Coroczne objawienia Jakovowi
11 września 1998
Tego dnia podczas codziennego objawienia, Matka Boża mówi Jakovowi, by szczególnie przez modlitwę przygotował się do objawienia w następnym dniu, ponieważ powierzy mu dziesiątą tajemnicę.
12 września 1998, ostatnie codzienne objawienie Jakovowi
Jakov: Pani, gdy przyszła, jak zwykle pozdrowiła mnie: „Niech będzie pochwalony Jezus”. Gdy powierzała mi dziesiątą tajemnicę, była smutna. Potem, z delikatnym uśmiechem, powiedziała:
„Drogie dziecko! Jestem twoją matką i kocham cię bezwarunkowo. Od dzisiaj nie będę ci się objawiać każdego dnia, lecz tylko na Boże Narodzenie, w dzień narodzin mojego Syna. Nie bądź smutny, bo jako Matka zawsze będę z tobą i jak każda prawdziwa matka nigdy cię nie opuszczę. Ty dalej wytrwaj w podążaniu drogą mojego Syna, drogą pokoju i miłości oraz staraj się wytrwać w misji, którą ci powierzyłam. Bądź przykładem takiego człowieka, który poznał Boga i miłość Bożą. Niech ludzie zawsze widzą w tobie przykład, jak Bóg działa na ludzi i jak Bóg przez nich działa. Błogosławię cię moim matczynym błogosławieństwem i dziękuję ci, że odpowiedziałeś na moje wezwanie”.
Jakov powiedział, że długo płakał po objawieniu i że był bardzo smutny.
25 grudnia 1998
Jakov przygotował się do objawienia przez spowiedź świętą oraz Mszę Świętą. Czekając na objawienie modli się wraz ze swoją rodziną. Jakov: Pani przyszła radosna. Pozdrowiła mnie jak zwykle: „Niech będzie pochwalony Jezus”. Mówiła mi o tajemnicach, a potem dała mi to orędzie:
„Drogie dzieci! Dzisiaj, w dniu narodzin mojego Syna, moje serce wypełnione jest niezmierzoną radością, miłością i pokojem. I jako wasza Matka pragnę, by każdy z was odczuł w sercu tę samą radość, pokój i miłość. Dlatego nie lękajcie się otworzyć swojego serca i całkowicie oddać się Jezusowi, bo tylko w ten sposób może On wejść do waszego serca i wypełnić je miłością, pokojem i radością. Błogosławię was moim matczynym błogosławieństwem”.
Po objawieniu Jakov przez pewien czas płacze
25 grudnia 1999
Matka Boża przychodzi radosna, w złotej sukni, z dzieciątkiem Jezus na ręku. Mówi o tajemnicach, wszystkich błogosławi.
„Drogie dzieci! Dzisiaj, w dniu narodzin mojego Syna, gdy moje serce wypełnione jest niezmierzoną radością i miłością, wzywam was do całkowitego otwarcia się i całkowitego oddania się Bogu. Wyrzućcie całą ciemność ze swojego serca i pozwólcie Bożej światłości i Bożej miłości, by weszła do waszego serca i zamieszkała tutaj na zawsze. Bądźcie tymi, którzy niosą Bożą światłość i miłość wszystkim ludziom, tak by wszyscy w was i przez was mogli odczuć i doświadczyć prawdziwej światłości i miłości, którą jedynie Bóg może wam dać. Błogosławię was moim matczynym błogosławieństwem”.
25 grudnia 2000
Matka Boża jest radosna, z dzieciątkiem Jezus na ręku. Wszystkich błogosławił.
„Drogie dzieci! Dzisiaj, kiedy Jezus się narodził się i przez swoje narodzenie przynosi niezmierzoną radość, miłość i pokój, w szczególny sposób wzywam was, byście powiedzieli swoje «tak» Jezusowi. Otwórzcie wasze serca, by Jezus wszedł do nich, zamieszkał w nich i zaczął działać przez was. Tylko w ten sposób będziecie mogli pojąć prawdziwe piękno Bożej miłości, radości i pokoju. Drogie dzieci, radujcie się narodzeniem Jezusa i módlcie się za wszystkie te serca, które nie otworzyły się na Jezusa, by Jezus mógł wejść do każdego takiego serca, zacząć działać przez nie i by każdy człowiek był przykładem prawdziwego człowieka, przez którego działa Bóg”.
