Orędzia grupy modlitewnej Ivana – lata 80. (wybór)
1986
3 maja 1986
„Drogie dzieci! Starajcie się uczynić radosnymi wasze serca przez modlitwę. Drogie dzieci, bądźcie radością wszystkich ludzi, bądźcie nadzieją dla wszystkich ludzi. Uzyskacie to wyłącznie przez modlitwę. Módlcie się, módlcie się!”
24 czerwca 1986
Do zgromadzonych na modlitwie na Kriżevcu.
„Jesteście na górze Tabor. Otrzymujecie błogosławieństwo, moc i miłość. Zanieście je do waszych rodzin i do waszych domów. Każdemu z was daję specjalne błogosławieństwo. Trwajcie dalej w radości, modlitwie i pojednaniu”.
1987
24 czerwca 1987
„Drogie dzieci! Pragnę was poprowadzić na drogę nawrócenia. Pragnę, byście nawrócili świat i by wasze życie było nawróceniem dla innych. Nie popadajcie w niewierność. Niech każdy z was będzie całkowicie poddany mojej woli i woli Boga. Od tego dnia, udzielam wam specjalnych łask, a szczególnie dar nawrócenia. Niech każdy z was zaniesie ze sobą moje błogosławieństwo i zachęca innych do prawdziwego nawrócenia”.
1988
25 stycznia 1988
„Dziękuję wam za ten wieczór, bardzo mi pomogliście. Kontynuujcie modlitwę w moich intencjach”.
22 lutego 1988
Matka Boża ukazuje się Mariji.
„Drogie dzieci! Jestem radosna z powodu wszystkich waszych wyrzeczeń podczas tego Wielkiego Postu, ale jestem wam szczególnie wdzięczna za wyrzeknięcie się grzechu. Zachęcenie innych do nawrócenia, pokoju, zmiany życia. Niech wasze światło świeci. Dawajcie dużo miłości innym. Okazujcie im miłość”.
14 marca 1988
„Drogie dzieci! W tym czasie Wielkiego Postu szatan próbuje na wszelki sposób zniszczyć w was wszystko to, co rozpoczęliśmy. Ostrzegam was jako Matka, niech wasza modlitwa będzie bronią przeciwko nim”.
28 marca 1988, Poniedziałek w Wielkim Tygodniu
„Módlcie się tak wiele, jak to możliwe, przed Wielkanocą. Przez ten tydzień, módlcie się każdego dnia dwie godziny przed krzyżem”.
4 kwietnia 1988, Poniedziałek Wielkanocny
„Dajcie miłość i radość innym. Módlcie się o pokój”.
27 czerwca 1988
„Drogie dzieci! Wasza Matka miłuje was wszystkich. Jestem radosna, widząc was tutaj, drogie dzieci. Daję wam miłość, dajcie tę miłość innym. Bądźcie tymi, którzy niosą pokój. Pomóżcie innym zmieniać ich życie. Daję wam siłę, drogie dzieci. Z tą siłą możecie znieść wszystko. Niech ta siła uczyni was mocnymi we wszystkim. Potrzebujecie jej. Dlatego daję wam siłę”.
15 sierpnia 1988, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Objawienie mają razem Ivan i Marija. Matka Boża przychodzi ubrana w złoto. Jej radość jest nieopisana.
„Drogie dzieci! Od dzisiaj rozpocznijcie nowy rok: rok młodych. Młodzi są w bardzo trudnej sytuacji. Dlatego proszę was, byście modlili się za młodych i rozmawiali z nimi, ponieważ młodzi nie chodzą teraz więcej do kościoła i pozostawiają kościoły puste. Módlcie się o to, ponieważ młodzi ludzie mają teraz do odegrania ważną rolę w Kościele. Pomagajcie sobie nawzajem, ja będę wam pomagać. Myślę o was w szczególny sposób, drogie dzieci. Módlcie się, drogie dzieci. Moje drogie dzieci, idźcie w pokoju Bożym”.
Matka Boża rozpoczyna rok szczególnej modlitwy za młodych.
14 listopada 1988
„Drogie dzieci! Błogosławię was moim matczynym błogosławieństwem i wzywam was, byście byli tymi, którzy niosą mój pokój i byście modlili się o pokój na świecie”.
1989
2 stycznia 1989
„Moje drogie dzieci! Na ten rok pragnę powiedzieć wam: módlcie się! Wasza Matka miłuje was. Pragnę współpracować z wami, bo potrzebuję waszej współpracy. Pragnę, byście się stali, dzieci moje, moimi apostołami i moimi dziećmi, którzy będą nieść pokój, miłość i nawrócenie. Pragnę, byście byli znakiem dla innych. W tym nowym roku pragnę dać wam pokój; pragnę dać wam miłość i zgodę. Oddajcie mi wszystkie wasze problemy i wszystkie wasze trudności. Żyjcie moimi orędziami. Módlcie się, módlcie się!”
17 lutego 1989
„Drogie dzieci! Dzisiaj nie proszę was o nic szczególnego. Pragnę tylko, byście zaczęli żyć moimi orędziami. Drogie dzieci, potrzebuję waszych czynów, a nie waszych słów. Jesteście wszyscy radośni, kiedy daję wam piękne orędzie, ale żyjcie orędziem, które daję! Niech każde orędzie będzie dla was nowym wzrostem. Weźcie to orędzie do swojego życia, w ten sposób będziecie wzrastać w życiu. Wasza Matka nie może wam dać innych orędzi, jeżeli nie żyjecie tymi, które już wam dałam. Zacznijcie tego wieczoru żyć orędziami”.
12 maja 1989
„Drogie dzieci! Także dzisiejszego wieczoru wasza Matka powtarza wam, że to jest czas łaski i wzywa was byście wzmocnili wasze modlitwy do Ducha Świętego. Ale chcę wam powiedzieć, że również szatan w tym czasie oddziałuje w szczególny sposób, by odwieść was od drogi dobra. Dlatego wzywam was, byście napełnili modlitwą wszystkie puste miejsca, by szatan nie mógł wam zaszkodzić. W szczególności wzywam was, byście modlili się w waszych rodzinach. Wasza Matka będzie modlić się razem z wami”.
22 grudnia 1989
„Drogie dzieci! Dzisiejszego wieczoru wasza Matka pragnie wezwać was do modlitwy; wezwać was, byście modlili się podczas tych dwóch dni. Przez modlitwę otwórzcie wasze serca i pozwólcie nam czekać wszystkim razem na ten dzień, który jest dla nas dniem radości. Drogie dzieci, chcę, byście zdecydowali się uczynić coś konkretnego podczas tych dwóch dni”.