Orędzia grupy modlitewnej Ivana – lata 90. (wybór)
13 lipca 1990
„Drogie dzieci! Wasza Matka prosi was, szczególnie w tym czasie, byście wszyscy więcej się modlili. Szatan chce w tym czasie być aktywny przez waszą słabość. Dlatego, drogie dzieci, wasza Matka wzywa was: módlcie się, módlcie się, módlcie się. Nie pozwólcie szatanowi wejść. Zamknijcie wszystkie wejścia. Modlitwa jest najlepszą bronią”.
30 lipca 1990
„Drogie dzieci! Dzisiejszego wieczoru ponownie wasza Matka pragnie wezwać was w szczególny sposób do modlitwy. Szczególnie was, najmłodszych, którzy będziecie obecni w wielkiej liczbie w tych dniach. Wzywam was do modlitwy. Módlcie się, módlcie się, módlcie się i odnówcie wasze serca, by mogły przyjąć później wszystko, co wam powiem, wszystkie moje orędzia. Dziękuję wam, drogie dzieci, ponieważ uczynicie mnie radosną dzięki waszym modlitwom”.
Matka Boża wskazuje w orędziu na wielką liczbę młodych, przybywających do Medziugorja na pierwsze modlitewne spotkanie młodzieży, Festiwal Młodych, organizowany z inicjatywy o. Slavko Barbarića. Te spotkania modlitewne odbywają się w Medziugorju co roku do dnia dzisiejszego, licznie gromadząc młodych z całego świata.
1 sierpnia 1990
W Medziugorju trwa pierwsze modlitewne spotkanie młodzieży, Festiwal Młodych.
„Drodzy młodzi! Wszystko to, co dzisiejszy świat proponuje wam jest złudzeniem, przemija. Właśnie dlatego możecie pojąć, że szatan chce, przez swoją obecność, zniszczyć was i wasze rodziny. Drogie dzieci, to jest czas wielkich łask. Pragnę, byście odnowili moje orędzia i żyli nimi sercem. Bądźcie tymi, którzy niosą mój pokój i módlcie się o pokój na świecie. Wzywam was, byście modlili się przede wszystkim o pokój w waszych sercach i w waszych rodzinach, a potem o pokój na świecie. Drodzy młodzi, szatan jest silny i uczyni wszystko by wam przeszkodzić rozpraszając wszystkie wasze inicjatywy. Dlatego wzmocnijcie wasze modlitwy, ponieważ nie macie szczególnie pragnienia [modlitwy] w tym ostatnim czasie. Najlepszą bronią, której można użyć przeciwko szatanowi, jest różaniec”.
10 października 1990
„Przychodzę tutaj jako Królowa Pokoju i Pojednania. Potrzebuję waszych modlitw i ofiar, szczególnie w tym czasie. Módlcie się o pokój na świecie”.
13 grudnia 1990
„Drogie dzieci! Pragnę, byście żyli orędziami i wprowadzali je w praktykę. Jestem z wami i chronię was moim matczynym błogosławieństwem. Idźcie w pokoju i nieście pokój w waszych domach i w waszych rodzinach”.
1991
7 stycznia 1991
Matka Boża przez długi czas wspólnie z Ivanem modli się o pokój.
„Drogie dzieci, dzisiejszego wieczoru wasza Matka wzywa was w szczególny sposób do modlitwy o pokój.”
2 grudnia 1991
„Drogie dzieci! Jakże łatwo byłoby mi zatrzymać wojnę, jeśli znalazłoby się wiele osób gotowych, by modlić się i pościć, jak wy już czynicie teraz”.
1992
16 kwietnia 1992, Wielki Czwartek
Objawienie ma miejsce w schronie, w podziemiach, ze względu na bombardowanie; trwa w tym czasie wojna domowa o niepodległość Chorwacji.
Ivan: Matka Boża wezwała nas do wytrwałości w modlitwie, byśmy w żarliwiej modlitwie mogli pokonać zło. W orędziu powtórzyła coś, co już powiedziała w początkach objawień:
„Wojny mogą być powstrzymane przez post i modlitwę”.
2 października 1992
„Drogie dzieci! Również dzisiejszego wieczoru wasza Matka pragnie wezwać was w szczególny sposób, byście się modlili w tym czasie. Drogie dzieci, szatan w tym czasie chce działać przez małe, małe rzeczy, drogie dzieci. Dlatego módlcie się! W tym czasie szatan jest silny i chce rozproszyć mój plan pokoju, chce go zniszczyć”.
1993
8 stycznia 1993
„Drogie dzieci! Dzisiaj wasza Matka wzywa was, byście coraz więcej i więcej modlili się w moich intencjach, szczególnie w tym czasie... Potrzebuję waszych modlitw”.
1994
17 czerwca 1994
Matka Boża prosi o modlitwę za parafię w Medziugorju.
11 lipca 1994
Matka Boża prosi o modlitwę o nawrócenie grzeszników.
4 sierpnia 1994
“Pragnę, byście w tym czasie modlili się w sposób szczególny za rodziny i za kapłanów. Jestem blisko was i wspomagam was moją modlitwą”.
22 sierpnia 1994
Matka Boża wspólnie z Ivanem modli się o pokój.
2 września 1994
Matka Boża przekazuje Ivanowi orędzie skierowane do grupy modlitewnej. Prosi też, by modlić się za papieża, który w tych dniach odwiedza Chorwację, oraz do piętnastego listopada szczególnie w pewnej Jej intencji.
1995
25 kwietnia 1995
Matka Boża modli się w języku, który Vicka określa: To nie jest ziemski język.
„Drogie dzieci! Nadal mam wiele orędzi do przekazania wam, ale wasze serca są zamknięte i są daleko od moich orędzi. Bardzo potrzebne mi są wasze modlitwy”.
1996
5 kwietnia 1996, Wielki Piątek
„Drogie dzieci! Dziękuję wam, bo wiem, że jesteście zjednoczeni ze mną w boleści. Małe dzieci, kiedy wrócicie do swoich domów tego wieczoru, módlcie się przed krzyżem tajemnicami bolesnymi”.
Jak Matka Boża odchodzi, Ivan po prawej stronie świetlistego krzyża widzi Jezusa cierpiącego w swojej męce.
1997
24 czerwca 1997
Matka Boża modli się za wszystkich obecnych na objawieniu, a szczególnie za chorych, a wspólnie z Ivanem modli się o pokój na świecie.
22 lipca 1997
Matka Boża przekazuje Ivanowi orędzie skierowane do grupy modlitewnej.
1998
30 czerwca 1998
Matka Boża modli się szczególnie za chorych.
1999
18 maja 1999
Matka Boża modli się za papieża Jana Pawła II.
20 września 1999
„Drogie dzieci! Jestem radosna dzisiejszego wieczoru z wami. Drogie dzieci, przynoszę wam pokój. Nieście go innym. Bądźcie radośni, drogie dzieci. W tych dniach wzywam was w szczególny sposób, byście modlili się o nawrócenie. Módlcie się, drogie dzieci, szczególnie w tym okresie, kiedy szatan próbuje zniszczyć wasze rodziny. W szczególny sposób, drogie dzieci, módlcie się z waszymi dziećmi. Niech modlitwa żyje w waszych rodzinach. Bądźcie wytrwali. Dziękuję wam, drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.