Oredzia z drugiego dnia miesiąca – 2010
2 stycznia 2010
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście z całkowitym zaufaniem i miłością poszli ze mną, ponieważ pragnę was poznać z moim Synem. Nie lękajcie się, dzieci moje. Jestem tutaj z wami, jestem przy was. Wskazuję wam drogę, jak wybaczyć sobie, wybaczyć innym i ze szczerą skruchą w sercu uklęknąć przed Ojcem. Sprawcie, aby umarło w was wszystko to, co przeszkadza wam miłować i ocalać, by być przy Nim i w Nim. Zdecydujcie się na nowy początek, początek szczerego umiłowania Boga samego. Dziękuję wam!”
Mirjana: Matka Boża była bardzo smutna. Tylko przekazała orędzie i pobłogosławiła nas.
2 lutego 2010
„Drogie dzieci! Z matczyną miłością wzywam was dzisiaj, byście byli latarnią dla wszystkich dusz, które błądzą w ciemności nieznajomości miłości Bożej, byście jeszcze mocniej promieniowali i przyciągnęli jak najwięcej dusz. Nie pozwólcie, by nieprawda, która wychodzi z waszych ust, uciszyła wasze sumienie. Bądźcie doskonali. Ja prowadzę was matczyną ręką, ręką miłości. Dziękuję wam”.
2 marca 2010
„Drogie dzieci! W tym szczególnym czasie waszego wysiłku, by być jak najbliżej mojego Syna, Jego męki, ale i miłości, z jaką ją zniósł, pragnę wam powiedzieć, że jestem z wami. Pomogę wam, byście pokonali błędy i pokusy z moją łaską. Nauczę was miłości, miłości, która gładzi wszystkie grzechy i czyni was doskonałymi, miłości, która daje wam pokój mojego Syna teraz i na zawsze. Pokój z wami i w was, ponieważ ja jestem Królową Pokoju. Dziękuję wam”.
2 kwietnia 2010
„Drogie dzieci! Dzisiaj błogosławię was w szczególny sposób i proszę, byście powrócili na właściwą drogę do mojego Syna – waszego Zbawiciela, waszego Odkupiciela – do tego, który dał wam życie wieczne. Zastanawiajcie się nad wszystkim, co ludzkie, nad wszystkim, co nie pozwala wam pójść za moim Synem, nad przemijaniem, niedoskonałością oraz ograniczeniami; a następnie rozmyślajcie o moim Synu, o Jego Boskiej nieograniczoności. Poddaniem się i modlitwą uszlachetnijcie swoje ciało i udoskonalcie duszę. Bądźcie gotowi, dzieci moje. Dziękuję wam”.
Gdy Matka Boża odchodzi, Mirjana widzi za Matką Bożą duży, złoty krzyż.
2 maja 2010
„Drogie dzieci! Dzisiaj wasz dobry Ojciec wzywa was przeze mnie, byście z duszą wypełnioną miłością ruszyli na duchową wyprawę. Drogie dzieci, napełniajcie się łaską, szczerze żałujcie za grzechy i pragnijcie dobra. Pragnijcie także w imieniu tych, którzy nie poznali doskonałości dobra. Będziecie milsi Bogu. Dziękuję wam”.
2 czerwca 2010
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście postem i modlitwą utorowali drogę, którą mój Syn wejdzie do waszych serc. Przyjmijcie mnie jako Matkę i zwiastunkę Bożej miłości i pragnienia, byście byli zbawieni. Wyzwólcie się z wszystkiego tego z przeszłości, co was obciąża i daje poczucie winy; z tego wszystkiego, co was doprowadziło do błędu – do ciemności. Przyjmijcie światłość. Naródźcie się na nowo w sprawiedliwości mojego Syna. Dziękuję wam”.
Pod koniec objawienia, kiedy Matka Boża odchodził, Mirjana widzi białą gołębicę. Mirjana stwierdziła po objawieniu, że był to Duch Święty.
