Orędzia różne – 2010-2016
2010
1 stycznia 2010
Do Ivana. Matka Boża przychodzi na obłoku, jest ubrana na szaro, ma biały welon. Przybywa z mnóstwem aniołów, jest bardzo radosna.
„Drogie dzieci! Dziękuję wam. Jesteście moją nadzieją. Błogosławię was wszystkich. Jesteście moją radością. Nawracajcie się dalej i żyjcie moimi orędziami z radością”.
Matka Boża odeszła w znaku świetlistego krzyża.
2011
1 stycznia 2011
Do Ivana, w Medziugorju. Matka Boża była bardzo radosna.
„Drogie dzieci! Również dzisiaj Matka z radością wzywa was: módlcie się, módlcie się, módlcie się. Módlcie się, drogie dzieci, i pomóżcie mi zrealizować moje plany, które pragnę zrealizować wobec świata i wobec tej parafii. Drogie dzieci, w szczególny sposób wzywam was: módlcie się o powołania w Kościele, o mocną wiarę moich kapłanów. Wiedzcie, drogie dzieci, że zawsze modlę się z wami, kiedy jest wam ciężko. Dlatego, wytrwajcie w modlitwie, módlcie się razem ze mną. również dzisiaj pragnę podziękować wam, że odpowiedzieliście i że przyjęliście moje orędzia, i za życie moimi orędziami”.
18-20 marca 2011
Matka Boża objawia się Ivanowi w mieście Panama, w Ameryce Środkowej, podczas wieczornych spotkań modlitewnych.
„Dziękuję, moje drogie dzieci, ponownie, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Dzisiejszego wieczoru pragnę wezwać was, byście się razem modlili o pokój. Módlcie się o pokój na świecie. Moje drogie dzieci, w tym szczególnym czasie łaski, módlcie się, byście mogli otrzymać łaski Ducha Świętego. Dlatego otwórzcie wasze serca. Dziękuję wam, moje drogie dzieci, raz jeszcze, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
„Drogie dzieci! Dzisiejszego wieczoru wasza Matka raduje się z wami, bo jesteście już zjednoczeni tutaj z moim Synem w modlitwie. Moje drogie dzieci, dzisiejszego wieczoru jestem przynosząc wam pokój, byście mogli nieść ten pokój innym Drogie dzieci, bądźcie moimi apostołami, którzy niosą moje orędzia. Żyjcie moimi orędziami! Ten może być moim apostołem, kto żyje orędziami, by w ten sposób mógł nieść je innym. Wasza Matka modli się za was i wstawia się za wami przed swoim Synem. Módlcie się, moje drogie dzieci, módlcie się, módlcie się i nie zmęczcie się modlitwą. Dziękuję wam, moje drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!”.
„Drogie dzieci! Dzisiejszego wieczoru wasza Matka raduje się razem z wami. Dzisiejszego wieczoru, w sposób szczególny, w tym czasie łaski wzywam was, byście się modlili i podejmowali wyrzeczenia; byście przebaczali i modlili się o zrealizowanie się moich planów. Drogie dzieci, niech rzeka miłości płynie przez wasze serca. Tylko dzięki miłości możecie przyjąć mnie, przyjąć moje orędzia i żyć moimi orędziami. Dziękuję wam, moje drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
Matka Boża modli się w szczególny sposób pojedynczo nad każdym z obecnych kapłanów.
18 września 2011
W Tregnago, we Włoszech. Matka Boża ukazuje się Mariji, która po objawieniu mówi o Niej: Nie dała orędzia, ale myślę, że Jej wzrok nas błogosławił.
17 listopada 2011
Matka Boża objawia się Ivanowi podczas spotkania modlitewnego w Archikatedrze Wiedeńskiej.
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy, szczególnie kiedy szatan chce wojny i nienawiści. Na nowo wzywam was, małe dzieci. Módlcie się, by Bóg dał wam pokój, każdemu sercu, i bądźcie tymi, którzy niosą pokój w tym niespokojnym świecie. Jestem z wami i wstawiam się przed Bogiem za każdym z was. A wy, nie lękajcie się, bo kto się modli, nie lęka się zła i nie ma nienawiści w sercu. Dziękuję wam, drogie dzieci, również dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
20 listopada 2011
Do Ivana. Podczas spotkania modlitewnego w Rzymie, w parafii Matki Bożej Gwiazdy Morza.
