Widzący

Mirjana Dragićević-Soldo urodziła się w 1965 roku w Sarajewie. Ostatnie codzienne objawienie miała na Boże Narodzenie w 1982 roku. Tego dnia Matka Boża powierzyła jej ostatnią, dziesiątą tajemnicę, i obiecała, że przez całe życie będzie objawiać się raz w roku, każdego osiemnastego dnia marca. Oprócz tego, obecnie Mirjana ma też objawienia każdego drugiego dnia miesiąca. Modli się wówczas z Maryją za niewierzących. Mirjana jest mężatką, ma dwoje dzieci. Wraz z rodziną mieszka w Medziugorju. W początkach objawień uczyła się w Sarajewie, nie mając kontaktu na co dzień z pozostałymi widzącymi. To ona wraz z wybranym przez siebie księdzem, ojcem Petarem Ljubičićem, ma ogłosić tajemnice światu. Z Matką Bożą modli się też specjalną modlitwą, którą będzie mogła w swoim przekazać ludziom publicznie. Królowa Pokoju powierzyła jej szczególną intencję – ma modlić się za niewierzących – ludzi, którzy nie poznali miłości Bożej.

Ivanka Ivanković-Elez urodziła się w 1966 roku w Bijakovići, wiosce należącej do parafii Medziugorje. Zobaczyła Matkę Bożą jako pierwsza. Codzienne objawienia miała do maja 1985 roku, kiedy otrzymała od Matki Bożej ostatnią, dziesiątą tajemnicę. Od tamtego czasu Matka Boża ukazuje się jej raz w roku, w rocznicę objawień – 25 czerwca. Ivanka jest mężatką, ma troje dzieci, wraz z rodziną mieszka w pobliżu Medziugorja. Prowadzi ciche, spokojne i rodzinne życie. Matka Boża wyjawiła Jej wiele faktów odnośnie do przyszłości świata; powierzyła jej szczególną intencję – modlitwę za rodziny.

Medjugorje Widzący Visionaries Seers

Jakov Čolo urodził się w 1971 roku w Sarajewie. Jest najmłodszym z widzących, z pierwszych lat objawień dał się zapamiętać jako naturalnie spontaniczny, radosny chłopiec. Codzienne objawienia miał do września 1998 roku, kiedy otrzymał od Matki Bożej ostatnią, dziesiątą tajemnicę. Od tego czasu ma objawienia raz w roku, na Boże Narodzenie. Jakov jest żonaty, ma troje dzieci, wraz z rodziną mieszka w Medziugorju. Matka Boża powierzyła mu szczególną intencję – ma modlić się za chorych.

Ivan Dragićević urodził się w 1965 roku w Bijakovići. Do dnia dzisiejszego ma codzienne objawienia, a Matka Boża do tej pory powierzyła mu dziewięć tajemnic. Ivan jest żonaty, ma troje dzieci, wraz z rodziną mieszka w Stanach Zjednoczonych, dużą część wakacji spędza w Medziugorju, spotyka się wtedy z grupą modlitewną, z ludźmi, z którymi zwykł się modlić, kiedy mieszkał jeszcze w Medziugorju. Podczas tych spotkań modlitewnych często Królowa Pokoju ukazuje się mu, dając orędzia. Ponadto, Ivan zapraszany jest do wielu krajów, podróżuje po świecie szerząc przesłanie pokoju i orędzia. Matka Boża powierzyła mu szczególną intencję – modlitwę za młodzież i kapłanów. Medjugorje Widzący Visionaries Seers

Vicka Ivanković-Mijatović urodziła się w 1964 roku w Bijakovići. Jest najstarszą z widzących. Do dnia dzisiejszego ma codzienne objawienia. Matka Boża powierzyła jej do tej pory dziewięć tajemnic. Vicka jest mężatką, ma dwoje dzieci i mieszka w pobliżu Medziugorja. Vicka ma problemy zdrowotne. Przebywała kilkakrotnie przez dłuższy czas w różnych szpitalach. Spośród widzących to właśnie jej Matka Boża przez najdłuższy czas opowiadała o swoim życiu. Notatki z tego opowiadania widząca będzie mogła upublicznić, gdy Matka Boża pozwoli Jej na to. Matka Boża powierzyła jej szczególną intencję – modlitwę za chorych.

Marija Pavlović-Lunetti urodziła się w 1965 roku w Bijakovići. Do dnia dzisiejszego ma codzienne objawienia, Matka Boża powierzyła jej dziewięć tajemnic. Za pośrednictwem Mariji Królowa Pokoju przekazuje orędzia dla świata – każdego dwudziestego piątego dnia miesiąca, a wcześniej, w latach 1984-1987, przekazywała też orędzia czwartkowe. Marija jest mężatką, ma czworo dzieci, wraz z rodziną mieszka we Włoszech. Matka Boża powierzyła jej szczególną intencję – modlitwę za dusze cierpiące w czyśćcu.

Widzący zapytali kiedyś Matkę Bożą: Dlaczego ukazujesz się nam? Nie jesteśmy lepsi od innych, na co Ona odpowiedziała: „Nie wybieram koniecznie najlepszych” (26.06.1981).