Orędzia różne – 2000-2009 (wybór)
2000
1 stycznia 2000
Matka Boża objawia się Mariji w kaplicy w Oazie Pokoju w Medziugorju. Matka Boża nie daje orędzi, ale promienieje, patrzy z uwagą na każdego, każdego indywidualnie błogosławi. Objawienie jest dłuższe niż zazwyczaj.
2 stycznia 2000
Matka Boża objawia się Mariji w w sierocińcu w Czitluku, niedaleko Medziugorja. Królowa Nieba słucha piosenki, którą śpiewają dla niej dzieci, uśmiecha się czule, uważnie patrzy na każdego. Błogosławi dzieci.
„Jestem Królową Pokoju i jestem także waszą Matką. Nie zapominajcie, że jestem waszą Matką i kocham was”.
30 grudnia 2000
Do Mariji.
„Drogie dzieci! Módlcie się o moje plany. Kiedy modlicie się w moich intencjach, wasze serce otwiera się na mnie, a wtedy ja mogę przyjść i przemieniać je”.
2001
1 stycznia 2001
„Tego wieczoru w sposób szczególny wezwałam was tutaj. Moje drogie dzieci, teraz, kiedy szatan jest uwolniony z łańcucha, wzywam was, byście się poświęcili mojemu Sercu i Sercu mojego Syna Jezusa. W sposób szczególny teraz, drogie dzieci moje, wzywam was, byście byli blisko mnie. Błogosławię was wszystkich moim matczynym błogosławieństwem. Idźcie w pokoju, drogie dzieci moje”.
4 lipca 2001
Do Mariji. Orędzia dla kapłanów.
„Drogie dzieci moje, kapłani! Jestem waszą Matką, jesteście moimi dziećmi, a ja was wszystkich miłuję”.
2005
24 czerwca 2005
We Włoszech w pewnej parafii.
„Drogie dzieci! Z radością dzisiejszego wieczoru wzywam was, byście przyjęli i odnowili moje orędzia. W szczególny sposób wzywam tę parafię, która na początku przyjęła mnie z tak wielką radością. Pragnę, by ta parafia zaczęła żyć moimi orędziami i by naśladowała mnie”.
2006
1 stycznia 2006
„Drogie dzieci, nie zapomnijcie, że jestem waszą Matką i że miłuję was czułą miłością”.
2009
20 lutego 2009
Matka Boża objawia się Ivanowi w kościele obrządku melchicko-katolickiego, pod wezwaniem św. Jana Umiłowanego, w Sydney, w Australii.
Ivan: Matka Boża przybyła w towarzystwie trzech aniołów i była bardzo radosna, uśmiechała się.