„Drogie dzieci! Również dzisiaj raduję się z wami. Moje serce raduje się, jest wypełnione. Również dzisiaj wzywam was, w tym czasie Adwentu, byście przyozdabiali wasze domy, ale przede wszystkim wasze serce. Pozwólcie, by światło mojego małego Syna weszło do waszych serc. Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się! Dziękuję, drogie dzieci, że dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
22 listopada 2011
Maryja ukazuje się Ivanowi w Grosetto, we Włoszech.
„Drogie dzieci. Również dzisiaj w tym czasie i w nadchodzącym czasie, wzywam was, byście modlili się za moje dzieci; dzieci, które oddaliły się od mojego Syna Jezusa. W sposób szczególny wzywam was dzisiaj, drogie dzieci moje, byście modlili się za młodych. Aby powrócili do własnych rodzin i by w swoich rodzinach odnaleźli pokój. Módlcie się, moje drogie dzieci, razem z Matką, a Matka będzie się modlić razem z wami i będzie się wstawiać przed swoim Synem za wami wszystkimi. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
Gdy Matka Boża odchodzi Ivan widzi jaśniejący znak krzyża.
2012
31 stycznia 2012
Matka Boża objawia się Ivanowi w Kalamazoo, w Stanach Zjednoczonych.
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do osobistego nawrócenia. Wy bądźcie tymi, którzy się nawracają i waszym życiem dawajcie świadectwo, świadectwo miłości, wybaczania i niesienia radości w tym świecie. Nieście radość Zmartwychwstałego w tym świecie, gdzie mój Syn umarł i gdzie ludzie nie odczuwają potrzeby, by szukać Go w swoim życiu, odkrywać. Adorujcie Go i niech wasza nadzieja będzie nadzieją dla tych serc, które nie mają Jezusa. Dziękuję wam, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
11 marca 2012
Do Mariji. W Bejrucie, stolicy Libii, drugiego dnia spotkania modlitewnego, w którym brało udział około pięćdziesiąt tysięcy osób, w tym ponad stu księży.
„Nie zapomnijcie, że jestem waszą Matką i że was kocham”.
15 września 2012
Matka Boża objawia się Ivanowi w Monteforte, we Włoszech.
Ivan: Matka Boża powiedziała, że Jej serce było wypełnione radością, patrząc na tak wielu ludzi (…). Ponowiła swoje wezwanie do modlitwy, w szczególności w rodzinach.
16 września 2012
Do Ivana. Podczas spotkania modlitewnego w Rivoli (Turyn), we Włoszech.
„Drogie dzieci! Również dzisiaj pragnę wam pomóc. Módlcie się o pokój. Módlcie się razem ze mną o pokój na świecie. Pokój, drogie dzieci! Tylko pokój. Modlę się razem z wami za pokój na świecie. Dlatego mówię wam: wytrwajcie, drogie dzieci, w modlitwie. Dziękuję wam, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
18 września 2012
Matka Boża objawia się Ivanowi podczas wieczornego spotkania modlitewnego w Como, we Włoszech, w Bazylice Krzyża.
19 września 2012
Do Ivana. Podczas spotkania modlitewnego w Villa d’Adige, we Włoszech.
„Drogie dzieci! Również dzisiaj w szczególny sposób pragnę wezwać was, byście modlili się szczególnie za wszystkich rządzących na świecie, by wszyscy oni, którzy będą rządzącymi, poprzez władzę, którą Bóg im dał, by pracowali dla pokoju, by pracowali dla dobra człowieka. Pragnę, drogie dzieci, by i oni byli narzędziami w moich rękach. Módlcie się, drogie dzieci, szczególnie za życie. Dziękuję wam, drogie dzieci, również dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
20 września 2012
Do Ivana w Laigueglia, we Włoszech.
