Orędzia grupy modlitewnej Ivana – 2014 rok
3 stycznia 2014

„Drogie dzieci! Również dzisiaj pragnę wezwać was, byście żyli moimi orędziami, które wam daję. Żyjcie moimi orędziami. Tylko tak mogę dawać wam nowe orędzia. Módlcie się szczególnie przez ten czas o moje plany, które pragnę wypełnić. Plany wobec świata, plany pokoju. Dziękuję wam, drogie dzieci, i dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25 kwietnia 2014
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was: módlcie się o pokój. Otwórzcie się, drogie dzieci, na pokój, módlcie się w tym czasie. Szczególnie, drogie dzieci, módlcie się o pokój na świecie, gdzie dzisiaj jest tak wiele obaw, istnieje tak wiele niepokoju w ludzkich sercach. Módlcie się o pokój w sercu człowieka, a dzięki temu będzie i pokój na świecie. Modlę się za was i wstawiam się za wami wszystkimi przed moim Synem. Módlcie się, drogie dzieci, módlcie się! Dziękuję wam, drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
5 maja 2014
„Drogie dzieci! Również dzisiaj w szczególny sposób pragnę wezwać was, byście przez ten czas modlili się w moich intencjach, za moje plany, które pragnę zrealizować ze światem, z tą parafia, z moim Kościołem. Drogie dzieci, módlcie się i bądźcie wytrwali w modlitwie. Dziękuję wam, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

16 maja 2014
„Drogie dzieci! Również dzisiaj w szczególny sposób wzywam was, byście modlili się w moich intencjach, za moje plany, które pragnę zrealizować w świecie. Módlcie się, drogie dzieci, i bądźcie wytrwali w modlitwie. Matka modli się z wami i zawsze wstawia się za wszystkimi wami u swojego Syna. Dziękuję wam, drogie dzieci, i dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

21 czerwca 2014
Orędzie przekazane Ivanowi na Podbrdo w Medziugorju.
„Drogie dzieci! Dzisiaj w szczególny sposób pragnę was wezwać, byście w tym czasie łaski, który nadejdzie, odpowiedzieli na moje orędzia i byście zaczęli żyć moimi orędziami. W tych latach, w których jestem z wami, mój Syn pozwolił mi tak długo pozostać z wami, ponieważ pragnę do was mówić, bo pragnę prowadzić was do Niego. Dlatego odważnie się zdecydujcie! Żyjcie tym, co wam daję, abym dalej mogła dawać wam nowe orędzia i prowadzić was do świętości. Dlatego niech wasza decyzja dzisiaj będzie „tak”, by tym żyć. Matka modli się za was wszystkich i zawsze wstawia się za wami wszystkimi u swojego Syna. Dziękuje, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

24 czerwca 2014
Objawienie, które widzący Ivan miał na Podbrdo w Medziugorju.
A więc także dzisiaj jak każdego dnia po spotkaniu z Panią chciałbym wam przybliżyć i opisać to, co jest najważniejsze z dzisiejszego wieczornego spotkania. Dzisiaj jest szczególny dzień, dzisiaj na tym miejscu przed trzydziestoma trzema laty otworzyło się Niebo i zaczęły się z Nią spotkania. I tak prawdziwie dzisiejsze spotkanie było radosne i szczególne.
Pani przyszła w szczególny sposób radosna i szczęśliwa, i wszystkich nas pozdrawia swoim matczynym pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony Jezus, drogie dzieci moje”. A po tym prawdziwie wielce radosna z rozłożonymi rękami modli się tutaj nad nami wszystkimi. Modli się szczególnie za was obecnych tutaj chorych. A potem przez pewien dłuższy czas modli się szczególnie o pokój na świecie i o pokój w rodzinach. Po tym wszystkich nas błogosławi swoim matczynym błogosławieństwem i błogosławi wszystko, co przynieśliście do błogosławieństwa. Także poleciłem wszystkich was, wasze potrzeby, wasze intencje, wasze rodziny, a w szczególny sposób chorych. Dzisiaj w szczególny sposób poleciłem tę parafię, którą wybrała w szczególny sposób i wszystkich parafian. A po tym Pani przez pewien czas modliła się szczególnie za tę parafię i za kapłanów, którzy posługują i pracują w tej parafii. A po tym Pani dalej kontynuowała modlitwę z wyciągniętymi rękami nad wszystkimi nami.
A po tym odchodzi w znaku światłości Krzyża z pozdrowieniem: „Idźcie w pokoju, drogie moje dzieci”. I tak, to było najważniejsze z dzisiejszego wieczornego spotkania.
Ponawiam raz jeszcze – prawdziwie dzisiaj było szczególne spotkanie, a wy sami wiecie, że jutro jest dwudziesty piąty i że Pani wieczorem da orędzie do całego świata. Poczekajmy na jutrzejszy dzień, byśmy zobaczyli, co Pani chce nam powiedzieć. Dziękuję.
10 lipca 2014
Orędzie przekazane Ivanowi w Medziugorju.

„Drogie dzieci! I dzisiaj w szczególny sposób pragnę was wezwać, byście modlili się przez ten czas za moich pasterzy. Módlcie się, drogie dzieci, o powołania w moim Kościele. Dziękuję wam, drogie dzieci, również dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

4 sierpnia 2011
Orędzie przekazane Ivanowi na Podbrdo.

„Drogie dzieci! I dzisiaj raduję się razem z wami w tym czasie łaski, szczególnie się raduję, kiedy widzę tak wiele moich dzieci, które są w tych dniach szczęśliwe. Wzywam was, drogie dzieci, byście w tym czasie modlili się o pokój. Módlcie się o pokój, niech pokój zapanuje w ludzkim sercu, niech mój Syn zamieszka w waszych sercach, by przyniósł wam pokój, ponieważ On jest waszym pokojem. Modlę się, drogie dzieci, i wstawiam się za wami wszystkimi u swojego Syna. Dlatego i wy wytrwajcie w modlitwie. Nie miejcie lęku, tylko nadal się módlcie. Dziękuję wam, drogie dzieci, za waszą wytrwałość i dziękuję wam, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

11 sierpnia 2014
Orędzie przekazane Ivanowi pod Niebieskim Krzyżem w Medziugorju.

„Drogie dzieci! I dzisiaj pragnę w szczególny sposób wezwać was, byście modlili się o pokój. Módlcie się, drogie dzieci, o moje plany, plany pokoju. Zdecydujcie się na pokój, pokonajcie zło i grzech. Drogie dzieci, modlę się razem z wami i wstawiam się za wszystkimi, za wami wszystkimi, u swojego Syna. Dziękuję wam i dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

29 sierpnia 2014
Orędzie przekazane Ivanowi na Wzgórzu Objawień w Medziugorju.

„Drogie dzieci! Również dzisiaj pragnę wam powiedzieć: dziękuje. Dziękuję, drogie dzieci, ponieważ postanowiliście zdecydować się żyć moimi orędziami. Dzisiaj wzywam was na nowo, abyście podczas tego czasu, czasu łaski, więcej modlili się za rodzinę i modlili się o ewangelizację rodzin. Szczególnie módlcie się za młodych, aby Bóg znalazł się w rodzinach i zajął pierwsze miejsce. Jestem z wami i modlę się razem z wami. Dziękuję wam, drogie dzieci, także dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.