Oredzia z drugiego dnia miesiąca – 2008
2 stycznia 2008
„Drogie dzieci! Całą mocą swojego Serca miłuję was i oddaję się wam. Tak jak matka walczy o swoje dzieci, tak ja modlę się i walczę o was. Proszę was, nie lękajcie się otworzyć, tak byście z sercem mogli miłować i dawać się innym. Im bardziej będziecie czynić to sercem, tym więcej otrzymacie i lepiej zrozumiecie mojego Syna i Jego oddanie się wam. Przez miłość mojego Syna i przeze mnie niech was wszyscy rozpoznają. Dziękuję wam”.
Matka Boża prosi o modlitwę i post za pasterzy.
2 lutego 2008
„Drogie dzieci! Jestem z wami. Jako Matka gromadzę was, ponieważ pragnę usunąć z waszych serc to, co teraz widzę. Przyjmijcie miłość mojego Syna i usuńcie z serca lek, ból, cierpienie i rozczarowanie. Wybrałam was w szczególny sposób, byście byli światłem miłości mojego Syna. Dziękuję wam”.
2 marca 2008
„Drogie dzieci! Proszę was, byście szczególnie w tym wielkopostnym czasie odpowiedzieli na Bożą dobroć, bo On was wybrał i posłał mnie między was. Oczyśćcie się z grzechu i w Jezusie, moim Synu, rozpoznajcie ofiarę pojednania za grzechy całego świata. Niech On będzie sensem waszego życia. Niech wasze życie stanie się służbą dla Boskiej miłości mojego Syna. Dziękuję wam, dzieci moje”.
2 kwietnia 2008
„Drogie dzieci! Również dzisiaj, kiedy jestem z wami w wielkiej miłości Bożej, pragnę was zapytać: Czy wy jesteście ze mną? Czy wasze serce jest otwarte na mnie? Czy pozwolicie mi, bym mogła oczyścić je swoją miłością i przygotować dla mojego Syna? Dzieci moje, jesteście wybrani, ponieważ to w waszym czasie wielka łaska Boża zstąpiła na ziemię. Nie zwlekajcie z przyjęciem jej. Dziękuję wam”.
Mirjana: Kiedy Matka Boża odchodził, na błękicie nieba pozostało po Niej przepiękne, ciepłe światło.
2 maja 2008
„Drogie dzieci! Z woli Bożej jestem tutaj z wami, w tym miejscu. Pragnę, byście otworzyli mi swoje serca i byście przyjęli mnie jako Matkę. Ja swoją miłością nauczę was prostoty życia w bogactwie miłosierdzia i będę was prowadziła do mojego Syna. Droga do Niego może być trudna i bolesna, ale nie lękajcie się, ja będę z wami. Moje ręce będą podtrzymywały was aż do końca, do radości wiecznej, więc nie lękajcie się otworzyć na mnie. Dziękuję wam”.
„Módlcie się za kapłanów. Mój Syn wam ich podarował”.
2 czerwca 2008
„Drogie dzieci! Jestem z wami z łaski Bożej, by uczynić was wielkimi. Wielkimi w wierze i w miłości, was wszystkich, których serce grzech i przewiny uczyniły twardym jak kamień...
Kiedy Matka Boża to mówi, spogląda na ludzi, do których się to odnosi, z bólem na twarzy i ze łzami w oczach.
...a was, dusze pobożne, pragnę oświecić nowym światłem. Módlcie się, by moja modlitwa znalazła serca otwarte, bym je mogła oświecić mocą wiary i otworzyć drogi miłości i nadziei. Bądźcie wytrwali, ja będę z wami”.
2 lipca 2008
„Drogie dzieci! Z matczyną miłością pragnę zachęcić was do miłości bliźniego. Niech mój Syn będzie źródłem tej miłości. On, który mógł wszystko swoją mocą, wybrał miłość, dając wam przykład. Również dzisiaj Bóg przeze mnie okazuje wam wam niezmierną dobroć, a wy, dzieci moje, jesteście zobowiązani odpowiedzieć na nią. Z taką samą dobrocią i wielkodusznością postępujcie wobec dusz, które spotykacie. Niech nawraca ich wasza miłość. W ten sposób mój Syn i Jego miłość zmartwychwstanie w was. Dziękuję wam”.
„Wasi pasterze powinni być w waszych sercach i w waszych modlitwach”.
2 sierpnia 2008
„Drogie dzieci! W moim przyjściu do was, tutaj pomiędzy was, odzwierciedla się wielkość Boga i otwiera się droga z Bogiem ku szczęściu wiecznemu. Nie czujcie się słabymi, samotnymi i opuszczonymi. Z wiarą, modlitwą i miłością wspinajcie się na górę zbawienia. Msza, najwznioślejszy i najmocniejszy akt waszej modlitwy, niech będzie centrum waszego życia duchowego. Wierzcie i miłujcie, dzieci moje. W tym pomogą wam również ci, których mój Syn wybrał i powołał. Wam, i im szczególnie, daję moje matczyne błogosławieństwo. Dziękuję wam”.
2 września 2008
„Drogie dzieci! Dzisiaj was zgromadzonych wokół mnie, matczynym Sercem wzywam do miłości bliźniego. Dzieci moje, zatrzymajcie się. W oczach swojego brata dostrzeżcie Jezusa, mojego Syna. Jeśli widzicie radość, radujcie się wraz z Nim. Jeśli w oczach waszego brata jest ból, swoją łagodnością i dobrocią odpędźcie go [ten ból], ponieważ bez miłości jesteście straceni. Jedynie miłość jest skuteczna; ona czyni cuda. Miłość da wam jedność w moim Synu i zwycięstwo mojego Serca. Dlatego, dzieci moje, miłujcie!”
2 października 2008
„Drogie dzieci! Ponownie wzywam was do wiary. Moje matczyne Serce pragnie waszego otwartego serca, by mogło mu powiedzieć: wierz! Dzieci moje, wiara jest jedyną, która w próbach życiowych da wam siłę. Ona odnowi wam duszę i otworzy drogi nadziei. Jestem z wami. Gromadzę was wokół siebie, ponieważ pragnę pomóc wam, byście i wy pomogli swoim bliźnim w odkrywaniu wiary, tej jedynej życiowej radości i szczęśliwości. Dziękuję wam”.
Mirjana: Matka Boża raz jeszcze wezwała nas do modlitwy za kapłanów, szczególnie w tych obecnych czasach.
2 listopada 2008
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do całkowitego zjednoczenia z Bogiem. Wasze ciało jest na ziemi, ale proszę was, by wasza dusza była jak najczęściej w bliskości Boga. Osiągniecie to przez modlitwę, modlitwę otwartym sercem. W ten sposób podziękujecie Bogu za jego niezmierzoną dobroć, którą okazuje wam przeze mnie, i szczerym sercem przyjmiecie obowiązek, by z taką samą dobrocią postępować wobec dusz, które spotykacie. Dziękuję wam, dzieci moje!”
„Całym sercem proszę Boga, by dał siłę i miłość waszym pasterzom, by wam w tym pomagali i by prowadzili was”.
2 grudnia 2008
„Drogie dzieci! W tym świętym czasie radosnego oczekiwania Bóg wybrał was, małych, by zrealizować swoje wielkie zamysły. Dzieci moje, bądźcie pokorni. Przez waszą pokorę Bóg w swojej mądrości z waszych dusz uczyni wybrane mieszkanie. Będziecie rozświetlać je dobrymi dziełami. W ten sposób z otwartym sercem doczekacie się narodzenia mojego Syna w Jego wielkodusznej miłości. Dziękuję wam, drogie dzieci”.