„Drogie dzieci! Również dzisiaj tego wieczoru w szczególny sposób módlcie się! Módlcie się podczas tego czasu łaski! Szczególnie módlcie się w moich intencjach, módlcie się o pokój. Wasza Matka modli się z wami i wstawia się przed swoim synem za każdym z was. Drogie dzieci, to jest czas modlitwy. Dziękuję wam, ponieważ również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
21 września 2012
Do Ivana. W Porto Potenza Picena, we Włoszech.
„Drogie dzieci! Również tego wieczoru w szczególny sposób wzywam was: módlmy się za wszystkie moje dzieci, które są daleko od swoich rodziców, za wszystkie moje dzieci, które oddaliły się od mojego Syna Jezusa. Drogie dzieci, módlcie się również wy, by powrócili do mojego syna Jezusa, by powrócili do swoich rodzin i powrócili do mojego Kościoła. Modlę się za was wszystkich i wstawiam się przed moim Synem za każdym z was. Dziękuję, drogie dzieci, ponieważ również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
22 września 2012
Widząca Marija ma objawienie podczas spotkania modlitewnego w Cassola, na północy Włoch.
Po objawieniu mówi: Dzisiaj Matka Boża pozostała milcząca. Ale Matka Jezusa była między nami i również dzisiaj spoglądała na was i błogosławiła was. (…) Każdego dnia Matka Boża zaprasza nas do nawrócenia i do pokoju, prosi nas, by umieścić Boga na pierwszym miejscu w naszych życiu.
25 września 2012
Ivan ma objawienie w Archikatedrze Wiedeńskiej.
„Drogie dzieci! Wzywam was również dzisiaj, byście modlili się z waszym pełnym sercem i byście miłowali siebie nawzajem. Jeśli nie ma pokoju, módlcie się, a otrzymacie pokój. Otrzymacie go. Przez was i waszą modlitwę pokój popłynie w świat. Dlatego, moje małe dzieci: módlcie się, módlcie się, módlcie się, ponieważ modlitwa może uczynić cuda w ludzkości i na świecie. Dziękuję za każdego, kto żyje modlitwą i przyjmuje ją. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
Ivan mówi do obecnych między innymi: Pani nigdy nie mówi o sobie samej. Zawsze wskazuje na Jezusa oraz Te objawienia są ważne dla ludzkości.
13 października 2012
Marija ma objawienie w Isola della Scala, we Włoszech.
Marija: Pani jest wciąż tutaj z nami. Objawiła się, pobłogosławiła nas, nie dała orędzia, ale orędzie jest takie, że jest pięknie tutaj z nami.
Powiedziała też: Bez Boga świat nie ma przyszłości ani pokoju.
3 listopada 2012
Matka Boża objawia się Ivanowi w Bostonie, w Stanach Zjednoczonych.
„Moje drogie dzieci! Również dzisiaj w szczególny sposób pragnę wezwać was do modlitwy za rodziny, za świętość w rodzinach. Moje drogie dzieci, módlcie się dzisiaj za rodziny. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
15 listopada 2012
Ivan ma objawienie w Bkerke, w Libanie.
Matka Boża jest radosna. Mówi, że będzie modlić się za Liban i Libańczyków. Daje swoje błogosławieństwo kardynałowi patriarsze, obecnemu na objawieniu, modli się w sposób szczególnym nad nim. Błogosławi wszystkim. Dziękuje każdemu za modlitwę razem z nią i prosi wszystkich o modlitwę o pokój. Mówi, że jest zawsze z nami.
16 listopada 2012
Matka Boża ukazuje się Ivanowi w Zahleh, w Libanie. Objawienie ma miejsce w greko-katolickiej katedrze, obecnych jest kilka tysięcy ludzi, ponad czterdziestu księży oraz czterech biskupów.
„Moje drogie dzieci! Dzisiaj chcę wam pokazać, jak bardzo was kocham. Przepraszam, że nie jestem w stanie każdemu z was dać poznać mojej miłości do was. To dlatego proszę was: módlcie się i oddajcie się całkowicie Bogu, ponieważ szatan chce sprowadzić was na bok poprzez wasze codzienne działanie. Szatan chce zająć pierwsze miejsce w waszym życiu. Dlatego, moje drogie dzieci, módlcie się nieustannie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
17 listopada 2012
Ivan ma objawienie w kaplicy w grocie Matki Bożej Oczekującej w Maghdoushe, w Libanie.
