Orędzia czwartkowe – 1985 rok
3 stycznia 1985
„Drogie dzieci! W tych dniach Pan udzielił wam wielkich łask. Ten tydzień niech będzie dziękczynieniem za wszelkie łaski, których wam Bóg udzielił! Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
10 stycznia 1985
„Drogie dzieci! Również dzisiaj pragnę wam podziękować za wszystkie ofiary, a szczególnie dziękuję tym, którzy są drodzy mojemu Sercu i chętnie tutaj przychodzą. Jest wielu parafian, którzy nie słuchają orędzi, ale dzięki tym, którzy są mojemu Sercu w szczególny sposób bliscy, dzięki nim przekazuję orędzia dla parafii. I nadal będę je przekazywać, ponieważ kocham was i pragnę, byście dla mnie wy szerzyli orędzia sercem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
14 stycznia 1985, poniedziałek
Matki Bożej przekazuje orędzie Vicce.
„Drogie dzieci! Szatan jest silny, a wszelkimi siłami chce przeszkodzić moim planom, które rozpoczęłam z wami. Wy się módlcie, tylko się módlcie i nie ustawajcie nawet na chwilę. Będę prosiła mojego Syna o to, by spełniły się wszystkie moje plany, które rozpoczęłam. Bądźcie cierpliwi i wytrwali w modlitwach! I nie dopuśćcie do tego, aby szatan pozbawił was odwagi. On silnie działa w świecie. Bądźcie ostrożni”.
17 stycznia 1985
„Drogie dzieci! W tych dniach szatan podstępnie walczy przeciw tej parafii, a wy, drogie dzieci, zaspaliście z modlitwą i nieliczni z was przychodzą na Mszę. Przetrzymajcie dni pokus! Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
24 stycznia 1985
„Drogie dzieci! W tych dniach odczuliście słodycz Bożą przez odnowy, które były w tej parafii. Szatan jeszcze zacieklej chce działać, by odebrać każdemu jego radość. Modlitwą możecie go całkowicie rozbroić i zapewnić sobie szczęście. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
31 stycznia 1985
„Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę wam powiedzieć, byście swoje serca otworzyli na Boga jak kwiaty na wiosnę, które tak łakną słońca. Ja jestem waszą Matką i zawsze pragnę, byście byli bliżej Ojca i aby On zawsze dawał waszym sercom obfite dary. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
7 lutego 1985
„Drogie dzieci! W tych dniach szatan ujawnia się w szczególny sposób w tej parafii. Módlcie się, drogie dzieci, by wypełnił się plan Boży i aby każdy czyn szatana zakończył się na chwałę Bożą. Ja pozostałam tak długo, bym wspomagała was w pokusach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
14 lutego 1985
„Drogie dzieci! Dzisiaj jest dzień, kiedy kieruję do was orędzie dla parafii. Ale cała parafia nie przyjmuje orędzi i nie żyje według nich. Jestem smutna, i pragnę, byście mnie, drogie dzieci, słuchali i abyście żyli według moich orędzi. Każda rodzina musi się modlić modlitwą rodzinną i czytać Biblię! Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
21 lutego 1985
„Drogie dzieci! Dzień po dniu wzywałam was do odnowienia i modlitwy w parafii, jednak wy tego nie przyjmujecie. Dzisiaj wzywam was po raz ostatni. Teraz jest Wielki Post, i wy, jako parafia, w Wielkim Poście możecie postąpić w miłości do mojego wezwania. Jeśli tego nie uczynicie, nie chcę przekazywać wam orędzi. Bóg mi na to zezwala. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
28 lutego 1985
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście w tym tygodniu żyli słowami: «Ja miłuję Boga». Drogie dzieci, miłością osiągniecie wszystko, nawet i to, co uważacie za niemożliwe. Bóg pragnie od tej parafii, byście całkowicie do Niego należeli. A tego i ja pragnę. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
7 marca 1985
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do odnowy modlitwy w waszych rodzinach. Drogie dzieci, zachęcajcie najmłodszych do modlitwy i niech dzieci chodzą na Mszę świętą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
14 marca 1985
„Drogie dzieci! W swym życiu wszyscy doświadczyliście światłości i ciemności. Bóg każdemu człowiekowi daje poznać dobro i zło. Ja wzywam was do światłości, którą powinniście nieść wszystkim ludziom, którzy są w ciemności. Dzień w dzień do waszych domów przychodzą ludzie, którzy są w ciemności. Dajcie im, drogie dzieci, światłość! Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
21 marca 1985
„Drogie dzieci! Pragnę wam przekazywać orędzia i dlatego dzisiaj wzywam was, byście przeżywali i przyjmowali moje orędzia. Drogie dzieci, kocham was i w szczególny sposób wybrałam tę parafię, która jest mi milsza od innych, gdzie z radością przebywałam, kiedy Najwyższy posyłał mnie. Dlatego wzywam was – przyjmijcie mnie, drogie dzieci, i dla waszego dobra. Słuchajcie moich orędzi! Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
24 marca 1985, wigilia Zwiastowania Pańskiego
„Dzisiaj pragnę wezwać was wszystkich do spowiedzi, nawet jeśli spowiadaliście się przed kilkoma dniami. pragnę, byście moje święto wszyscy przeżyli w swoim wnętrzu. A nie możecie przeżyć, jeśli nie oddacie się Bogu całkowicie. Dlatego wszystkich was wzywam do pojednania z Bogiem”.
