Oredzia z drugiego dnia miesiąca – 2004
2 stycznia 2004
„Dzisiaj przynoszę wam mojego Syna, waszego Boga. Otwórzcie wasze serca, byście mogli Go przyjąć i nieść innym. Weźcie pokój i szczęście, które wam daję. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
2 marca 2004
„Drogie dzieci. Wzywam was, byście dali moje matczyne błogosławieństwo wszystkim moim dzieciom, które spotkacie. Nieście z miłością moje błogosławieństwo”.
2 listopada 2004
„Drogie dzieci! Przychodzę do was jako Matka, która ponad wszystko miłuje swoje dzieci. Dzieci moje, pragnę i was nauczyć kochać! Modlę się o to! Modlę się, byście w każdym swoim bliźnim rozpoznali mojego Syna, ponieważ droga do mojego Syna, który jest prawdziwym pokojem i miłością, prowadzi przez miłość do wszystkich bliźnich. Dzieci moje, módlcie się i pośćcie, by wasze serce było otwarte na tę moją intencję”.
2 grudnia 2004
„Drogie dzieci! Potrzebuję was. Wzywam was i proszę o waszą pomoc. Pojednajcie się ze sobą, z Bogiem i ze swoimi bliźnimi. Wtedy mi pomożecie. Pomóżcie mi nawrócić niewierzących. Ocierajcie łzy z mojej twarzy”.