Orędzia grupy modlitewnej Ivana – 2000-2009 (wybór)
2001
14 grudnia 2001
„Drogie dzieci, oto jeszcze dzisiejszego wieczoru wasza Matka pragnie wezwać was w sposób szczególny w tym czasie, czasie łaski, byście rozpoczęli się modlić w waszych rodzinach, módlcie się za wasze dzieci a przez tę modlitwę przygotujcie się wszyscy na wielki dzień, który przyjdzie. Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się!”
2002
17 lutego 2002
„Drogie dzieci! Jestem pełna radości, że jestem z wami dzisiejszego wieczoru. Wzywam was w sposób bardzo specjalny, byście modlili się o pokój. Matka będzie modlić się razem z wami. Dziękuję wam, drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
13 września 2002
„Drogie dzieci! Raduję się z wami. Wzywam was do modlitwy w tych dniach, według moich intencji, bo pragnę zrealizować w tych dniach moje plany razem z wami”.
2003
9 czerwca 2003
„Drogie dzieci, w tym czasie módlcie się o powołania kapłańskie”.
30 czerwca 2003
„Drogie dzieci, módlcie się w tym czasie o nawrócenie grzeszników”.
25 sierpnia 2003
„Również dzisiaj z radością wzywam was, dzisiaj dałam wam orędzie: rozpocznijcie żyć nim z radością. Dziękuję wam, drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!”
Matka Boża mówi o regularnym orędziu z dwudziestego piątego dnia miesiąca.
2004
15 maja 2004
„Drogie dzieci! Dzisiejszego wieczoru ponownie wzywam was, byście odnowili modlitwę w waszych rodzinach. Małe dzieci, wraz z modlitwą w rodzinie, pokój, radość i świętość powrócą do waszych rodzin!”
1 października 2004
„Dzisiejszego wieczoru wzywam was, byście modlili się w moich intencjach, drogie dzieci, za moje plany, by mogły się urzeczywistnić”.
1 listopada 2004
„Drogie dzieci, żyjcie moimi orędziami i wprowadzajcie je w praktykę. Wzywam was, byście otworzyli serca na Ducha Świętego. Módlcie się w rodzinie, módlcie się, módlcie się, módlcie się”.
2005
8 lipca 2005
„Drogie dzieci, również dzisiejszego wieczoru wzywam was podczas tego czasu: módlcie się szczególnie o pokój! Pokój, pokój, pokój. Drogie dzieci, niech będzie pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!”
15 sierpnia 2005
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was z radością, drogie dzieci, módlcie się w tych dniach w moich intencjach. Módlcie się za moje projekty, które mam wobec świata, módlcie się o pokój. Pokój, pokój, pokój. Drogie dzieci, módlcie się razem z Matką o pokój na świecie i w rodzinach. Dziękuję wam, drogie dzieci, że przyjęliście moje orędzia”.
2006
2 czerwca 2006
„Drogie dzieci! Również dzisiaj Matka wzywa was, szczególnie podczas tego czasu: módlcie się o świętość, o świętość w rodzinach. Drogie dzieci, módlcie się razem z waszymi dziećmi w rodzinach, odnówcie modlitwę rodzinną, to jest czas łaski. Módlcie się, módlcie się, drogie dzieci”.
28 lipca 2006
Ivan: Matka Boża modliła się szczególnie za młodych, wszystkich młodych, którzy przyszli tutaj w tych dniach i szczególnie wezwała nas, byśmy modlili się za młodych.
18 września 2006
Matka Boża modli się szczególnie za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, modli się o silną wiarę biskupów i kapłanów.
2007
24 sierpnia 2007
Matka Boża rozmawia z Ivanem na temat pewnych spraw, które pozostają jemu wiadome.
Ivan: Dzisiaj nie było orędzia. Wiecie, że jutro jest dwudziesty piąty. Każdego dwudziestego piątego dnia miesiąca Matka Boża daje nam orędzie dla świata. Oczekujemy orędzia jutro, ponieważ Matka Boża daje orędzie jutro.
7 września 2007
Matka Boża rozmawia z Ivanem na temat pewnych spraw, które pozostają jemu wiadome.
2008
9 czerwca 2008
„Drogie dzieci! Również dzisiaj Matka wzywa was: odnówcie moje orędzia, żyjcie moimi orędziami. Drogie dzieci, jestem z wami i wstawiam się przed moim Synem za wami wszystkimi. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, moje drogie dzieci! Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
12 września 2008
Matka Boża objawia się Ivanowi, jak zawsze modli się z nim.
2009
11 września 2009
Matka Boża modli się o pokój na świecie.
8 grudnia 2009, Niepokalane Poczęcie
„Moje drogie dzieci! Umiłowani moi! Również dzisiaj Matka miłuje was swoją matczyną miłością. Pragnę, moje dzieci, byście przez ten czas łaski, otwierali wasze serca na światło, na światło mojego Syna i by światło mojego Syna weszło do waszych serc i oświeciło wasze serce i duszę, tak byście mogli być radosnymi. Szczególnie wzywam was, byście modlili się się za rodziny. Módlcie się za świętość w rodzinie przez ten czas. Również dzisiaj, drogie dzieci, pragnę wam podziękować, że przyjęliście mnie, że przyjęliście moje orędzia i że żyjecie moimi orędziami”.