28 marca 1985
„Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę wezwać was: módlcie się, módlcie się, módlcie się! W modlitwie poznacie najwyższą radość i wyjście z każdej trudności, która jest bez wyjścia. Dziękuję wam, że postąpiliście w modlitwie! Każdy jeden drogi jest mojemu Sercu i dziękuję wszystkim, którzy w swoich rodzinach rozniecili modlitwę. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
4 kwietnia 1985, Wielki Czwartek
„Drogie dzieci! Dziękuję wam, że zaczęliście więcej myśleć o chwale Bożej w swoich sercach. Dzisiaj jest dzień, kiedy chciałam przestać przekazywać wam orędzia, ponieważ niektórzy nie przyjęli mnie. Parafia uczyniła postępy i pragnę wam dawać orędzia, tak jak nigdy, gdziekolwiek to było w historii od początku świata. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
5 kwietnia 1985, Wielki Piątek
Matka Boża przekazuje orędzie Ivance.
„Wy, parafianie, macie wielki i ciężki krzyż, ale nie lękajcie się go nieść. Tutaj jest mój Syn, który wam pomoże”.
11 kwietnia 1985
„Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę powiedzieć wszystkim w parafii, by w szczególny sposób modlili się o oświecenie przez Ducha Świętego. Od dzisiaj parafię Bóg chce doświadczyć w szczególny sposób, by ją mógł umocnić w wierze. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
18 kwietnia 1985
„Drogie dzieci! Dzisiaj dziękuję wam za każde otwarcie waszych serc! Radość ogarnia mnie z powodu każdego serca, które otwiera się na Boga, zwłaszcza w parafii. Radujcie się ze mną! Wszystkimi modlitwami módlcie się o otwarcie się grzesznych serc. Ja tego pragnę. Bóg tego pragnie przeze mnie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 1985
„Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę wam powiedzieć, byście zaczęli pracować nad swoimi sercami, jak pracujecie na roli. Pracujcie i przemieniajcie swoje serca, by w waszych sercach zamieszkał nowy duch od Boga. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
2 maja 1985
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do modlitwy sercem, a nie z nawyku. Niektórzy przychodzą, ale nie chcą postąpić w modlitwie. Dlatego pragnę upomnieć was jako Matka: módlcie się tak, aby modlitwa zwyciężała w waszych sercach w każdym momencie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
9 maja 1985
„Drogie dzieci! Nie, nie wiecie, jak wiele łask Bóg wam daje. Wy nie chcecie postąpić w tych dniach, kiedy Duch Święty działa w szczególny sposób. Wasze serca zwrócone są ku ziemskim sprawom i one was zaprzątają. Swoje serca zwróćcie ku modlitwie i proście o wylanie na was Ducha Świętego. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
16 maja 1985
„Drogie dzieci! Wzywam was do aktywniejszej modlitwy i słuchania Mszy. Pragnę, by wasza Msza była doświadczeniem Boga. Pragnę szczególnie powiedzieć młodym: bądźcie otwarci na Ducha Świętego, bo Bóg chce was przyciągnąć do siebie w tych dniach, kiedy działa szatan! Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
23 maja 1985
„Drogie dzieci! W tych dniach szczególnie wzywam was, byście otworzyli serca na Ducha Świętego. Szczególnie w tych dniach Duch Święty działa przez was. Otwórzcie serca i oddajcie swoje życie Jezusowi, by On działał przez wasze serca i umocnił was w wierze. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
30 maja 1985
„Drogie dzieci! Wzywam was na nowo do modlitwy sercem. Niech wam, drogie dzieci, modlitwa będzie codziennym pokarmem, w szczególny sposób, kiedy praca w polu tak was wyczerpuje, że nie możecie modlić się sercem. Módlcie się, a wtedy przezwyciężycie każde zmęczenie. Modlitwa będzie dla was radością i odpoczynkiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
6 czerwca 1985