„Drogie dzieci! Proszę was, byście modlili się o pokój. Módlcie się ze mną o pokój, o pokój. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
18 listopada 2012
Matka Boża objawia się Ivanowi w Emar, w Libanie.
„Drogie dzieci! Módlcie się za powołania do kapłaństwa. Módlcie się za pasterzy Kościoła. Wytrwajcie w waszych modlitwach. Ja, wasza Matka, wstawiam się za wami z moim Synem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
2 grudnia 2012
Objawienie ma miejsce w miejscowości Varese, we Włoszech.
Marija: Najświętsza Maryja Panna nie dała żadnego szczególnego orędzia, ale upomniała wszystkich nas, byśmy odnaleźli Boga, obejmując orędzie Pani.
2013
1 stycznia 2013
Matka Boża przekazuje orędzie Mariji.
„Drogie dzieci, liczę na was, módlcie się w moich intencjach”.
5 stycznia 2013
Ivan ma objawienie w Motherwell w pobliżu Glasgow, w Szkocji.
Matka Boża jest radosna podczas objawienia. Ivan wspomina: Jej miłość i radość była tak wielka, to było jakby miała łzę w oku.
„Drogie dzieci! Wzywam was również dzisiaj, byście byli miłością, gdzie jest nienawiść, byście byli pokarmem, gdzie jest głód. Otwórzcie, małe dzieci, wasze serca, i niech wasze ręce będą wyciągnięte, by każde tworzenie przez was mogło być wdzięczne Bogu Stworzycielowi. Módlcie się, drogie dzieci, i otwórzcie wasze serca na Bożą miłość. Dlatego musicie modlić się, modlić się. Dziękuję wam, dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
7 stycznia 2013
Matka Boża objawia się Ivanowi w Dublinie, stolicy Irlandii.
„Drogie dzieci! Dzisiaj wasza Matka jest bardzo radosna z wami. Dzisiaj wzywam was do modlitwy. Drogie dzieci, nie męczcie się w modlitwie, wiedzcie, że jestem zawsze przy was i że jestem z wami i wstawiam się przed moim Synem za wami. Dlatego módlcie się ze mną, módlcie się za moje plany, które pragnę wypełnić w tym świecie. Dziękuję wam, drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
Gdy w tym dniach w Irlandii toczy się publiczna debata nad dopuszczalnością aborcji, Ivan podkreśla, że wielka ilość aborcji na świecie powoduje łzy w oczach Matki Bożej i że wzywa nas Ona, byśmy szanowali życie od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.
4 marca 2012
Na spotkaniu modlitewnym na stadionie w Argentynie, w Buenos Aires zgromadziło się ponad pięć i pół tysiąca osób.
Matka Boża objawia się Ivanowi, jest radosna. Modli się w języku aramejskim. Wyciąga swoje ręce nad wszystkimi obecnymi i modli się za każdego, w sposób szczególny za obecnych chorych. Modli się także za kapłanów, biskupów i kardynałów.
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście otworzyli się na modlitwę. Małe dzieci, żyjecie w czasie, w którym Bóg daje wam wielkie łaski, ale wy nie wiecie, jak z tego skorzystać. Troszczycie się o wszystkie inne rzeczy oprócz waszej duszy i waszego życia duchowego. Obudźcie się z tego zmęczonego świata, ze zmęcznego snu waszej duszy i powiedzcie z całej siły «tak» Bogu. Zdecydujcie się na świętość i nawrócenie. Drogie dzieci, ja jestem z wami i wzywam was do doskonałości i świętości waszej duszy oraz wszystkiego tego, co czynicie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
Ivan powiedział, że Matka Boża modliła się za kardynałów obecnych na modlitwie w Watykanie. W tym czasie miały tam miejsce kongregacje kardynałów w ramach przygotowania do konklawe po rezygnacji papieża Benedykta XVI.
