Wstęp do corocznych objawień Mirjanie, Ivance oraz Jakovowi
„Przedstawiłam się jako Królowa Pokoju. Ponownie wzywam was do pokoju, postu modlitwy. Odnówcie modlitwę rodzinną i przyjmijcie moje błogosławieństwo”
(25 czerwca 2000)
.

„Małe dzieci, otwórzcie swoje serce, tak by Król Pokoju narodził się w waszym sercu. Tylko w ten sposób możecie dawać świadectwo i nieść pokój Boży temu niespokojnemu światu”
(25 grudnia 2002)
.

Matka Boża w Medziugorju początkowo wszystkim sześciorgu widzącym objawiała się codziennie. Stopniowo też powierzała im tajemnice, a powierzywszy danemu widzącemu dziesiątą, ostatnią tajemnicę, przestaje się mu objawiać codziennie i obiecuje objawiać się do końca życia widzącego raz do roku. Do tej pory dziesięć tajemnic otrzymali Mirjana, Ivanka i Jakov. Pozostali widzący – Ivan, Vicka oraz Marija – mają nadal codzienne objawienia i otrzymali do tej pory po dziewięć tajemnic.

Mirjana miała codzienne objawienia od 24 czerwca 1981 do 25 grudnia 1982 roku. Dla Mirjany rozstanie się z codziennymi objawieniami było wielkim bólem. Nie mogła początkowo pogodzić się z utratą tak wielkiego daru, który napełniał ją równie wielką radością. Matka Boża obiecała objawiać się Mirjanie do końca jej życia co roku 18 marca. Jest to dzień urodzin Mirjany, ale jak sama widząca stwierdziła, został on wybrany z pewnego innego powodu, który ma stać się jasny w późniejszym czasie. W czasie tych corocznych objawień Matka Boża modli się z Mirjaną za niewierzących, czasem mówi jej na temat tajemnic, czasem rozmawia o pewnych innych sprawach. W oczekiwaniu na objawienia Mirjany, zwłaszcza w ostatnich latach, gromadzą się na modlitwie liczni pielgrzymi. Matka Boża błogosławi wszystkich obecnych. Objawienia maja miejsce około godziny czternastej, trwają kilka minut. Królowa Pokoju, oprócz tych corocznych objawień, ukazuje się Mirjanie każdego drugiego dnia miesiąca.

Orędzia Matki Bożej przekazywane Mirjanie w czasie corocznych objawień dotyczą miedzy innymi miłości Bożej oraz przyjęcia Jej Syna, Jezusa.

Ivanka miała codzienne objawienia od 24 czerwca 1981 do 7 maja 1985 roku. W czasie corocznych objawień dla Ivanki, mających miejsce w rocznicę objawień medziugorskich, 25 czerwca, Matka Boża mówi jej o tajemnicach, które jej wcześniej powierzyła, o swoim życiu oraz o przyszłości Kościoła. Objawienia trwają zwykle kilka minut. Ivanka ma je w swoim domu rodzinnym, podczas objawienia towarzyszy jej najbliższa rodzina, mąż i troje dzieci; czasem gromadzą się pielgrzymi.

Matka Boża w krótkich orędziach ponawia zwłaszcza wezwanie do modlitwy, szczególnie o pokój. Również błogosławi swoim matczynym błogosławieństwem.

Jakov miał codzienne objawienia od 25 czerwca 1981 do 12 września 1998 roku. Obecnie ma coroczne objawienia w uroczystość Narodzenia Pańskiego, 25 grudnia.

Matka Boża przychodzi często z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Jej orędzia dotyczą tajemnic związanych ze świętem Bożego Narodzenia, z przyjęciem Jezusa oraz łaski Bożej.