Badania naukowe

Widzący z Medziugorja wielokrotnie poddawani byli badaniom naukowym prowadzonym zarówno przez poszczególnych specjalistów, jak również przez kilkunastoosobowe międzynarodowe zespoły badawcze, także w czasie objawień przy pomocy skomplikowanej aparatury medycznej.

Źródło: Studia medyczne i naukowe nad objawieniami
w Medjugorje, H. Joyeux, R. Laurentin
Medjugorje Badania Naukowe Medziugorje

Dla przykładu, w 1984 roku prof. Henri Joyeux wraz z grupą francuskich ekspertów prowadził badania widzących. Stwierdził on brak oszustwa, a także duże prawdopodobieństwo szczerości osób mających ekstatyczne widzenia Matki Bożej. W dwudziestą czwartą rocznicę objawień, w 2005 roku, przeprowadził kolejne badania, potwierdzając wcześniejsze wnioski.

Jedno z pełniejszych badań naukowych przeprowadzone zostało przez siedemnastoosobową francusko-włoską komisję naukową i teologiczną. We wniosku z tych badań, opublikowanym w styczniu 1986 roku, stwierdza się, że należy wykluczyć oszustwo, złudzenie, patologiczne halucynacje oraz czysto naturalne wyjaśnienie badanych zjawisk. Ponadto komisja orzekła, że należy mówić o duchowym i moralnym rozwoju widzących od początku objawień, a także o zbieżności pomiędzy zjawiskami badanymi a opisywanymi w teologii mistycznej.