8 marca 2012
Matka Boża objawia się Mariji we Woszech, w Riva di Garda.
„Wzywam was wszystkich do modlitwy, módlcie się każdego dnia, zwłaszcza w tym okresie wielkiej trudności. Ofiara, cierpienie i modlitwa przyniosą miłość i radość. Przyjmijcie orędzie Chrystusa, nie opierajcie się jego miłości i otwórzcie wasze serce, On da wam siłę do nowego życia, do przejścia w nadziei, do przejścia w nadziei i błogosławieństwie”.
29 czerwca 2013
Objawienie Vicki ma miejsce podczas spotkania modlitewnego w Sestola, we Włoszech. Mimo ciężkich problemów ze zdrowiem oraz dłuższych pobytów w szpitalu widzącej udaje się dotrzeć na spotkanie.
Vicka: Dzisiejszego wieczoru Pani przyszła radosna. I każdego wieczoru zanim Pani przychodzi jest światłość, znak. Trzy razy jest światłość. Ale kiedy Pani odchodzi, wtedy odchodzi w znaku krzyża, serca i słońca. Dzisiejszego wieczoru przyszła radosna. Najpierw pozdrowiła jak każdego razu: „Niech będzie pochwalony Jezus”. W szczególny sposób poleciłam wszystkich was, ale w szczególności wszystkich chorych. I prosiłam Panią, by dała im siłę, by prawdziwie mogli z cierpliwością, miłością nieść dar krzyża. Pani położyła swoje ręce i modliła się nad nami wszystkimi. Potem pobłogosławiła nas swoim matczynym błogosławieństwem i mówi:
„Pragnę, byście byli przedłużeniem moich rąk”.
Pani pozdrowiła nas pozdrowieniem „Idźcie w pokoju Bożym”.
4 września 2013
Orędzie przekazane przez Ivana. Objawienie ma miejsce w Lonigo, we Włoszech.
„Drogie dzieci! Aby wasze życie było nową decyzją na pokój, bądźcie tymi, którzy radośnie niosą pokój i nie zapominajcie, dziękując, że żyjecie w czasie łaski, którą Bóg daje wam przez moją obecność. Dzieci moje, nie dajcie się zwieść, ale wykorzystajcie ten czas i szukajcie darów pokoju i miłości w swoim życiu i w ten sposób możecie być świadkami wobec innych. Błogosławię was swoim matczynym błogosławieństwem, i dziękuję wam, drogie dzieci, że i dzisiaj również odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
15 sierpnia 2014
Objawienie, które widząca Marija miała w Medziugorju. Na objawieniu zgromadziło się kilkuset pielgrzymów. Marija powiedziała:
Podczas objawienia poleciłam Pani wszystkich nas, wszystkie nasze intencje. Pani modliła się nad nami i wszystkich nas błogosławiła. Pani przyszła do nas jak zawsze na święto Wielkiej Pani [jak zwyczajowo określa się po chorwacku uroczystość Wniebowzięcia Maryi] w sukni, cała na złoto, ubrana z ozdobami, wszystko bardzo piękne.
17 sierpnia 2014
Orędzie przekazane Ivanowi w Vincenza, we Włoszech.
„Drogie dzieci! Również dzisiaj w szczególny sposób wzywam was: módlcie się o pokój, otwórzcie się na Ducha Świętego, drogie dzieci. Niech Duch Święty prowadzi was, szczególnie, drogie dzieci, w tym czasie módlcie się za mojego umiłowanego Ojca Świętego*, módlcie się za jego misję, misję pokoju. Matka modli się razem z wami i wstawia się przed swoim Synem za wami wszystkimi. Dziękuję wam, drogie dzieci, również dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
*Choćbyśmy w sposób spontaniczny z oczywistością odnosili te słowa do Franciszka, to jednak trudno byłoby wykluczyć także drugą możliwość. Również do Benedykta, który zrezygnował z urzędu Najwyższego Pasterza, ale honorowo, formalnie zachowuje cały czas tytuł papieża – papieża emeryta, można się zwracać „Ojcze Święty”, i w ten sposób go określać i przywoływać.
