Oredzia z drugiego dnia miesiąca – 1990-2002
1990
2 lutego 1990
Objawienie w Portland, Oregon w Stanach Zjednoczonych. Mirjana płacze podczas objawienia.
„Jestem z wami od dziewięciu lat. Przez dziewięć lat pragnęłam wam mówić, że Bóg, wasz Ojciec, jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Pragnę pokazać wam drogę do życia wiecznego. Pragnę być waszym łącznikiem, waszą więzią z głęboką wiarą. Słuchajcie mnie!
Weźcie różaniec i zbierzcie wokół siebie dzieci, wasze rodziny. To jest droga wiodąca do zbawienia. Dawajcie dobry przykład waszym dzieciom; dawajcie dobry przykład tym, którzy nie wierzą. Nie zaznacie szczęścia na tej ziemi, a także nie pójdziecie do nieba, jeśli nie będziecie czystego i pokornego serca i jeśli nie wypełniacie Bożego prawa. Proszę was o pomoc: zjednoczcie się ze mną w modlitwie za tych, którzy nie wierzą. Bardzo mało mi pomagacie. Macie tak mało miłosierdzia i miłości dla swoich bliskich, a Bóg dał wam miłość i pokazał wam, jak powinniście sobie przebaczać i się miłować. Dlatego pojednajcie się i oczyśćcie swoją duszę. Weźcie różaniec i módlcie się. Wszystkie cierpienia przyjmujcie cierpliwie. Powinniście pamiętać, że Jezus cierpliwie cierpiał za was. Pozwólcie mi być waszą Matką, waszym łącznikiem z Bogiem i z życiem wiecznym. Nie narzucajcie niewierzącym swojej wiary. Pokazujcie im ją swoim przykładem i módlcie się za nich. Moje dzieci, módlcie się!”
Mirjana wyjaśnia, że Matka Boża nawiązała do sakramentu pojednania w odniesieniu do katolików, kiedy powiedziała: „pojednajcie się i oczyśćcie swoją duszę”.
1991
2 października 1991
„Dzieci moje! Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebuję waszej pomocy. Pragnę, byście modlili się za waszych braci, którzy nie poznali jeszcze miłości Boga. Módlcie się za nich! Módlcie się z całego serca! Pragnę, byście mogli rozpoznać miłość Ojca we wszystkim, co czynicie. Pomóżcie im i oczekujcie, bo Ojciec będzie wam pomagać, tak jak i wy będziecie pomagać innym. Nie bądźcie niewrażliwi na wezwanie do tej mojej modlitwy. Pomóżcie waszej Matce! Dziękuję wam z serca”.
1992
2 lutego 1992
„Wszystkie moje dzieci, które szukają pomocy Ojca, są przez niego wysłuchane, ponieważ On ich kocha bardzo i chce widzieć pełnych radości. Jedyną rzeczą, którą powinni czynić, aby otrzymać pomoc, jest modlić się, powiedzieć Ojcu o wszystkim tym, czego pragną. Jedynym sposobem, by rozmawiać z Bogiem, jest właśnie modlitwa. Módlmy się wszyscy do naszego drogiego Ojca, aby odkrył swoje oblicze przez tymi, którzy są smutni, chorzy i samotni. Dlatego zachęćcie ich, by poświęcili się modlitwie, postowi i ofierze. Ja, Matka, będę modlić się za nich. Ale nie można niczego otrzymać, jeśli także oni nie szukają tego kontaktu z Ojcem”.
1997
2 lutego 1997
Mirjana: Objawienia Pani dla mnie z drugiego dnia miesiąca będą teraz jak zwyczajne objawienia dla Vicki, Jakova, Ivana i Mariji. Pani powiedziała, że każdy, kto chce być obecny podczas tego objawienia, może przyjść. Pani powiedziała, że potrzeba wiele modlitwy za tych, którzy nie poznali jeszcze miłości Boga.
2 marca 1997
Mirjana po objawieniu jest bardzo poważna. Matka Boża płacze bowiem przez całe objawienie, od jego początku aż do Swojego odejścia.
„Drogie dzieci! Módlcie się za waszych braci, którzy nie doświadczyli miłości Ojca, za tych, którzy przywiązują wagę jedynie do życia na ziemi. Otwórzcie dla nich wasze serca i zobaczcie w nich mojego Syna, który ich miłuje. Bądźcie moim światłem i oświećcie wszystkie dusze, gdzie panuje ciemność. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
2000
2 stycznia 2000
„Nigdy jeszcze tak bardzo jak dzisiaj moje serce nie błagało o waszą pomoc. Ja, wasza Matka, błagam moje dzieci, by pomogły mi zrealizować to, po co Ojciec mnie posłał. Posłał mnie pomiędzy was, ponieważ jego miłość jest wielka. W tym wielkim i świętym czasie, w który weszliście, módlcie się w szczególny sposób za tych, którzy nie doświadczyli jeszcze miłości Boga. Módlcie się i czekajcie!”
2001
2 czerwca 2001
„Drogie dzieci! Wzywam was, byście nieśli innym miłość Ojca. Kiedy to czynicie, jestem z wami, apostołowie moi i małe dzieci moje”.
2002
2 października 2002
Matka Boża przychodzi bardzo smutna.
„Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych, którzy nie odczuwają miłości Boga”.