Wstęp do orędzi grupy modlitewnej Ivana
„Wasza Matka wzywa was do całkowitego oddania się Bogu. Drogie dzieci, to jest czas łaski! Módlcie się tak dużo, jak tylko możecie i odnówcie siebie duchowo w modlitwie”
(27 marca 1989)
.

„Módlcie się więcej i módlcie się na różańcu. Ofiarujcie różaniec za pokój”
(14 sierpnia 1992)
, „dalej módlcie się w moich intencjach”
(25 stycznia 1988)
, „potrzebuję waszych modlitw, aby spełnić moje plany”
(5 marca 1993)
.

„Również dzisiaj wzywam was w szczególny sposób: przyjmijcie moje orędzia, odnówcie moje orędzia”
(28 sierpnia 2009)
.

Zasadniczym wezwaniem Matki Bożej, przekazywanym od pierwszych dni objawień, jest wezwanie do modlitwy. Aby pogłębić życie modlitwy parafii w Medziugorju, Matka Boża zaczęła prowadzić w Medziugorju grupę modlitewną. Jej początki sięgają 4 sierpnia 1982 roku, kiedy Ivan wraz z kilkoma znajomymi wchodził na Wzgórze Objawień. Wtedy niespodziewanie objawiła mu się Matka Boża i zaprosiła ich do modlitwy.

Grupa modlitewna po matczynemu prowadzona jest przez Matkę Boża. Maryja wskazuje jej członkom, kiedy mają się zbierać i jak się modlić, podaje intencje modlitewne. Grupa modlitewna spotyka się zwykle dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i w piątki, na Wzgórzu Objawień bądź na Kriżevcu. Podczas tych spotkań Matka Boża zazwyczaj ukazuje się Ivanowi, a także przekazuje orędzia.

Od wielu lat do spotkań modlitewnych grupy dołączają się liczni pielgrzymi. Matka Boża, gdy objawia się, błogosławi wszystkich pielgrzymów obecnych na objawieniu oraz dewocjonalia przyniesione do błogosławieństwa, modli się szczególnie za obecnych chorych oraz kapłanów. Rozmawia z Ivanem, modli się z nim wspólnie podczas objawienia. Zwykle przychodzi radosna, towarzyszą jej aniołowie, odchodzi w świetlistym znaku krzyża.

W orędziach grupy modlitewnej Matka Boża przede wszystkim wyraźnie zachęca nas do modlitwy, szczególnie różańcowej. Wzywa: „nie mówcie o modlitwie, ale zacznijcie żyć modlitwą” (12 maja 2006). Prosi nas o modlitwę w swoich intencjach: za młodych, za kapłanów, za chorych, za parafię w Medziugorju, o pokój na świecie, za nawrócenie grzeszników lub po prostu – w jej intencjach.

Pragnie, byśmy żyli jej orędziami. Prosi nas, byśmy odnowili Jej orędzia przez modlitwę, „wzywam was, drogie dzieci, byście sercem odnowili moje orędzia i naprawdę zaczęli żyć nimi” (20 kwietnia 1989), zwłaszcza orędzia, które daje dwudziestego piątego dnia miesiąca dla świata. Orędzia grupy modlitewnej są wobec nich dodatkowe, są jakby ich dopełnieniem, ich ponowieniem.