Orędzia grupy modlitewnej Ivana – 2013 rok
20 maja 2013, poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego
Objawienie ma miejsce na szczycie Wzgórza Objawień w Medziugorju.

„Drogie dzieci! Również dzisiaj w szczególny sposób wzywam was w tym czasie łaski: otwórzcie się na Ducha Świętego. Drogie dzieci, nie pozwólcie, by świat was prowadził. Dlatego, niech was Duch Święty prowadzi. Módlcie się, wytrwajcie w modlitwie. Niech Duch Święty zstąpi na wasze rodziny, które są w mroku. Matka modli się razem z wami i wstawia się u swojego Syna. Dziękuję wam, drogie dzieci, że i dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

24 maja 2013

Objawienie ma miejsce przy Niebieskim Krzyżu w Medziugorju.

Podczas objawienia Królowa Pokoju przez pewien czas z wyciągniętymi rękami modli się nad wszystkimi obecnymi, a w szczególny sposób modli się za pokój w rodzinach i świętość w rodzinach.

Matka Boża nie przekazuje orędzia, ale widzący Ivan przypomina, że następnego dnia jest dwudziesty piąty, a każdego dwudziestego piątego dnia miesiąca Matka Boża daje orędzie.

10 czerwca 2013

„Drogie dzieci! Również dzisiaj pragnę was wezwać, abyście w tym czasie szczególnie modlili się w moich intencjach, módlcie się, drogie dzieci, w tym czasie łaski, ponieważ pragnę razem z wami urzeczywistnić swoje plany. Drogie dzieci, dziękuje wam również dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

17 czerwca 2013

„Drogie dzieci! Przyszłam tutaj i przedstawiłam się jako Królowa Pokoju. Również dzisiaj w szczególny sposób wzywam was, byście modlili się o pokój. Módlcie się o pokój szczególnie w waszych rodzinach. Pokój, pokój, drogie dzieci! Otwórzcie się na dar pokoju. Wasza Matka modli się razem z wami i za wszystkimi wami wstawia się u swojego Syna. Matka miłuje was matczyną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

24 czerwca 2013

„Drogie dzieci! Przychodzę do was radosna i z radością pragnę wezwać was również dzisiaj, byście przyjęli moje orędzia i żyli nimi. Drogie dzieci, z wami pragnę zrealizować projekty, które mam wobec świata i wobec Kościoła. W szczególny sposób wzywam was dzisiaj, byście odnowili moje orędzia i byście nimi żyli. Na początku przedstawiłam się jako Królowa Pokoju, i dzisiaj w szczególny sposób wzywam was, byście modlili się o pokój: o pokój w sercach ludzi, o pokój w waszych sercach, ponieważ pokój przychodzi z waszych serc. Drogie dzieci, Matka modli za was wszystkich, Matka kocha was wszystkich matczyną miłością i wstawia się za wami u swojego Syna. Drogie dzieci, również dzisiaj pragnę powiedzieć wam: dziękuję; dziękuję, że mnie przyjęliście, że nadal przyjmujecie moje orędzia i żyjecie nimi”.

8 lipca 2013

„Drogie dzieci! Również dzisiaj w szczególny sposób pragnę wezwać was, abyście w tym czasie szczególnie modlili się w moich intencjach. Módlcie się, drogie dzieci, za moje plany, które pragnę zrealizować; potrzebne są mi wasze modlitwy, z wami pragnę realizować moje plany. Dziękuje wam, drogie dzieci, również dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

5 sierpnia 2013

„Drogie dzieci! Również dzisiaj w swojej wielkiej radości, patrząc na was z otwartym i radosnym sercem, wszystkich was wzywam, byście odpowiedzialnie modlili się o pokój. Módlcie się, drogie dzieci, dopóki pokój nie zapanuje na świecie i dopóki pokój nie zapanuje w sercach ludzi i w sercach wszystkich moich dzieci. Bądźcie tymi, którzy niosą pokój w tym niespokojnym świecie, bądźcie moim żywym znakiem, znakiem pokoju, tam, gdzie spotykacie się z ludźmi w waszej parafii. Bądźcie moim znakiem, bądźcie moim światłem, moim lustrem dla innych. Wiedzcie, drogie dzieci, że jestem zawsze z wami, że modlę się za was wszystkich i że wstawiam się za wami u Jezusa, mojego Syna. Dlatego wytrwajcie w modlitwie. Dziękuję wam, że i dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

8 sierpnia 2013

Ivan: Pani wzywa kapłanów do świętości, by byli dla niej lustrem i by propagowali modlitwę w parafiach i rodzinach jako pierwszy krok, że świat się polepsza.

12 sierpnia 2013

Matka Boża w szczególny sposób przez dłuższą chwilę modli się o pokój na świecie i o pokój w rodzinach.

23 sierpnia 2013

„Drogie dzieci, dziś wzywam was, abyście otworzyli wasze serca na pokój. Drogie dzieci, módlcie się, proście Króla Pokoju, aby obdarzył was pokojem. Otwórzcie się na Niego. On jest waszym Królem. Drogie dzieci, w tym czasie módlcie się szczególnie o pokój w świecie. Módlcie się, aby spełniły się moje plany, plany pokoju. Módlcie się dzieci, módlcie się, aby pokój zapanował w świecie. Dziękuję wam, że również dzisiaj odpowiedzieliście «tak» na moje wezwanie”.

30 sierpnia 2013

Matka Boża w szczególny sposób przez dłuższą chwilę modli się o świętość w rodzinach.

30 grudnia 2013

„Drogie dzieci! Również dzisiaj w szczególny sposób pragnę was wezwać: bądźcie tymi, którzy niosą pokój w tym niespokojnym świecie. Módlcie sie o pokój. Wzywam was, drogie dzieci, byście wytrwali w modlitwie. Wiedzcie, że ja modlę się razem z wami i że wstawiam się za wami wszystkimi przed moim Synem. Dziękuję, drogie dzieci, że i dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.