Sobota, 27 czerwca 1981, wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi, czwarty dzień objawień.
Matka Boża pozdrawia widzących:
„Niech będzie pochwalony Jezus!”.
Jakov pyta: Czego oczekujesz od naszych franciszkanów?
„By byli wytrwali w wierze i by strzegli wiary innych”.
Widzący proszą: Zostaw nam znak, bo ludzie uważają nas za kłamców.
„Anioły moje, nie bójcie się niesprawiedliwości. Ona zawsze istniała”.
Jak trzeba się modlić?
„Dalej odmawiajcie siedem «Ojcze Nasz» i siedem «Zdrowaś Maryjo» oraz siedem «Chwała Ojcu». Ale dodawajcie «Wierzę w Boga»”.
Matka Boża mówi do Ivana, pięknie się uśmiechając:.
„Trwaj w pokoju i nabierz odwagi”.
Maryja żegna widzących:
„Z Bogiem, anioły moje. Idźcie w pokoju Bożym”.