Tajemnice medziugorskie

Od początku objawień Matka Boża przekazuje widzącym tajemnice. Docelowo każdy z widzących ma ich otrzymać dziesięć. Troje widzących – Mirjana, Ivanka oraz Jakov – otrzymali już dziesięć tajemnic, pozostali – Ivan, Marija i Vicka – znają ich dziewięć. Według relacji widzących tajemnice dotyczą przyszłych losów Kościoła i świata, a trzecia z nich dotyczy nadprzyrodzonego, pięknego, trwałego znaku, który ma zostać dany na Wzgórzu Objawień w Medziugorju. Jeszcze po zrealizowaniu się tej tajemnicy jedno z widzących będzie miało codzienne objawienia. Pierwsze trzy tajemnice stanowią ostrzeżenia dla świata, pozostałe związane są z jego bolesnym oczyszczeniem, karą dla niego. Mogą one zostać złagodzone dzięki naszej modlitwie i postowi. Większość tajemnic, które otrzymali widzący, jest identyczna, jednak pojedyncze z nich różnią się od siebie. Mirjana wybrała franciszkanina o. Petara Ljubičića, któremu na dziesięć dni przed wypełnieniem się każdej tajemnicy wyjawi jej treść, po czym razem będą modlić się i pościć o chlebie i wodzie przez siedem dni. Dopiero na trzy dni przed wskazaną datą wypełnienia się tajemnicy o. Petar wyjawi światu jej treść.

Kościół a Medziugorje, stanowisko Kościoła Medjugorje

Matka Boża powiedziała widzącej Mirjanie w 1982 roku: „Ten wiek jest we władzy diabła, ale kiedy wypełnią się tajemnice, które zostały wam powierzone, jego władza zostanie zniszczona” (przed 26 grudnia). Maryja prosi nas o modlitwę o pokój, aby zapanował „czas pokoju” (25 czerwca 1995), a także o post, który pragnie ofiarować Jezusowi na nadejście „nowej epoki, epoki wiosny” (25 października 2000).