Orędzia grupy modlitewnej Ivana – rok 2010
12 marca 2010
„Drogie dzieci! Również dzisiaj w tym czasie łaski pragnę wezwać was, pragnę wezwać was i wasze rodziny by klękać w waszych rodzinach przed krzyżem, przed moim Synem Jezusem. Czytajcie Pismo Święte, rozważajcie szczególnie te wersety z Pisma Świętego, które mówią o męce Jezusa. Drogie dzieci, Matka modli się za was wszystkich, wstawia się przed swoim Synem za wami wszystkimi. Dziękuję wam, drogie dzieci, że również dzisiaj przyjęliście mnie, że przyjęliście moje orędzia i że żyjecie moimi orędziami”.
13 marca 2010
„Drogie dzieci! Również dzisiaj pragnę wezwać was do przebaczenia. Przebaczajcie, dzieci moje! Przebaczcie innym, przebaczcie samym sobie. Drogie dzieci, to jest czas łaski. Módlcie się za wszystkie moje dzieci, które są daleko od mojego Syna Jezusa, módlcie się, aby wrócili. Matka modli się z wami, Matka wstawia się za wami. Dziękuję wam, że również dzisiaj przyjęliście moje orędzia”.
15 marca 2010
„Drogie dzieci! Pragnę, byście również wy dzisiaj byli moim kwiatem. Podlewajcie ten kwiat modlitwą, podlewajcie waszą duszę modlitwą. Pragnę, drogie dzieci, byście modlili się również za te wszystkie kwiaty, które są zwiędnięte i za wszystkie dusze, które umierają. Módlcie się, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się”.
16 marca 2010
„Drogie dzieci! Weselcie się także wy ze mną, przynoszę wam pokój i miłość, nieście miłość i pokój w rodzinie i innym, bądźcie tymi, którzy niosą mój pokój. Drogie dzieci, wzywam was dzisiejszego wieczoru módlcie się w waszych rodzinach, a szczególnie w tym okresie przed krzyżem. Drogie dzieci, wasza Matka modli się z wami, Dziękuję wam, że przyjęliście mnie i że żyjecie moimi orędziami”.
17 marca 2010
„Drogie dzieci, również dzisiaj Matka pragnie was zaprosić do modlitwy. Módlcie się w tym czasie, módlcie się wspólnie w rodzinach. Wzrastajcie w świętości waszych rodzin. Modlę się z wami, modlę się za każdego z was. Dziękuję wam, drogie dzieci, że również dzisiaj przyjęliście moje orędzia i że żyjecie moimi orędziami”.
18 czerwca 2010
„Drogie dzieci! Również dzisiaj, pragnę wezwać was, poprzez ten czas łaski, byście się modlili. Odnówcie moje orędzia, drogie dzieci. Żyjcie moimi orędziami. Drogie dzieci, ten czas jest czasem odpowiedzialności, żyjcie moimi orędziami odpowiedzialnie. Drogie dzieci, pragnę od was, byście spełniali dzieła, a nie słowa. Matka modli się za was i wstawia się przed swoim synem za wami wszystkimi. Dziękuję wam, drogie dzieci, również dzisiaj, że przyjęliście mnie i że przyjęliście moje orędzia, i za życie moimi orędziami”.
25 czerwca 2010
„Drogie dzieci! Również dzisiaj Matka wzywa was z radością: Drogie dzieci, bądźcie tymi, którzy niosą, którzy niosą moje orędzia. Rozpowszechniajcie moje orędzia w tym zmęczonym świecie. Drogie dzieci, pragnę, byście byli moim znakiem, moim żywym znakiem. Dlatego również dzisiejszego wieczoru wzywam was, byście przyjęli orędzie, które wam dzisiaj dałam. Żyjcie nim. Wiedzcie, drogie dzieci, że Matka zawsze modli się z wami i modli się za was do swojego Syna. Dziękuję wam, drogie dzieci, że również dzisiaj przyjęliście moje orędzia i za życie moimi orędziami”.
Matka Boża mówi o regularnym orędziu z dwudziestego piątego dnia miesiąca.
6 sierpnia 2010
Matka Boża modli się szczególnie o powołania w Kościele i o pokój na świecie.
13 sierpnia 2010
Matka Boża modli się szczególnie za kapłanów, biskupów i Ojca Świętego.
20 sierpnia 2010
Matka Boża modli się szczególnie o nawrócenie grzeszników i za rodziny.
27 sierpnia 2010
„Drogie dzieci! Również dzisiaj ponownie wzywam was w tym czasie łaski, byście modlili się w waszych rodzinach. Módlcie się z waszymi dziećmi. Drogie dzieci, odpocznijcie, odpocznijcie w moim Synu. Zdecydujcie się na mojego Syna. Wyruszcie razem z Nim, a wtedy otrzymacie pokój i radość. Miłość wkroczy do waszych serc. Drogie dzieci, Matka modli się za was. Matka wstawia się przed swoim Synem za wami wszystkimi. Również dzisiaj pragnę powiedzieć wam, że was kocham. Naśladujcie mnie. Dziękuję wam drogie dzieci”.
6 września 2010
„Drogie dzieci! Również dzisiaj Matka wzywa was z radością, przyjmijcie i odnówcie moje orędzia. Drogie dzieci, pragnę dalej prowadzić was, ale dzisiaj pragnę wezwać was, byście żyli tym, co wam daję, abym przez to mogła wam dać nowe orędzia i prowadzić was poprzez te orędzia, prowadzić was do mojego Syna. Wiedzcie, że Matka jest z wami oraz wstawia się za wami wszystkimi przed swoim Synem, i również dzisiaj pragnie podziękować wam, że przyjęliście mnie, moje orędzia i za życie moimi orędziami”.