25 grudnia 2001
„Drogie dzieci! Dzisiaj, kiedy Jezus ponownie narodził się dla was, w szczególny sposób pragnę wezwać was do nawrócenia. Módlcie się, módlcie się, módlcie się o nawrócenie waszego serca, by Jezus narodził się w was wszystkich, zamieszkał w was i zapanował nad całą waszą istotą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 2002
Matka Boża przychodzi z Dzieciątkiem Jezus na ręku.
„Drogie dzieci! Dzisiaj, w dniu miłości i pokoju, z Jezusem na ręku, wzywam was do modlitwy o pokój. Małe dzieci, bez Boga i modlitwy nie możecie mieć pokoju. Dlatego, małe dzieci, otwórzcie swoje serce, tak by Król Pokoju narodził się w waszym sercu. Tylko w ten sposób możecie dawać świadectwo i nieść pokój Boży temu niespokojnemu światu. Jestem z wami i błogosławię was moim matczynym błogosławieństwem”.
25 grudnia 2003
„Drogie dzieci! Dzisiaj, kiedy Jezus w szczególny sposób pragnie darować wam swój pokój, wzywam was, byście modlili się o pokój w swoich sercach. Dzieci, bez pokoju w swoich sercach nie możecie odczuć miłości i radości narodzenia Jezusa. Dlatego, małe dzieci, dzisiaj w szczególny sposób otwórzcie swoje serca i zacznijcie się modlić. Jedynie przez modlitwę i całkowite oddanie się, wasze serce będzie napełnione Jezusową miłością i pokojem. Błogosławię was moim matczynym błogosławieństwem”.
25 grudnia 2004
„Drogie dzieci! Dzisiaj, w dniu łaski, z małym Jezusem na ręku w szczególny sposób wzywam was, byście otworzyli wasze serca i zaczęli się modlić. Małe dzieci, proście Jezusa, by narodził się w każdym waszym sercu i by zapanował w waszym życiu. Proście Go o łaskę, byście zawsze i w każdym człowieku mogli Go rozpoznać. Małe dzieci, proście Jezusa o miłość, bo tylko Bożą miłością możecie miłować Boga i wszystkich ludzi. Noszę was wszystkich w sercu i daję wam moje matczyne błogosławieństwo”.
25 grudnia 2005
„Drogie dzieci! Dzisiaj, z Jezusem na ręku, w szczególny sposób wzywam was do nawrócenia. Dzieci, przez cały ten czas, który Bóg pozwolił mi być z wami, nieustannie wzywałam was do nawrócenia. Wiele waszych serc pozostało zamkniętych. Małe dzieci, Jezus jest pokojem, miłością, radością i dlatego teraz zdecydujcie się na Jezusa. Zacznijcie się modlić. Proście Go o dar nawrócenia. Małe dzieci, tylko z Jezusem możecie mieć pokój, radość i serce wypełnione miłością. Małe dzieci, miłuję was. Jestem waszą matką i daję wam moje matczyne błogosławieństwo”.
25 grudnia 2006
„Drogie dzieci! Dzisiaj jest wielki dzień radości i pokoju. Radujcie się ze mną. Małe dzieci, w szczególny sposób wzywam was do świętości w waszych rodzinach. Pragnę, małe dzieci, by każda wasza rodzin była święta i by Boża radość i pokój, który Bóg wam dzisiaj zsyła w szczególny sposób, zapanowała i zamieszkała w waszych rodzinach. Małe dzieci, otwórzcie wasze serca dzisiaj na ten dzień łaski, zdecydujcie się na Boga i umieśćcie Go na pierwszym miejscu w waszej rodzinie. Jestem waszą matką. Kocham was i daję wam moje matczyne błogosławieństwo”.
25 grudnia 2007
„Drogie dzieci! Dzisiaj w szczególny sposób wzywam was do otwarcia się na Boga i niech każde wasze serce stanie się miejscem Jezusowego narodzenia. Małe dzieci, przez cały ten czas, przez który mi Bóg pozwala, bym była z wami, pragnę prowadzić was do radości waszego życia. Małe dzieci, jedyną, prawdziwą radością waszego życia jest Bóg. Dlatego, drogie dzieci, nie szukajcie radości w ziemskich rzeczach, ale otwórzcie wasze serca i przyjmijcie Boga. Wszystko, małe dzieci, przemija, jedynie Bóg pozostaje w waszym sercu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 2008
„Drogie dzieci! Dzisiaj w szczególny sposób wzywam was, byście się modlili o pokój. Bez Boga nie możecie mieć pokoju, ani żyć w pokoju. Dlatego, małe dzieci, dzisiaj, w tym dniu łaski, otwórzcie wasze serca Królowi pokoju, by się narodził w was i udzielił wam swojego pokoju, a wy bądźcie tymi, którzy niosą pokoju w tym niespokojnym świecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 2009
„Drogie dzieci! Przez cały ten czas, w którym Bóg w szczególny sposób pozwala, bym była z wami, pragnę was prowadzić drogą, która prowadzi do Jezusa i waszego zbawienia. Moje małe dzieci, jedynie w Bogu możecie znaleźć zbawienie, i dlatego szczególnie w tym dniu łaski z małym Jezusem na ręku wzywam was: pozwólcie Jezusowi, by narodził się w waszych sercach. Tylko z Jezusem w sercu możecie wyruszyć drogą zbawienia i życia wiecznego. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 2010
Matka Boża mówi Jakovowi o tajemnicach.