„Drogie dzieci! W tych dniach do parafii będą przybywać ludzie wszystkich narodowości. I teraz wzywam was do miłości: miłujcie najpierw swoich domowników, a wtedy będziecie mogli przyjmować i miłować wszystkich, którzy przybywają. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
13 czerwca 1985
„Drogie dzieci! Wzywam was do rocznicy: wy, parafianie, módlcie się więcej i niech wasza modlitwa będzie znakiem oddania się Bogu. Drogie dzieci, wiem, że wszyscy jesteście zmęczeni; nie, nie potraficie mi się oddać. Oddajcie się mi w tych dniach całkowicie! Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
20 czerwca 1985
„Drogie dzieci! Na ten dzień świąteczny pragnę wam powiedzieć, byście otworzyli serca Panu wszystkich serc. Dajcie mi wszystkie swoje uczucia i wszystkie swoje problemy! Pragnę was pocieszyć w waszych doświadczeniach. Pragnę was napełnić pokojem, radością i miłością Bożą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
Matka Boża mówiąc w orędziu o dniu świątecznym odnosi się do rocznicy objawień.
25 czerwca 1985, czwarta rocznica objawień
Marija: Pani, co pragniesz polecić kapłanom?
„Wzywam was, byście wszystkich wezwali do modlitwy na różańcu. Różańcem przezwyciężycie wszelkie trudności, którymi szatan chce teraz obarczyć Kościół Katolicki. Módlcie się na różańcu, wszyscy kapłani! Poświęćcie czas na różaniec”.
28 czerwca 1985, piątek
„Drogie dzieci! Dzisiaj przekazuję wam orędzie, którym pragnę wezwać was do pokory. W tych dniach odczuliście wielką radość z powodu wszystkich ludzi, którzy tutaj przybyli. Z miłością opowiadaliście o swoich doświadczeniach. Obecnie wzywam was, byście wytrwali w pokorze i z otwartym sercem mówili do wszystkich, który przychodzą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
4 lipca 1985
„Drogie dzieci! Dziękuję wam za każdą ofiarę, którą złożyliście. I teraz zachęcam was, byście każdą ofiarę składali z miłością. pragnę, byście wy, bezradni, zaczęli pomagać z ufnością, a Pan będzie wam dawał w ufności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
11 lipca 1985
„Drogie dzieci! Kocham parafię i swoim płaszczem ochronię ją przed wszelkim działaniem szatana. Módlcie się, by szatan odstąpił od parafii i od każdego jednego, który przybywa do parafii. W ten sposób będziecie mogli usłyszeć każde Boże wezwanie i odpowiedzieć swoim życiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
18 lipca 1985
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście umieścili w swoich domach jeszcze więcej poświęconych przedmiotów i aby każda osoba miała na sobie jakąś poświęconą rzecz. Wszystkie przedmioty poświęcajcie, wtedy szatan będzie was mniej napastował, bo będziecie mieć zbroję przeciw szatanowi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 1985
„Drogie dzieci! Pragnę was prowadzić, a wy nie chcecie słuchać moich orędzi. Dzisiaj wzywam was, byście słuchali orędzi, a wtedy będziecie mogli przeżywać wszystko to, co Bóg mi mówi, bym wam przekazała. Otwórzcie się na Boga, a Bóg będzie przez was działał i dawał wam wszystko, co jest wam potrzebne. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
1 sierpnia 1985
„Drogie dzieci! Pragnę wam powiedzieć, że wybrałam tę parafię i że chronię ją w swoich rękach jak mały kwiat, który nie chce umrzeć. Wzywam was, byście mi się oddali, bym mogła was ofiarować Bogu czystych i bez grzechu. Szatan przejął jedną część planu i chce go przywłaszczyć. Módlcie się, by mu się to nie powiodło, bo pragnę was dla siebie, abym mogła was ofiarować Bogu! Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
8 sierpnia 1985
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście wystąpili, zwłaszcza teraz, z modlitwą przeciw szatanowi. Szatan chce silniej oddziaływać teraz, kiedy wie, że oddziałuje. Drogie dzieci, przyobleczcie się w zbroję i z różańcem w ręku zwyciężcie go! Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
