas ku nowym czasom prawdziwego pokoju.

„Módlcie się o pokój, by jak najszybciej zapanował czas pokoju, czego moje serce oczekuje z niecierpliwością” (25.06.1995).

„Jestem z wami i prowadzę was do nowego czasu; czasu, który Bóg daje wam jako łaskę, byście Go jeszcze bardziej poznali” (25.01.1993).

 

Szatan nie będzie miał już wtedy więcej władzy, ponieważ wcześniej zostanie jej pozbawiony.

„Ten wiek jest we władzy diabła, ale kiedy wypełnią się tajemnice, które zostały wam powierzone, jego władza zostanie zniszczona” (przed 26.12.1982).

Jest to czas zwycięstwa Niepokalanego Serca Maryi.

„Moje Serce przez was pragnie zwyciężyć. Pragnie zatriumfować” (2.05.2006).

 

Jest to jakiegoś rodzaju dłuższy okres, są to pewne charakterystyczne czasy. Wedle słów Matki Bożej jest to nawet swojego rodzaju „epoka”.

„Z wami pragnę odnowić modlitwę i wezwać was do postu, który pragnę przedstawić swojemu synowi Jezusowi na nadejście nowej epoki, epoki wiosny” (25.10.2000).