„Módlcie się, módlcie się, módlcie się”.
25 grudnia 2011
„Drogie dzieci! Dzisiaj w szczególny sposób pragnę was poprowadzić i oddać swojemu Synowi. Małe dzieci, otwórzcie wasze serca i pozwólcie Jezusowi niech narodzi się w was, bo tylko w ten sposób, małe dzieci, sami będziecie mogli przeżyć wasze nowe narodzenie i wyruszyć z Jezusem w waszych sercach ku drodze zbawienia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 2012
„Drogie dzieci! Darujcie mi wasze życie i całkowicie mi się oddajcie, abym mogła wam pomóc zrozumieć moją matczyną miłość i miłość mojego Syna do was. Dzieci moje, niezmiernie was kocham i dzisiaj, w szczególny sposób, w dniu narodzin mojego Syna pragnę każdego z was przyjąć w swoim sercu i wasze życie darować mojemu Synowi. Dzieci moje, Jezus kocha was i daje wam łaskę, abyście żyli w Jego miłosierdziu, ale wiele waszych serc opanował grzech i żyjecie w ciemności. Dlatego, dzieci moje, nie czekajcie, powiedzcie «nie» grzechowi, a wasze serca oddajcie mojemu Synowi, bo tylko tak będziecie mogli żyć Bożym miłosierdziem i z Jezusem w waszych sercach wyruszyć drogą zbawienia”.
25 grudnia 2013
„Drogie dzieci! Przynoszę wam Króla Pokoju, by On dał wam swój pokój. Wy, małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Owoc modlitwy będzie widoczny na twarzach ludzi, którzy zdecydowali się na Boga i Jego Królestwo. Ja z moim Synem Jezusem błogosławię was wszystkich błogosławieństwem pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 2014
„Drogie dzieci! Dzisiaj, w ten dzień łaski, pragnę, by każde wasze serce stało się stajenką betlejemską, w której narodził się Zbawiciel świata. Jestem waszą Matką, która kocha was bezgranicznie i troszczy się o każdego z was. Dlatego, dzieci moje, oddajcie się Matce, by każde wasze serce i wasze życie mogła umieścić przed małym Jezusem, bo tylko tak, dzieci moje, wasze serca będą świadkami codziennego Bożego narodzenia w was. Pozwólcie Bogu, by oświecał wasze życie światłością, a wasze serca radością, by mogły codziennie oświecać drogę innym i być przykładem prawdziwej radości dla innych, którzy żyją w ciemności i nie są otwarci na Boga i Jego łaski. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 2015
„Drogie dzieci! Wszystkie te lata, poprzez które Bóg pozwolił mi być z wami, są znakiem niezmiernej Bożej miłości, którą Bóg ma do każdego z was, i znakiem, jak bardzo Bóg was kocha. Małe dzieci, jak wielkie łaski dał wam Najwyższy i jak wielkie łaski pragnie wam ofiarować. Ale, małe dzieci, wasze serca są zamknięte i żyją w strachu i nie pozwalają Jezusowi, aby Jego miłość i Jego pokój ogarnęły wasze serca i zapanowały w waszym życiu. Życie bez Boga jest życiem w ciemności i nigdy nie poznacie Ojcowskiej miłości i Jego troski o każdego z was. Dlatego, małe dzieci, dzisiaj w szczególny sposób módlcie się do Jezusa, by od dzisiaj wasze życie doświadczyło nowego narodzenia w Bogu i by wasze życie stało się światłem, które będzie emanować od was. I w ten sposób staniecie się świadkami Bożej obecności w świecie i wobec każdego człowieka, który żyje w ciemności. Małe dzieci, kocham was i codziennie wstawiam się za wami u Najwyższego. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.