2 lipca 2010
„Drogie dzieci! Moje matczyne wezwanie, które dzisiaj kieruję do was, jest wezwaniem prawdy i życia. Mój Syn, który jest życiem, miłuje was i zna w prawdzie. Abyście poznali i kochali siebie, musicie poznać mojego Syna, ale abyście poznali i kochali innych, musicie w nich widzieć mojego Syna. Dlatego, dzieci moje, módlcie się, módlcie się, byście zrozumieli i w wolności ducha oddali się, przemienili się w pełni i w ten sposób mieli królestwo niebieskie w swoim sercu na ziemi. Dziękuję wam”.
2 sierpnia 2010
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście razem ze mną zaczęli budować królestwo niebieskie w waszych sercach, byście zapomnieli o tym, co wasze, i prowadzeni przykładem mojego Syna pomyśleli o tym, co Boże. Czego On od was pragnie? Nie pozwólcie szatanowi, by otwierał wam drogi ziemskiego szczęścia, drogi, na których nie ma mojego Syna. Dzieci moje, one są fałszywe i krótko trwają. Mój Syn jest. Ja proponuję wam wieczne szczęście i pokój, jedność z moim Synem, z Bogiem. Proponuję wam królestwo Boże. Dziękuję wam”.
Matka Boża w bardzo szczególny sposób błogosławi wszystkich kapłanów.
2 września 2010
„Drogie dzieci! Jestem przy was, bo pragnę pomóc wam w przezwyciężeniu prób, które ten czas oczyszczenia stawia przed wami. Dzieci moje, jedną z nich jest nie przebaczać i nie prosić o przebaczenie. Każdy grzech znieważa Miłość i oddala was od Niej, a Miłością jest mój Syn! Dlatego, dzieci moje, jeśli pragniecie kroczyć ze mną ku pokojowi Bożej miłości, musicie nauczyć się przebaczać i prosić o przebaczenie. Dziękuję wam”.
2 października 2010
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do pokornej, dzieci moje, pokornej pobożności. Wasze serca powinny być sprawiedliwe. Wasze krzyże niech będą narzędziem w walce przeciw grzechowi dnia dzisiejszego. Waszą bronią niech będzie cierpliwość i bezgraniczna miłość. Miłość, która umie czekać i która was uczyni zdolnymi do rozpoznawania znaków Bożych, by wasze życie przez pokorną miłość ukazało prawdę wszystkim tym, którzy szukają jej w mroku kłamstwa. Dzieci moje, apostołowie moi, pomóżcie mi otworzyć drogi mojemu Synowi. Jeszcze raz wzywam was do modlitwy za waszych pasterzy. Przy nich zatriumfuję. Dziękuję wam”.
2 listopada 2010
„Drogie dzieci! Z matczyną wytrwałością i miłością przynoszę wam światłość życia, by zniszczyła w was ciemność śmierci. Nie odrzucajcie mnie, dzieci moje. Zatrzymajcie się i spójrzcie w samych siebie, a zobaczycie, jak bardzo jesteście grzeszni. Zobaczcie swoje grzechy i módlcie się o przebaczenie. Dzieci moje, nie chcecie uznać, że jesteście słabi i mali, a możecie być i mocni i wielcy, pełniąc wolę Bożą. Dajcie mi wasze oczyszczone serca, abym mogła je oświecić światłością życia, moim Synem. Dziękuję wam”.
2 grudnia 2010
„Drogie dzieci! Dzisiaj modlę się tutaj z wami, byście zebrali siły i otworzyli swoje serca i w ten sposób poznali potężną miłość cierpiącego Boga. To z Jego miłości, dobroci i łagodności ja jestem z wami. Wzywam was, by ten szczególny czas przygotowania był czasem modlitwy, pokuty i nawrócenia. Dzieci moje, potrzebujecie Boga. Nie możecie pójść naprzód bez mojego Syna. Kiedy to zrozumiecie i zaakceptujecie, urzeczywistni się to, co zostało wam obiecane. Za sprawą Ducha Świętego w waszych sercach narodzi się królestwo niebieskie. Prowadzę was ku temu. Dziękuję wam”.