Wstęp do orędzi różnych
„Drogie dzieci, bądźcie moimi apostołami, którzy niosą moje orędzia. Żyjcie moimi orędziami! Ten może być moim apostołem, kto żyje orędziami, by w ten sposób mógł nieść je innym”
(19 marca 2011)
.

„Módlcie się, by Bóg dał wam pokój, każdemu sercu, i bądźcie tymi, którzy niosą pokój w tym niespokojnym świecie. Jestem z wami i wstawiam się przed Bogiem za każdym z was”
(17 listopada 2011)
.

Orędzia różne stanowią wszystkie orędzia, od umownego końca pierwszych lat objawień, to jest od początku września 1987 roku, które nie przynależą do żadnej wcześniejszej grupy orędzi przedstawionej w niniejszym zbiorku.

Należą tutaj te orędzia, które zostały przekazane przez Matkę Bożą okazjonalnie, podczas dodatkowych wyjątkowych objawień, bądź podczas objawień tym widzącym, którzy mają je jeszcze codziennie. Są to w szczególności te orędzia, które Matka Boża daje podczas spotkań modlitewnych w różnych miejscach na świecie, zwłaszcza w ostatnim czasie, gdy Ivan bądź Marija niosą przesłanie Matki Bożej do wielu państw i narodowości.

Orędzia z tego opracowania, mimo że zamieszczone na końcu zbiorku orędzi, nie tracą swojej wartości – są pełnymi miłości słowami samej Matki Bożej. Trzeba jednak przyznać, że Maryja daje zasadniczo orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca, i to one, wraz z czwartkowymi, są najważniejsze. Niemniej, także w tych orędziach zawarte jest przesłanie Królowej Pokoju; przesłanie, którym w swojej istocie jest sam Jezus – „Nieście radość Zmartwychwstałego w tym świecie, gdzie mój Syn umarł i gdzie ludzie nie odczuwają potrzeby, by szukać Go w swoim życiu, odkrywać” (31 stycznia 2012).