Orędzia grupy modlitewnej Ivana – 2012 rok
18 maja 2012
Matka Boża szczególnie modli się przez chwilę za kapłanów, biskupów oraz Ojca Świętego.
„Drogie dzieci! Również dzisiaj pragnę wezwać was, byście modlili się razem ze mną za moich pasterzy, by mogli prowadzić swoje stado niestrudzenie w wierze. Matka modli się razem z wami. Módlcie się, drogie dzieci, z Matką. Dziękuję wam, drogie dzieci, także dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
Ivan: Pragnę podkreślić, że dzisiaj Pani przez dłuższy czas szczególnie modliła się za kapłanów, biskupów i Ojca Świętego, a także wezwała nas, byśmy modlili się w tej intencji.
8 czerwca 2012
„Drogie dzieci! Również dzisiaj w szczególny sposób wzywam was: odnówcie moje orędzia, żyjcie moimi orędziami. Wszystkich was wzywam dzisiejszego wieczoru: módlcie się w szczególny sposób za swoje parafie, z których pochodzicie oraz za swoich księży. Przez ten czas w szczególny sposób wzywam was, byście modlili się za powołania w Kościele. Módlcie się, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się. Dziękuję wam również dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
15 czerwca 2012
„Drogie dzieci! Wiedzcie, że Matka was miłuje i z miłości pragnie was prowadzić. Przyszłam, by wam powiedzieć, że Bóg istnieje. Dlatego również dzisiaj wzywam was: zdecydujcie się na Niego. Postawcie Go w waszym życiu, w waszych rodzinach na pierwszym miejscu i razem z Nim pójdźcie w przyszłość. Drogie dzieci, przez ten czas łaski, który nadchodzi, pragnę, byście odnowili moje orędzia i byście powiedzieli mi «tak, tak». Dziękuję wam, drogie dzieci, że powiedzieliście mi «tak»”.
22 czerwca 2012
„Drogie dzieci! Również dzisiaj ponownie wzywam was: zdecydujcie się na Jezusa. Zdecydujcie się i pójdźcie razem z Nim, w przyszłość. Jestem z wami, drogie dzieci, ponieważ mój Syn pozwolił mi pozostać z wami tak długo; ponieważ pragnę was prowadzić, uczyć, wychowywać. Pragnę was wszystkich prowadzić do mojego Syna. Pragnę was wszystkich prowadzić do raju. Dlatego dzisiaj ponownie was wzywam: zdecydujcie się na Niego. Umieśćcie Go w waszym życiu na pierwszym miejscu. Drogie dzieci, ten świat, w którym wy żyjecie, jest przemijający. Dlatego zdecydujcie się, zdecydujcie się na pokój. Żyjcie pokojem. Zdecydujcie się na modlitwę. Módlcie się, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się. Dziękuję wam, drogie dzieci, również dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
10 sierpnia 2012
„Drogie dzieci! Przyszłam do was i przedstawiłam się jako Królowa Pokoju, ponieważ mój Syn posyła mnie. Pragnę wam pomóc, drogie dzieci. Pomóc, byście mieli pokój. Ale tak wiele razy mówiłam wam, powtarzałam wszystkim moim dzieciom: «Potrzebuję was, drogie dzieci»*. Z wami mogę urzeczywistnić pokój. Dlatego również dzisiaj wzywam was: módlcie się za pokój, módlcie się za pokój na świecie, módlcie się za pokój w rodzinach, przywróćcie pokój w waszych rodzinach i umieśćcie Boga na pierwszym miejscu w waszych rodzinach. Matka modli się razem z wami i wstawia się za wami wszystkimi przed swoim Synem. Módlcie się, módlcie się i wytrwajcie w modlitwie. Dziękuję wam również dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
* Matka Boża mówiła o tym w czerwcu 1981, 23 sierpnia 1983, 2 grudnia 2004, 2 sierpnia 2008, 31 października 1988, 24 lipca 1989 oraz 18 marca 2010. Królowa Pokoju podkreślała również, szczególnie w orędziach dawanych grupie modlitewnej Ivana, że potrzebuje także naszej pomocy, modlitwy, współpracy oraz naszych czynów.
17 sierpnia 2012
„Drogie dzieci, również dzisiaj w szczególny sposób wzywam was, byście modlili się za moich kapłanów, za moich umiłowanych; byście modlili się za biskupów i za Ojca Świętego. Módlcie się, drogie dzieci, za moich pasterzy. Módlcie się więcej niż kiedykolwiek! Matka modli się razem z wami i jest z wami, dlatego wytrwajcie na modlitwie i módlcie się ze mną w moich intencjach. Dziękuję wam, drogie dzieci, również dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
Ivan po objawieniu powiedział też między innymi: Chciałbym podkreślić, że tego wieczoru Pani wezwała nas: „więcej niż kiedykolwiek” – szczególnie, by modlić się za kapłanów, biskupów i za Ojca Świętego.
24 sierpnia 2012
Ivan po objawieniu powiedział między innymi: Pani krótko mówiła do mnie samego, co pozostaje między nami. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, co jest najważniejsze, a to jest to, że Pani prawdziwie modliła się tego wieczoru za kapłanów, biskupów oraz w szczególny sposób za Ojca Świętego. (...) Wiemy, że jutro jest dwudziesty piąty i że każdego dwudziestego piątego dnia miesiąca Pani kieruje swoje orędzie do całego świata. Czekamy na to orędzie jutro i zobaczymy, co Pani pragnie i o co nas prosi.
28 grudnia 2012
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do radości, wzywam was ponownie do radości. W tym czasie wzywam was do odpowiedzialności. Drogie dzieci, z odpowiedzialnością przyjmijcie moje orędzia, i żyjcie moimi orędziami, ponieważ żyjąc moimi orędziami, pragnę doprowadzić was do mojego Syna. Przez te wszystkie lata jestem razem z wami, a mój palec wskazuje na mojego Syna Jezusa, ponieważ wszystkich was pragnę oddać Jemu. Dlatego w ciągu najbliższych dni waszym zadaniem jest postawić sobie pytanie: «Co mogę uczynić, aby moje serce było bliżej Jezusa? Co muszę opuścić, z czego muszę zrezygnować, aby moje serce było bliżej Jezusa?». Drogie dzieci, modlę się za was wszystkich, aby wasza odpowiedź była: „Chcę być bliżej Jezusa!”. Dziękuję, drogie dzieci, za to, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie i powiedzieliście «tak»”.