Orędzia grupy modlitewnej Ivana – 2011 rok
5 stycznia 2011
„Drogie dzieci! Również dzisiaj Matka z radością wzywa was: módlcie się, módlcie się, módlcie się! Módlcie się, drogie dzieci, i pomóżcie mi w realizacji moich planów, które pragnę zrealizować ze światem, z tą parafią. Drogie dzieci, w sposób szczególny dzisiaj wzywam was: módlcie się o powołania w Kościele, o silną wiarę moich kapłanów. Wiedzcie, drogie dzieci, że modlę się zawsze z wami, że jestem zawsze z wami, kiedy przechodzicie trudne momenty. Dlatego trwajcie w modlitwie, w modlitwie razem ze mną. Dzisiaj pragnę wam powiedzieć: dziękuję wam, że odpowiedzieliście i przyjęliście moje orędzia i że żyjecie moimi orędziami”.
20 maja 2011
„Drogie dzieci! Dzisiaj, jak nigdy dotąd, pragnę was wezwać do modlitwy. Drogie dzieci, szatan chce zniszczyć dzisiejsze rodziny, dlatego pragnę was wezwać do odnowienia modlitwy rodzinnej. Módlcie się, drogie dzieci, w waszych rodzinach, razem z waszymi dziećmi. Nie dajcie się zwieść szatanowi. Dziękuję wam, drogie dzieci, że odpowiedzieliście dzisiaj na moje wezwanie”.
27 maja 2011
„Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę wezwać was: żyjcie moimi orędziami, które wam daję, abym mogła dać wam nowe orędzia. Dziękuję wam, drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
3 czerwca 2011
Matka Boża modli się w sposób szczególny o pokój, o pokój na świecie i pokój w rodzinach.
17 czerwca 2011
„Drogie dzieci! Również dzisiaj Matka z miłością wzywa was: zdecydujcie się na mojego Syna, wyruszcie razem z Nim. Żyjcie moimi orędziami, szczególnie w tych nadchodzących dniach, odnówcie moje orędzia w waszych rodzinach. Módlcie się, drogie dzieci, aby mój Syn narodził się w waszych sercach, w waszych rodzinach. Wiedzcie, drogie dzieci, że Matka modli się za was i miłuje was macierzyńską miłością. Dlatego wytrwajcie. Dziękuję wam, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
24 czerwca 2011, przeddzień trzydziestej rocznicy objawień
„Drogie dzieci! Również dzisiaj raduję się razem z wami. Również dzisiaj, w radości, wzywam was: przyjmijcie moje orędzia i żyjcie moimi orędziami. Niech moje orędzia staną się życiem! Wbudujcie je w wasze życia. Niech będą pokarmem w podróży waszego życia. Wiedzcie, drogie dzieci, że jestem z wami, kiedy to jest najtrudniejsze dla was, że zachęcam i pocieszam was, że wstawiam się przed moim Synem za wami wszystkimi. Dlatego, drogie dzieci, wytrwajcie w modlitwie i nie lękajcie się. Podążcie za mną bez lęku. Dziękuję wam, drogie dzieci, również dzisiaj, że ponownie mnie przyjęliście i że przyjęliście moje orędzia, że żyjecie moimi orędziami”.
5 sierpnia 2011, prawdziwy dzień Narodzenia Maryi
W Medziugorju trwa Festiwal Młodych, a wielu młodych z całego świata przygotowuje się na bliskie Światowe Dni Młodzieży w Madrycie z papieżem Benedyktem XVI.
„Drogie dzieci! Również dzisiaj w tym moja wielka radość, kiedy widzę was w tak wielkiej liczbie. Pragnę wezwać was i wezwać wszystkich młodych do uczestnictwa w ewangelizacji dzisiejszego świata, do uczestnictwa w ewangelizacji rodzin. Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, a Matka modli się razem z wami, i wstawia się za wami wszystkimi przed swoim Synem. Módlcie się, drogie dzieci. Dziękuję wam, drogie dzieci, również dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
30 grudnia 2011
„Drogie dzieci! Również dzisiaj Matka z radością wzywa was: bądźcie tymi, którzy niosą moje orędzia w tym zmęczonym świecie. Żyjcie moimi orędziami, przyjmijcie moje orędzia z odpowiedzialnością. Drogie dzieci, módlcie się razem ze mną za moje plany, które pragnę zrealizować. Szczególnie dzisiaj wzywam was, byście modlili się o jedność, o jedność mojego Kościoła, moich kapłanów. Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Matka modli się z wami i wstawia się za wami wszystkimi przed swoim Synem. Dziękuję wam, drogie dzieci, również dzisiaj, że przyjęliście mnie, przyjęliście moje orędzia i że żyjecie moimi orędziami”.