18 sierpnia 2014
Orędzie przekazane Ivanowi w Salvaterra, we Włoszech.
„Drogie moje dzieci! Również dzisiaj raduję się razem z wami wszystkimi. Widzę wasze radosne serca, widzę także te pola, które są zaorane, które są dobrze uprawiane, dlatego, drogie dzieci, tak jak pracujecie nad waszymi sercami, otwórzcie wasze serca na działanie Ducha Świętego, ponieważ chciałabym poprosić dla was o Boskie łaski i uzyskać je. Wytrwajcie w modlitwie, szczególnie w tym czasie, gdy szatan chce zniszczyć moje plany. Wiecie, drogie dzieci, że Matka zawsze jest tak blisko was. Modlę się razem z wami i wstawiam się u mojego Syna za wami wszystkimi. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.”.
21 sierpnia 2014
Orędzie przekazane Ivanowi
„Drogie dzieci! Dzisiaj na nowo wzywam was do świętości, módlcie się, dzieci, o świętość w waszych rodzinach. Módlcie się, drogie dzieci, aby do waszych rodzin weszła modlitwa i aby była dla was radością. Radujcie się w modlitwie, ponieważ z modlitwą, drogie dzieci, możecie mieć ten pełny i głęboki pokój. Ponieważ z modlitwą, drogie dzieci, pomożecie Duchowi Świętemu zejść do waszych serc, i przyniesie wam nową siłę i nowe światło w waszym życiu. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, drogie dzieci, a uzyskacie to. Modlę się i wstawiam się przed moim Synem, aby udzielił wam tego daru. Dziękuję wam, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
9 listopada 2014
Orędzie przekazane Vicce
„Drogie dzieci! Mam wam jeszcze dać wiele orędzi, ale w międzyczasie zacznijcie żyć orędziami, które wam już dałam. Otwórzcie wasze serca i módlcie się za Kościół. Kościół tak bardzo potrzebuje waszej modlitwy. Idźcie w pokoju Pana, drogie dzieci moje”.
15 listopada 2015
Orędzie przekazane Ivanowi
„Drogie dzieci! Również dzisiaj w szczególny sposób wzywam was, byście modlili się za rodziny i za młodych. Drogie dzieci, módlcie się o świętość w rodzinach. Drogie dzieci, Matka modli się z wami i wstawia się za wami. Dziękuję, że i dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
20 lutego 2015
Orędzie przekazane Ivanowi
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście modlili się o pokój, o pokój w szczególności. Módlcie się więcej, módlcie się sercem! Matka modli się z wami i wstawia się przed swoim Synem za wami wszystkimi. Dziękuję, drogie dzieci, że także dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
10 marca 2015
Widząca Vicka znajduje się z prywatną wizytą w San Giovanni Rotondo. Po objawieniu Matki Bożej Vicka przekazuje: Dzisiaj wieczorem Matka Boża objawiła się szczególnie radosna. Pozdrowiła nas:
„Niech będzie pochwalony Jezus!”. Wyciągnęła ręce nad wszystkimi tutaj obecnymi i modliła się za każdego. Poprosiła, abyśmy codziennie w tym czasie wielkiego postu odmawiali w rodzinie na kolanach tajemnice chwalebne Różańca.
Vicka poleciła Matce Bożej wszystkich, a w sposób szczególny chorych. Matka Boża odeszła z pozdrowieniem: „Idźcie w pokoju Bożym”.
13 marca 2015
Orędzie przekazane Vicce.
„Drogie dzieci! Raz jeszcze wzywam was, byście więcej się modlili, a mniej mówili, szczególnie podczas tego Wielkiego Postu. Módlcie się, aby zrealizował się mój plan, który jest jeszcze daleko od zrealizowania się. Proszę was w szczególności, byście modlili się za rodziny i za młodych, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Możecie im pomóc tylko waszą modlitwą i waszą miłością. Błogosławię was”.


Brak dalszych orędzi w tej kategorii. Po tym czasie widzący raczej nie miewali objawień Matki Bożej publicznie, na oczach zgromadzonych ludzi.