15 sierpnia 1985, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
„Drogie dzieci! Dzisiaj błogosławię was i pragnę wam powiedzieć, że was kocham i że zachęcam was, byście żyli według moich orędzi. Dzisiaj wszystkich was błogosławię uroczystym błogosławieństwem, które mi daje Najwyższy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
22 sierpnia 1985
„Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę wam powiedzieć, że Bóg chce zesłać na was próby, które możecie przezwyciężyć modlitwą. Bóg próbuje was przez codzienne prace. Módlcie się teraz, byście ze spokojem pokonali każdą próbę. Ze wszystkiego, przez co was Bóg próbuje, wychodźcie bardziej otwarci na Boga i przystępujcie do Boga z miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
29 sierpnia 1985
„Drogie dzieci! Wzywam was do modlitwy! Zwłaszcza wtedy, gdy szatan chce się posłużyć zbiorami z waszych winnic. Módlcie się, by szatanowi nie powiodły się jego plany. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
5 września 1985
„Drogie dzieci! Dzisiaj dziękuję wam za wszystkie modlitwy! Módlcie się nadal coraz więcej, wtedy szatan będzie daleko od tego miejsca. Drogie dzieci, plan szatana upadł. Módlcie się, by zrealizowało się to, co Bóg planuje dla tej parafii. Dziękuję, szczególnie młodym, za ofiary, które złożyli. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
12 września 1985, przed świętem Podwyższenia Krzyża Świętego
„Drogie dzieci! Pragnę wam powiedzieć, żeby w tych dniach w centrum był krzyż. Módlcie się szczególnie przed krzyżem, z którego płyną wielkie łaski. Teraz dokonajcie w swoich domach specjalnego poświęcenia się krzyżowi. Przyrzeknijcie, że nie będziecie obrażać Jezusa ani krzyża, i okazywać mu wzgardy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
19 września 1985
Matka Boża nie przekazuje żadnego orędzia.
20 września 1985, piątek
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście w pokorze żyli według wszystkich orędzi, które wam przekazuję. Drogie dzieci, nie pysznijcie się, żyjąc według orędzi i opowiadając: «Ja żyję według orędzi». Jeśli będziecie w swoim sercu nosili orędzia i przeżywali je, wszyscy to odczują, tak że nie będzie potrzeba słów, które służą tym, co nie słuchają. Nie potrzeba wam mówić słowami. Wam, drogie dzieci, potrzeba jest żyć i dawać świadectwo swoim życiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
26 września 1985
„Drogie dzieci! Dziękuję wam za wszystkie modlitwy. Dziękuję wam za wszystkie ofiary. Pragnę wam powiedzieć, drogie dzieci, byście odnowili orędzia, które wam przekazuję. Szczególnie zachowujcie post, bo przez post osiągniecie i sprawicie mi radość, by zrealizował się cały plan, który Bóg planuje tutaj w Medziugorju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
3 października 1985
„Drogie dzieci! Pragnę wam powiedzieć, byście dziękowali Bogu za wszelkie łaski, które Bóg wam dał. Za wszystkie owoce dziękujcie Panu i wychwalajcie Go! Drogie dzieci, nauczcie się dziękować w małych rzeczach, a będziecie potem mogli dziękować i za wielkie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
10 października 1985
„Drogie dzieci! Pragnę was i dzisiaj wezwać, byście realizowali orędzia w parafii. Szczególnie pragnę wezwać młodzież tej parafii, która jest mi miła. Drogie dzieci, jeśli wypełniacie orędzia, stwarzacie ziarno świętości. Wszystkich was, jako Matka, pragnę wezwać do świętości, byście mogli ją dawać innym. Jesteście zwierciadłem dla innych. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
17 października 1985
„Drogie dzieci! Wszystko ma swój czas. Dzisiaj wzywam was, byście zaczęli pracować nad swoimi sercami. Obecnie zostały zakończone wszystkie prace w polu, znajdujecie czas na oczyszczenie i tych najbardziej zaniedbanych przestrzeni, ale serce pozostawiacie na boku. Pracujcie więcej i oczyszczajcie z miłością każdą cząstkę serca. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
