Orędzia grupy modlitewnej Ivana – 2015 i 2016 rok
23 lutego 2015
Oredzie przekazane Ivanowi pod Niebieskim Krzyżem w Medziugorju.

„Drogie dzieci, moje małe dzieci! Również i dzisiaj pragnę wezwać was w tym czasie łaski, który nadchodzi: módlcie się więcej w waszych rodzinach. Odnówcie modlitwę w waszych rodzinach. W szczególności módlcie się, drogie dzieci, z waszymi dziećmi. Módlcie się, drogie dzieci, w moich intencjach, za moje plany, które pragnę zrealizować przez moje przybycie tutaj. Módlcie się w szczególności za moje plany pokoju. Matka modli się razem z wami i jest zawsze blisko was. Dlatego zdecydujcie się, zdecydujcie się modlić więcej. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

11 maja 2015
Oredzie przekazane Ivanowi pod Niebieskim Krzyżem w Medziugorju.

„Drogie dzieci! I dzisiaj pragnę na nowo wezwać was, abyście przez ten czas modlili się w moich intencjach, za moje plany, które pragnę zrealizować poprzez swoje przybycie tutaj. Módlcie się, drogie dzieci, i bądźcie wytrwali w modlitwie. Matka modli się z wami i wstawia się za wami wszystkimi przed swoim Synem. Dziękuję, drogie dzieci, że i dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

22 maja 2015
Oredzie przekazane Ivanowi pod Niebieskim Krzyżem w Medziugorju.

„Drogie dzieci! Dzisiaj widzę was szczęśliwych; pragnę, byście byli szczęśliwi, ponieważ przynoszę wam radość. Zanieście tę radość innym. Ja przynoszę wam także pokój, bądźcie moimi apostołami pokoju w tym niespokojnym świecie. Wy sami żyjcie tym pokojem, abyście mogli dawać świadectwo i być odbiciem pokoju dla innych. Drogie dzieci, pragnę, by każdy z was był moim znakiem, znakiem mojej obecności. Dlatego was wzywam: bądźcie wytrwali, bądźcie cierpliwi, módlcie się, módlcie się intensywnie. Matka modli się z wami i wstawia się przed swoim Synem za każdym z was. Dziękuję, drogie dzieci, że i dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

29 maja 2015
Oredzie przekazane Ivanowi pod Niebieskim Krzyżem w Medziugorju.

„Drogie dzieci! I dzisiaj pragnę wezwać was do modlitwy za moich pasterzy w Kościele. Módlcie się, drogie dzieci, aby Mnie przyjęli, aby przyjęli moje orędzia i aby żyli moimi orędziami, aby byli tymi, którzy niosą moje orędzia temu udręczonemu światu. Drogie dzieci, niech umocnieni w Duchu Świętym, umocnieni w wierze, będą tymi, którzy niosą Ewangelię i ewangelizację w rodzinach. Módlcie się, drogie dzieci, za moich pasterzy, i bądźcie wytrwali w modlitwie. Dziękuję wam i dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

2016
2 maja 2016
Oredzie przekazane Ivanowi na Podbrdo.
Orędzie ze spotkania grupy modlitewnej zostało teraz przekazane pierwszy raz po dłuższym czasie.

„Drogie dzieci! Nie pozwólcie, by powierzchowny splendor tego świata was zwiódł: materializm, zazdrość, wyniosłość. Nie pozwólcie, aby światło świata was zwiodło. Otwórzcie się na światło Boskiej Miłości, na mojego Syna. Zdecydujcie się na Niego. On jest Miłością. On jest Prawdą. Przywróćcie modlitwę w waszej rodzinie. Módlcie się więcej. Potrzebuję waszych modlitw, abym mogła z wami zrealizować moje plany. Dziękuję wam, drogie dzieci, także dzisiaj, że zdecydowaliście się na Jezusa”.

9 maja 2016
Oredzie przekazane Ivanowi na Podbrdo.

„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was na nowo: odnówcie moje orędzia i żyjcie moimi orędziami. A w szczególny sposób was wzywam – módlcie się o pokój. Módlcie się o pokój – o pokój na świecie. Wiedzcie, drogie dzieci, że jestem z wami i jestem blisko was. Módlcie się razem z Matką, bądźcie wytrwali w modlitwie, nie ustawajcie. Dziękuję wam, drogie dzieci, i dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

24 czerwca 2016, wigilia Rocznicy Objawień
Oredzie przekazane Ivanowi na Podbrdo.

„Drogie dzieci! Przychodzę do was i pragnę was prowadzić. Pragnę z miłości prowadzić was do mojego Syna. On jest Miłością. Modlę się za was wszystkich, drogie dzieci, i wstawiam się przed Moim Synem. Dlatego, wytrwajcie, drogie dzieci moje, szczególnie w modlitwie o pokój. Dziękuję wam, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.