24 października 1985
„Drogie dzieci! Pragnę was dzień po dniu przyoblekać w świętość, dobroć, posłuszeństwo i miłość Bożą, byście dzień po dniu byli piękniejsi i bardziej przygotowani dla swojego Pana. Drogie dzieci, słuchajcie i żyjcie moimi orędziami. Pragnę was prowadzić. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
31 października 1985
„Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę powołać was do pracy w Kościele. Wszystkich jednakowo miłuję i pragnę od wszystkich, by pracowali tyle, ile mogą. Wiem, drogie dzieci, że możecie, jednak nie chcecie, dlatego że czujecie się małymi i słabymi w tych sprawach. Musicie być odważni i przynosić małe kwiatki Kościołowi i Jezusowi, tak by wszyscy byli zadowoleni. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
7 listopada 1985
„Drogie dzieci! Wzywam was do miłości bliźniego, do miłości tego, od którego doznajecie zła. W ten sposób z miłością będziecie mogli ocenić intencje serc. Módlcie się i miłujcie, drogie dzieci! Miłością możecie dokonać i tego, co uważacie za niemożliwe. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
14 listopada 1985
„Drogie dzieci! Ja, wasza Matka, kocham was i pragnę zachęcać was do modlitwy. Jestem, drogie dzieci, niestrudzona i wzywam was i wtedy, gdy jesteście daleko od mojego Serca. Jestem matką, więc choć boleję nad każdym, który błądzi, łatwo wybaczam i cieszę się każdym dzieckiem, które się do mnie zwraca. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
21 listopada 1985
„Drogie dzieci! Pragnę wam powiedzieć, że ten czas jest szczególnie dla was, z parafii. Gdy jest lato, mówicie, że macie dużo pracy. Teraz nie ma pracy w polu, pracujcie indywidualnie nad sobą! Przychodźcie na Mszę, bo jest to czas darowany wam. Drogie dzieci, jest wielu takich, którzy regularnie przychodzą mimo niepogody, bo mnie kochają i chcą w szczególny sposób okazać swoją miłość. Was proszę, byście okazali mi miłość przychodząc na Mszę, a Pan obficie wam wynagrodzi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
28 listopada 1985
„Drogie dzieci! Pragnę podziękować wszystkim za wszystko, co uczyniliście dla mnie. Szczególnie młodym! Proszę was, drogie dzieci, byście świadomie podchodzili do modlitwy. W modlitwie poznacie wielkość Boga. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
5 grudnia 1985
„Drogie dzieci! Wzywam was, byście się przygotowali do Bożego Narodzenia przez pokutę i modlitwę oraz uczynki miłości. Nie oglądajcie się, drogie dzieci, za rzeczami materialnymi, bo wtedy nie będziecie mogli przeżyć Bożego Narodzenia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
12 grudnia 1985
„Drogie dzieci! Na Boże Narodzenie wzywam was, byśmy razem wychwalali Jezusa. Oddaję Go wam tego dnia w szczególny sposób i wzywam was, byśmy w tym dniu wychwalali Jezusa i Jego narodzenie. Drogie dzieci, w tym dniu módlcie się więcej i więcej myślcie o Jezusie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
19 grudnia 1985
„Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę wezwać was do miłości bliźniego. Jeśli będziecie chcieli miłować bliźniego, bardziej odczujecie Jezusa, zwłaszcza w Boże Narodzenie. Bóg was obdarzy wielkimi darami, jeśli Mu się oddacie. Pragnę w szczególny sposób na Boże Narodzenie dać matkom swoje specjalne matczyne błogosławieństwo, a pozostałych pobłogosławi Jezus swoim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
26 grudnia 1985
„Drogie dzieci! Pragnę podziękować wszystkim, którzy słuchaliście moich orędzi i którzy dzień Bożego Narodzenia przeżyliście tak, jak powiedziałam. Pragnę was odtąd, nieskalanych grzechem, prowadzić dalej w miłości. Oddajcie mi swoje serca! Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.